Guvernul României

Hotărârea nr. 74/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița, pentru Complexul Național Muzeal Curtea Domnească Târgoviște

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 ianuarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița, pentru Complexul Național Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște.

Art. 2. -

Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu
p. Ministrul finanțelor publice,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat

București, 19 ianuarie 2006.

Nr. 74.

ANEXĂ*)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului și
din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul
public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului
Județean Dâmbovița, pentru Complexul Național Muzeal
"Curtea Domnească" Târgoviște

Nr. crt. Denumirea imobilelor care se transmit Locul unde sunt situate imobilele care se transmit Persoana juridică de la care se transmit imobilele Persoana juridică la care se transmit imobilele Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor Caracteristicile tehnice ale imobilului
0 1 2 3 4 5
1 Complexul Curtea Domnească Târgoviște Municipiul Târgoviște, Calea Domnească nr. 181, Județul Dâmbovița Statul român, din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor Județul Dâmbovița, în administrarea Consiliul Județean Dâmbovița cod 8.28 n.r. M.F.P. 35.740 Șase corpuri de clădiri din cărămidă veche.
Suprafața totală teren = 28816 mp
2 Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni Municipiul Târgoviște, str. Justiției nr. 7 Județul Dâmbovița Statul român, din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor Județul Dâmbovița, în administrarea Consiliul Județean Dâmbovița cod 8.28 n.r. M.F.P. 35.741 Clădire din cărămidă, tip S+P+E
Suprafața totală teren = 6984 mp
3 Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești Municipiul Târgoviște, str. Justiției nr. 7 Județul Dâmbovița Statul român, din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor Județul Dâmbovița, în administrarea Consiliul Județean Dâmbovița cod 8.28 n.r. M.F.P. 35.742 Două corpuri de clădiri din cărămidă:
- Corp 1 tip S+P
- Corp 2 tip P (dependințe)
Valoare = 10.517 lei
Suprafața totală teren = 3387,5 mp
4 Muzeul de Istorie Târgoviște Municipiul Târgoviște, Calea Domnească nr. 189, Județul Dâmbovița Statul român, din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor Județul Dâmbovița, în administrarea Consiliul Județean Dâmbovița cod 8.28 n.r. M.F.P. 35.743 Clădire din cărămidă, tip S+P+E
Suprafață teren, inclusiv cea aferentă Muzeului de Artă = 4894 mp
5 Muzeul de Artă Târgoviște Municipiul Târgoviște, Calea Domnească nr. 189, Județul Dâmbovița Statul român, din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor Județul Dâmbovița, în administrarea Consiliul Județean Dâmbovița cod 8.28 n.r. M.F.P. 35.744 Clădire din cărămidă, tip P+E
Situat în aceeași curte cu Muzeul de Istorie
6 Galeriile "Stelea", Târgoviște Municipiul Târgoviște, str. Stelea nr. 7 Județul Dâmbovița Statul român, din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor Județul Dâmbovița, în administrarea Consiliul Județean Dâmbovița cod 8.28 n.r. M.F.P. 35.745 Clădire din cărămidă, tip P
Suprafață teren = 1400 mp
7 Casa Atelier "Gheorghe Petrașcu", Târgoviște Municipiul Târgoviște, str. P-ța Bărăției nr. 24 Județul Dâmbovița Statul român, din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor Județul Dâmbovița, în administrarea Consiliul Județean Dâmbovița cod 8.28 n.r. M.F.P. 35.746 Clădire din cărămidă, tip P și două anexe tip P
Suprafață teren = 1313,96 mp
8 Casa Atelier "Angela Georgescu" și casa "Moldoveanu" Municipiul Târgoviște, str. Grigore Alexandrescu nr. 24 Județul Dâmbovița Statul român, din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor Județul Dâmbovița, în administrarea Consiliul Județean Dâmbovița cod 8.28 n.r. M.F.P. 35.747 cod 8.28 n.r. M.F.P. 35.748 Trei corpuri de clădiri:
- Corp 1 tip S+P+E din cărămidă
- Corp 2 tip P (anexă) din cărămidă
- Corp 3 tip P, casă veche din chirpici
Suprafață teren = 1990 mp
9 Casa "Șerb Popescu" Comuna Pietroșița, str. Joseni, Județul Dâmbovița Statul român, din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor Județul Dâmbovița, în administrarea Consiliul Județean Dâmbovița cod 8.28 n.r. M.F.P. 35.749 Clădire din cărămidă și lemn tip P+E
Suprafață teren = 690 mp
10 Casa "Dobrescu" Orașul Pucioasa, str. Primăverii nr. 1, Județul Dâmbovița Statul român, din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor Județul Dâmbovița, în administrarea Consiliul Județean Dâmbovița cod 8.28 n.r. M.F.P. 35.750 Clădire din cărămidă tip P+E Suprafață teren = 360 mp
11 Casa Atelier "Gabriel Popescu" Comuna Vulcana Pândele, Județul Dâmbovița Statul român, din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor Județul Dâmbovița, în administrarea Consiliul Județean Dâmbovița cod 8.28 n.r. M.F.P. 35.751 Două corpuri de clădiri:
- Corp 1 tip P+E - muzeul (parter din cărămidă, etajul din lemn)
- Corp 2 tip P Suprafață teren = 5536 mp
12 Ansamblul Brâncovenesc Potlogi Comuna Potlogi, Județul Dâmbovița Statul român, din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor Județul Dâmbovița, în administrarea Consiliul Județean Dâmbovița cod 8.28 n.r. M.F.P. 35.752 Construcție din cărămidă S+P+1
Suprafață construită = 3415,25 mp
13 Curtea de onoare Parcul Comuna Potlogi, Județul Dâmbovița Statul român, din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor Județul Dâmbovița, în administrarea Consiliul Județean Dâmbovița cod 8.05.01 n.r. M.F.P. 100.452 Suprafață teren = 23241,29 mp

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...