Guvernul României

Hotărârea nr. 1915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 ianuarie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 57 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Instrucțiunile nr. 103/1970 pentru executarea prevederilor Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor și al substanțelor stupefiante, publicate în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 38 din 25 aprilie 1970, cu modificările și completările ulterioare, și alin. (2)-(7) ale art. 8 din Regulamentul de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 17 august 2005, precum și Ordinul ministrului sănătății nr. 1.204/2004 privind aprobarea certificatului pentru deținerea de medicamente și substanțe stupefiante și psihotrope, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 4 octombrie 2004, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul sănătății publice,
Vlad Anton Iliescu,
secretar de stat
p. Ministrul administrației și internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Dan Ștefan Motreanu
Ministrul economiei și comerțului,
Varujan Vosganian
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 22 decembrie 2006.

Nr. 1.915.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al
plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope

;
se încarcă...