Guvernul României

Hotărârea nr. 1905/2006 privind finanțarea din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a unor manifestări culturale și de diplomație publică organizate la misiunile României în vederea marcării aderării României la Uniunea Europeană

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 decembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 52 alin. (7) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă organizarea unor acțiuni culturale și de diplomație publică la misiunile României în vederea marcării aderării României la Uniunea Europeană, în perioada decembrie 2006-februarie 2007.

Art. 2. -

Acțiunile culturale și de diplomație publică prevăzute la art. 1 sunt finanțate din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2006 și 2007, după caz, în limita sumei cumulate de 2.000 mii lei, pentru asigurarea finanțării următoarelor categorii de cheltuieli:

a) deplasarea și cazarea participanților;

b) publicitate, materiale promoționale, informare, invitații;

c) închirierea spațiilor, a unor echipamente tehnice sau a unor instrumente;

d) acțiuni de protocol, reprezentare și recepție;

e) remunerații pentru colaboratori și onorarii pentru artiști.

Art. 3. -

Pentru cheltuielile prevăzute la art. 2 lit. a) și c) se pot acorda avansuri de până la 30% din sumele ce urmează a fi alocate. Prin derogare de la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, avansurile de până la 30% se acordă fără solicitarea unei scrisori de garanție bancară.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 22 decembrie 2006.

Nr. 1.905.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...