Guvernul României

Hotărârea nr. 1841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2007 până la 14 iulie 2008, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 720/2008.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 232 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

(2) Lista cuprinzând denumirile comune internaționale prevăzută la alin. (1) este alcătuită din sublistele A, B și C cu secțiunile C1, C2 și C3 și este prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Art. 2. -

(1) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublista A este de 90% din prețul de referință, al celor din sublista B este de 50% din prețul de referință, iar al celor din sublista C este de 100% din prețul de referință.

(2) Prețul de referință reprezintă prețul cel mai mic corespunzător unității terapeutice aferente aceleiași forme farmaceutice din cadrul DCI și pentru fiecare concentrație.

Art. 3. -

Prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în anexă se realizează în conformitate cu prevederile Contractului-cadru aprobat pentru anul 2007.

Art. 4. -

Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 1 ianuarie 2007, dată la care se abrogă art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.471/2006 pentru aprobarea Listei cu denumirile comune internaționale ale medicamentelor specifice în vederea realizării subprogramelor din cadrul programului național de sănătate cu scop curativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 2 noiembrie 2006.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Cristian Vlădescu

București, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.841.

ANEXĂ

SUBLISTA A
Medicamente de bază cu nivel de compensare 90% din prețul de referință

LISTA DENUMIRILOR COMUNE INTERNAȚIONALE ALE MEDICAMENTELOR
DE CARE BENEFICIAZĂ ASIGURAȚII, ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU CU
CONTRIBUȚIE PERSONALĂ

1. A02B OMEPRAZOLUM

2. A03A MEBEVERINUM

3. A03F METOCLOPRAMIDUM

4. A04A PROCHLORPERAZINUM

5. A06A LACTULOSUM

6. A07A NYSTATINUM

7. A07A RIFAXIMINUM

8. A07D LOPERAMIDUM

9. A07E SULFASALAZINUM

10. B01A ACENOCOUMAROLUM

11. B01A TICLOPIDINUM - pentru pacienții cu intoleranță la aspirină

12. B02B PHYTOMENADIONUM

13. B03A COMPLEX DE HYDROXID DE FIER (III) (oral)

14. B03A FERROSII FUMARAS

15. B03A FERROSII GLUTAMAS

16. B03A FERROSII SULFAS

17. C01A DIGOXINUM

18. C01B AMIODARONUM

19. C01B PROPAFENONUM

20. C01D ISOSORBIDI DINITRAS

21. C01D ISOSORBIDI MONONITRAS

22. C01D NITROGLYCERINUM

23. C02A METHYLDOPUM

24. C03A HYDROCHLOROTHIAZIDUM

25. C03B INDAPAMIDUM

26. C03C FUROSEMIDUM

27. C03D SPIRONOLACTONUM simplu și în combinații

28. C07A ATENOLOLUM

29. C07A BISOPROLOLUM

30. C07A CARVEDILOLUM

31. C07A METOPROLOLUM

32. C07A PROPRANOLOLUM

33. C07A SOTALOLUM

34. C08C AMLODIPINUM

35. C08C FELODIPINUM

36. C08C NIFEDIPINUM cu eliberare prelungită

37. C08D DILTIAZEMUM

38. C08D VERAPAMILUM

39. C09A CAPTOPRILUM

40. C09A ENALAPRILUM simplu și în combinații cu hidroclorotiazida

41. C09A LISINOPRILUM

42. C10A FENOFIBRATUM

43. C10A SIMVASTATINUM

44. C10A LOVASTATINUM

45. D01A BIFONAZOLUM

46. D01A MICONAZOLUM

47. D07A CLOBETASOLUM*

48. D07A FLUMETASONUM

49. D07A HYDROCORTIZONUM

50. D07A TRIAMCINOLONUM ACETONID

51. G02A ERGOMETRINUM

52. G02C BROMOCRIPTINUM

53. G03B TESTOSTERONUM

54. G04C DOXAZOSTNUM

55. G03C ESTRADIOLUM

56. G03C ESTRIOLUM

57. G03F (G03C) ESTROGENI - simpli și combinații

58. H02A DEXAMETHASONUM

59. H02A HYDROCORTISONUM

60. H02A METHYLPREDNTSOLONUM

61. H02A PREDNISONUM

62. H03B CARBIMAZOLUM

63. J01A DOXYCYCLINUM

64. J01A TETRACYCLINUM

65. J01C AMOXICILLINUM

66. J01C AMPICILLINUM

67. J01C BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM

68. J01C BENZYLPENICILLINUM

69. J01C OXACILLINUM

70. J01C PHENOXYMETHYLPENICILLINUM

71. J01D CEFACLORUM

72. J01D CEFALEXINUM

73. J01D CEFUROXIMUM (ORAL)

74. J01E SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

75. J01F CLARITHROMYCINUM

76. J01F AZITHROMYCINUM

77. J01F ERYTROMYCINUM

78. J01G GENTAMICINUM

79. J01M CIPROFLOXACINUM

80. J01M NORFLOXACINUM

81. J01X METRONIDAZOLUM

82. J01X TINIDAZOLUM

83. J02A KETOCONAZOLUM

84. J05A ACICLOVIRUM

85. J01M OFLOXACINUM

86. L04A AZATHIOPRINUM

87. L01A CYCLOPHOSPHAMIDUM

88. L01B METHOTREXATUM

89. M01A DICLOFENACUM

90. M01A KETOPROFENUM

91. M01A PIROXICAMUM

92. M01A TENOXICAMUM

93. M04A ALLOPURINOLUM

94. M04A COLCHICINUM

95. N02A TRAMADOLUM

96. N03A CARBAMAZEPINUM

97. N05B DIAZEPAMUM

98. N05B HYDROXYZINUM

99. N05C NITRAZEPAMUM

100. N05A HALOPERIDOLUM

101. N06A FLUOXETINUM*

102. N06A SERTRALINUM*

103. N06A TIANEPTINUM*

104. P01B HYDROXYCHLOROQUINUM

105. P02B PRAZIQUANTELUM

106. P02C MEBENDAZOLUM

107. P02C ALBENDAZOLUM

108. P02C LEVAMISOLUM

109. R03A SALBUTAMOLUM

110. R03B BECLOMETHASONUM

111. R03D AMINOPHYLLINUM

112. R03D THEOPHILLINUM (retard)

113. R05D CODEINUM

114. R06A CETIRIZINUM

115. R06A CHLORPHENAMINUM

116. R06A LORATADINUM

117. S01A CIPROFLOXACINUM

118. S01C TOBRAMICINUM + DEXAMETAZONUM

119. S01C CHLORAMPHENICOLUM în combinații

NOTĂ:

Tratamentul cu medicamentele notate cu asterisc (*) se inițiază de medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emisă de medicul de specialitate.

SUBLISTA B
Medicamente cu nivel de compensare 50% din prețul de referință

LISTA DENUMIRILOR COMUNE INTERNAȚIONALE ALE MEDICAMENTELOR
DE CARE BENEFICIAZĂ ASIGURAȚII, ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU CU
CONTRIBUȚIE PERSONALĂ

1. A02B ESOMEPRAZOLUM

2. A02B FAMOTIDINUM

3. A02B LANSOPRAZOLUM

4. A02B NIZATIDINUM*

5. A02B PANTOPRAZOLUM

6. A02B RANITIDINUM

7. A02B SUCRALFATUM

8. A03A OTILONIUM BROMIDUM*

9. A03A TRIMEBUTTNUM

10. A03F DOMPERIDONUM

11. A05B SILIBINUM

12. A07E BUDESONIDUM @

13. A07E MESALAZINUM

14. A11C ALFACALCIDOLUM

15. B01A CLOPIDOGRELUM - pentru pacienții cu intoleranță la aspirină* și pentru bolnavii cu accident vascular cerebral ischemic**

16. B01A SULODEXIDUM*

17. B03A COMPLEX DE HIDROXID DE FIER (III) (injectabil)

18. C01B CHINIDINI SULFAS

19. C01B MEXILETINUM

20. C01E TRIMETAZIDINUM

21. C02A CLONIDINUM

22. C02A MOXONIDINUM

23. C02C PRAZOSINUM

24. C04A NICERGOLINUM

25. C04A PENTOXIFYLLINUM

26. C04A VINCAMINUM

27. C05C DIOSMINUM - simplu și în combinații

28. C07A BETAXOLOLUM

29. C07A NEBIVOLOLUM

30. C07B BISOPROLOLUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM

31. C08C LACIDIPINUM

32. C08C LERCANIDIPINUM

33. C08C NITRENDIPINUM simplu și în combinații

34. C09A FOSINOPRILUM simplu și în combinații

35. C09A BENAZEPRILUM

36. C09A PERINDOPRILUM simplu și în combinații

37. C09A QUINAPRILUM

38. C09A RAMIPRILUM

39. C09A TRANDOLAPRILUM simplu și în combinații

40. C09A ZOFENOPRILUM

41. C09C CANDESARTANUM

42. C09C IRBESARTANUM simplu și în combinații

43. C09C LOZARTANUM simplu și în combinații

44. C09C TELMISARTANUM simplu și în combinații

45. C09C VALSARTANUM simplu și în combinații

46. C10A ACID-OMEGA 3-ESTERI ETILICI 90

47. C10A ATORVASTATINUM

48. C10A BEZAFIBRATUM

49. C10A CIPROFIBRATUM

50. C10A EZETIMIBUM

51. C10A FLUVASTATINUM

52. C10A PRAVASTATINUM

53. C10A ROSUVASTATINUM

54. D01A NAFTIFINUM

55. D01A NATAMYCINUM

56. D01B TERBINAFINUM

57. D05A CALCIPOTRIOLUM simplu și în combinații

58. D05B ACITRETINUM*

59. D06A MUPIROCINUM

60. D06B ACICLOVIRUM

61. D06B PODOPHYLLOTOXINUM

62. D06B SULFADIAZINUM

63. D07A METHYLPREDNISOLONUM

64. D07A MOMETASONUM

65. D10A ACIDUM AZELAICUM

66. D10B ISOTRETINOINUM

67. G01A FENTICONAZOLUM

68. G02C CABERGOLINUM

69. G03C HEXESTROLUM

70. G03C PROMESTRIENUM

71. G03P DYDROGESTERONUM

72. G03D LYNESTRENOLUM

73. G03D PROGESTERONUM

74. G03D TIBOLOLUM*

75. G03G CLOMIFENUM

76. G03G FOLLITROPINUM* (alfa și beta) @, în condițiile aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice

77. G03X DANAZOLUM*

78. G03X RALOXIFENUM

79. G04B OXYBUTYNINUM

80. G04C ALFUZOSINUM

81. G04C DUTASTERIDUM

82. G04C FINASTERIDUM

83. G04C TAMSULOSINUM

84. G04C TERAZOSINUM

85. H01A TETRACOSACTIDUM

86. H02A BETAMETHASONUM

87. H02A FLUDROCORTISONUM

88. H02A PREDNISOLONUM

89. H03B THIAMAZOLUM

90. H05B CALCITONINUM

91. J01C AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM

92. J01C AMPICILLINUM + SULBACTANUM (oral + injectabil)

93. J01D CEFADROXILUM

94. J02A ITRACONAZOLUM

95. J02A FLUCONAZOLUM

96. J05A BRIVUDINUM* @

97. M01A CELECOXIBUM

98. M01A ETORICOXIBUM

99. M01A DEXKETOPROFENUM

100. M01A MELOXICAMUM

101. M01A NIMESULIDUM

102. M03B BACLOFENUM

103. M03B TETRAZEPAMUM

104. M05B ACIDUM ALENDRONICUM

105. M05B ACIDUM PAMIDRONICUM @

106. M05B ACIDUM RISEDRONICUM

107. N02C SUMATRIPTANUM*

108. N02C RIZATRIPTANUM*

109. N03A PREGABALINUM* @

110. N05A SULPIRIDUM*

111. N05A TIAPRIDUM*

112. N05B ALPRAZOLAMUM*

113. N05B BROMAZEPAMUM*

114. N05B MEDAZEPAMUM*

115. N05C ZOLPIDEMUM

116. N05C ZOPICLONUM

117. N06A BUPROPIONUM*

118. N06A ESCITALOPRAMUM*

119. N06A FLUVOXAMINUM*

120. N06A MILNACIPRANUM*

121. N06A MIRTAZAPINUM*

122. N06A PAROXETINUM*

123. N06A REBOXETINUM*

124. N06A TRAZODONUM*

125. N06A VENLAFAXINUM* @

126. N06D GINKGO BILOBA*

127. N07C BETAHISTINUM

128. N07X ACIDUM ALFA-LIPOICUM @

129. N07X HIDROLIZAT DE PROTEINĂ DIN CREIER DE PORCINĂ

130. R03A FENOTEROLUM

131. R03A SALMETEROLUM

132. R03A SALMETEROLUM + FLUTICASONUM*

133. R03B BUDESONIDUM

134. R03B FLUTICASONUM*

135. R03B IPRATROPII BROMIDUM

136. R03B TIOTROPIUM*

137. R03D MONTELUKAST*

138. R05D DEXTROMETHORPHANUM

139. R05D LEVODROPROPIZINUM

140. R06A FEXOFENADINUM

141. R06A DESLORATADINUM

142. R06A KETOTIFENUM

143. S01A NETELMICINUM

144. S01A LOMEFLOXACINUM

145. S01B DICLOFENACUM

146. S01G KETOTIFENUM

147. S01G OLOPATADINUM

148. S01X RETINOLUM

NOTĂ:

Tratamentul cu medicamentele notate cu asterisc (*) se inițiază de medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emisă de medicul de specialitate.

Tratamentul cu medicamentul notat cu (**) va fi prescris la indicația specialistului neurolog bolnavilor cu AVC ischemic sau AIT, bolnavilor cu ateroscleroză a arterelor cervico-cerebrale dovedită, care nu au indicație de tratament anticoagulant oral, aflați în una dintre următoarele condiții:

- stenoze semnificative simptomatice (AIT sau AVC în teritoriul vascularizat) pe arterele cervico-cerebrale, demonstrate printr-o modalitate obiectivă de investigație (examen echo-Dopler, angiografie etc.);

- AVC ischemic la pacienții cu cel puțin un alt factor major de risc vascular (sindrom coronarian acut în antecedente, diabet zaharat, boala arterială ocluzivă a arterelor membrelor inferioare);

- AVC repetat sub tratament cu aspirină;

- risc hemoragic crescut la aspirină (afecțiuni digestive demonstrate);

- intervenții de revascularizare pe arterele cervico-cerebrale (angioplastie cu implantare de stent, endarterectomie).

Pentru medicamentele notate cu @, regulile de prescriere sunt stabilite prin contractul-cadru.

SUBLISTA C - CU PROCENT DE COMPENSARE 100%

SECȚIUNEA C1 - CU PROCENT DE COMPENSARE 100% DIN PREȚUL DE REFERINȚĂ cuprinde DCI-urile utilizate în tratamentul ambulator al unor grupe de boli pentru care decontarea se face pe baza protocoalelor terapeutice cu monitorizarea prescrierii și consumului prin comisiile paritare; medicamentele din această sublistă se eliberează prin farmacii cu circuit deschis pe bază de prescripție medicală cu reținere în farmacie (P-RF);

Nr. crt. Nr. crt. Cod ATC DCI
1. INSUFICIENȚA CARDIACĂ CRONICĂ (CLASA III SAU IV NYHA) - G1
1 1 C01AA05 DIGOXINUM
2 2 C03AA03 HYDROCHLOROTHIAZIDUM
3 3 C03CA01 FUROSEMIDUM
4 4 C03DA01 SPIRONOLACTONUM
5 5 C07AB02 METOPROLOLUM
6 6 C07AB07 BISOPROLOLUM
7 7 C07AG02 CARVEDILOLUM
8 8 C09AA01 CAPTOPRILUM
9 9 C09AA02 ENALAPRILUM
10 10 C09AA03 LISINOPRILUM
2. BOLNAVI CU PROTEZE VALVULARE ȘI VASCULARE - G2
11 1 B01AA07 ACENOCOUMAROLUM*
* La indicația medicului în specialitatea cardiologie 3. BOLNAVI CU PROCEDURI INTERVENȚIONALE PERCUTANE, NUMAI DUPĂ IMPLANTAREA UNEI PROTEZE ENDOVASCULARE (STENT) - G3
12 1 B01AC04 CLOPIDOGRELUM* (cel mult 9 luni)
* La indicația medicului în specialitatea cardiologie sau neurologie cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate 4. HEPATITELE CRONICE DE ETIOLOGIE VIRALĂ B, C și D cu probe biologice de activitate, markeri de replicare virală, criterii histologice și vârsta sub 65 ani, fiind necesară îndeplinirea tuturor criteriilor conform protocoalelor de practică - G4
13 1 J05AB04 RIBAVIRINUM*
14 2 J05AF05 LAMIVUDINUM*
15 3 L03AB04 INTERFERONUM ALFA 2a*
16 4 L03AB05 INTERFERONUM ALFA 2b*
17 5 L03AB11 L03AB10) PEGINTERFERON alfa-2a*
18 6 L03AB10 L03AB11) PEGINTERFERON alfa-2b*
* Se vor prescrie cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 5. HEPATITA AUTOIMUNĂ - G5
19 1 H02AB07 PREDNISONUM
20 2 L04AX01 AZATHIOPRINUM
La indicația medicului în specialitatea gastroenterologie
6. CIROZA BILIARĂ PRIMARĂ, COLANGITA SCLEROZANTĂ PRIMITIVĂ, HEPATITA CRONICĂ ȘI CIROZE DE ALTE ETIOLOGII CU COLESTAZĂ - G6
21 1 A05AA02 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
La indicația medicului în specialitatea gastroenterologie sau boli infecțioase sau medicină internă
7. CIROZA HEPATICĂ - G7
22 1 C03CA01 FUROSEMIDUM
23 2 C03DA01 SPIRONOLACTONUM
24 3 J05AF05 LAMIVUDINUM*
25 4 A06AD11 LACTULOSUM
* La indicația medicului în specialitatea gastroenterologie sau boli infecțioase în aceleași condiții ca la G4 «Hepatitele cronice de etiologie virală B, C și D, cu probe biologice de activitate, markeri de replicare virală, criterii histologice și vârsta sub 65 ani, fiind necesară îndeplinirea tuturor criteriilor enunțate»; se vor prescrie cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
8. LEUCEMII, LIMFOAME, APLAZIE MEDULARĂ, GAMAPATII MONOCLONALE MALIGNE, MIELOPROLIFERĂRI CRONICE ȘI TUMORI MALIGNE - G10
26 1 A03FA01 METOCLOPRAMIDUM
27 2 A04AA01 ONDANSETRONUM**
28 3 A04AA02 GRANISETRONUM**
29 4 B03XA01 EPOETINUM ALFA ȘI BETA*
30 5 B03XA02 DARBEPOETINUM*
31 6 H01BA02 DESMOPRESSINUM
32 7 H02AB02 DEXAMETHASONUM
33 8 L04AA01 CICLOSPORINUM**
34 9 N02AA01 MORPHYNUM
35 10 N02AA05 OXYCODONUM**
36 11 N02AA08 DIHYDROCODEINUM
37 12 N02AB02 PETHIDINUM
38 13 N02AB03 FENTANYLUM**
39 14 N02AX02 TRAMADOLUM
40 15 N07BC02 METHADONUM
41 16 R05DA04 CODEINUM
La indicația medicului în specialitatea hematologie sau oncologie. Medicamentele specifice se asigură prin subprogramul național cu scop curativ Tratamentul bolnavilor cu afecțiuni oncologice.
* Medicamentele se vor prescrie numai pentru anemia post-chimioterapică, cu determinarea feritinei și la valori ale hemoglobinei sub 11 g/dl, cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
** Se vor prescrie cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
9. EPILEPSIE - G11
42 1 N03AA02 PHENOBARBITALUM
43 2 N03AB02 PHENYTOINUM
44 3 N03AD01 ETHOSUXIMIDUM
45 4 N03AE01 CLONAZEPAMUM
46 5 N03AF01 CARBAMAZEPINUM
47 6 N03AF02 OXCARBAZEPINUM*
48 7 N03AG01 ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI
49 8 N03AX09 LAMOTRIGINUM*+**
50 9 N03AX11 TOPIRAMATUM*
51 10 N03AX12 GABAPENTINUM*
52 11 N03AX14 LEVETIRACETAMUM*
53 12 N03AXN1 PREGABALINUM*
Se vor prescrie la indicația medicului în specialitatea neurologie, iar produsele corespunzătoare DCI-uritor marcate cu *, cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
** se vor prescrie și la indicația medicului psihiatru
10. BOALA PARKINSON - G12
54 1 N04AA01 TRIHEXYPHENIDYLUM**
55 2 N04AA02 BIPERIDENUM**
56 3 N04BA02 LEVODOPUM + CARBIDOPUM
57 4 N04BA02 LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
58 5 N04BA03 COMBINAȚII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM + ENTACAPONUM)*
59 6 N04BB01 AMANTADINUM
60 7 N04BC01 BROMOCRIPTINUM
61 8 N04BC04 ROPINIROLUM*
62 9 N04BC05 PRAMIPEXOLUM*
63 10 N04BD01 SELEGILINUM
64 11 N04BX02 ENTACAPONUM*
65 12 N05AH02 CLOZAPINUM*
Se vor prescrie de către sau la indicația medicului în specialitatea neurologie, iar produsele corespunzătoare DCI-urilor marcate cu *, cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
** se vor prescrie și la indicația medicului psihiatru
11. MIASTENIA GRAVIS - G13
66 1 H02AB07 PREDNISONUM
67 2 L04AX01 AZATHIOPRINUM
68 3 N07AA01 NEOSTIGMINI BROMIDUM
69 4 N07AA02 PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
12. SCLEROZA MULTIPLĂ - G14
70 1 H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM
71 2 H02AB07 PREDNISONUM
72 3 L01BA01 METHOTREXATUM
73 4 L01DB07 MITOXANTRONUM**
74 5 L04AX01 AZATHIOPRINUM
Medicamentele specifice se prescriu numai pentru pacienții incluși în subprogramul național cu scop curativ: Tratamentul bolnavilor cu boli neurologice: scleroza multiplă.
** Cu aprobarea comisiilor caselor de asigurări de sănătate din centrele universitare prin care se derulează subprogramul.
13. BOLI PSIHICE (Schizofrenie, tulburări schizotipale și delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute) - G15
75 1 N05AD01 HALOPERIDOLUM
76 2 N03AG01 ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI
77 3 N05AE04 ZIPRASIDONUM
78 4 N05AF01 FLUPENTIXOLUM
79 5 N05AF05 ZUCLOPENTHIXOLUM
80 6 N05AH02 CLOZAPINUM
81 7 N05AH03 OLANZAPINUM
82 8 N05AH04 QUETIAPINUM
83 9 N05AL05 AMISULPRIDUM
84 10 N05AX08 RISPERIDONUM
85 11 N05AX12 ARIPIPRAZOLUM
86 12 N06AA04 CLOMIPRAMINUM
87 13 N06AX03 MIANSERINUM
88 14 N05AL03 TIAPRIDUM
89 15 N06AB10 ESCITALOPRAMUM
90 16 N06AX05 TRAZODONUM
91 17 N06AX14 TIANEPTINUM
Se vor prescrie de către sau la indicația medicului în specialitatea psihiatrie.
14. DEMENȚE (degenerative, vasculare, mixte) - G16
92 1 N06DA02 DONEPEZILUM*
93 2 N06DA03 RIVASTIGMINUM*
94 3 N06DX01 MEMANTINUM*
* Se vor prescrie de către sau la indicația medicului în specialitatea neurologie sau psihiatrie sau geriatrie; se vor prescrie cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
15. COLAGENOZE MAJORE (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, dermatomiozită, poliarterita nodoasă) - G17
95 1 H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM oral, cazurile fără răspuns la Prednison
96 2 H02AB07 PREDNISONUM
97 3 L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDUM
98 4 L01BA01 METHOTREXATUM
99 5 L04AX01 AZATHIOPRINUM
16. POLIARTRITA REUMATOIDĂ ȘI ARTROPATIA PSORIAZICĂ - G18
100 1 A07EC01 SULFASALAZINUM
101 2 H02AB01 BETAMETHASONUM injectabil, pentru administrare locală
102 3 H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM oral, cazurile fără răspuns la Prednison
103 4 H02AB07 PREDNISONUM
104 5 L01BA01 METHOTREXATUM
105 6 L04AA01 CICLOSPORINUM*
106 7 L04AA11 ETANERCEPTUM**
107 8 L04AA12 INFLIXIMABUM**
108 9 L04AA13 LEFLUNOMIDUM*
109 10 L04AA17 ADALIMUMABUM**
110 11 L04AX01 AZATHIOPRINUM
111 12 M01AB05 DICLOFENACUM
112 13 M01AE03 KETOPROFENUM
113 14 M01CB01 NATRII AUROTHIOMALAS
114 15 P01BA02 HYDROXYCHLOROQUINUM
* La indicația medicului în specialitatea reumatologie, dermatologie, medicină internă sau în medicină fizică și recuperare medicală în cazurile fără răspuns la terapia clasică. Se vor prescrie cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
** Pentru pacienții cu poliartrită reumatoidă sau artropatie psoriazică severă care nu răspund adecvat la metotrexat, cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
17. SPONDILITA ANKILOZANTĂ - G19
115 1 A07EC01 SULFASALAZINUM
116 2 H02AB01 BETAMETHASONUM injectabil, pentru administrarea locală
117 3 L01BA01 METHOTREXATUM
118 4 M01AB05 DICLOFENACUM
119 5 M01AE03 KETOPROFENUM
18. MUCOVISCIDOZA - G20
Pentru mucoviscidoză medicamentele destinate profilaxiei și tratamentului complicațiilor respiratorii prescrise conform protocolului vor fi asigurate prin farmacii de circuit deschis, fiind suportate integral din fond.
19. DIABET ZAHARAT ȘI BOLI DE NUTRIȚIE - G21
120 1 A10BA02 METFORMINUM
121 2 A10BA03 BUFORMINUM
122 3 A10BB01 GLIBENCLAMIDUM
123 4 A10BB03 TOLBUTAMIDUM
124 5 A10BB07 GLIPIZIDUM
125 6 A10BB08 GLIQUIDONUM
126 7 A10BB09 GLICLAZIDUM
127 8 A10BB12 GLIMEPIRIDUM
128 9 A10BD02 COMBINAȚII (GLIBENCLAMIDUM + METFORMINUM)
129 10 A10BD03 COMBINAȚII (ROS1GLITAZONUM + METFORMINUM)
130 11 A10BF01 ACARBOSUM
131 12 A10BG02 ROSIGLITAZONUM*
132 13 A10BG03 PIOGLITAZONUM*
133 14 A10BX02 REPAGLINIDUM
134 15 A11DAN1 BENFOTIAMINUM
135 16 A11BDN1 COMBINAȚII
Medicamentele specifice pentru bolnavii cu diabet zaharat insulinodependent se asigură prin programul național cu scop curativ: Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat.
* Se vor prescrie cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
20. BOLI ENDOCRINE (Gușă endemică, insuficiență suprarenală cronică, diabetul insipid, mixedemul adultului, tumori hipofizare cu expansiune supraselară) - G22
136 1 H01BA02 DESMOPRESSINUM
137 2 H02AA02 FLUDROCORTISONUM
138 3 H02AB07 PREDNISONUM
139 4 H02AB06 PREDNISOLONUM
140 5 H02AB09 HYDROCORTISONUM
141 6 H03AA01 LEVOTHYROXINUM
142 7 H03CA IODIDUM
143 8 H03CAN1 KALII IODIDUM
21. BOALA WILSON - G23
144 1 M01CC01 PENICILLAMINUM (se importă cu aprobarea MSP)
La indicația medicului în specialitatea gastroenterologie sau neurologie.
22. INSUFICIENȚA RENALĂ CRONICĂ - FAZA PREDIALIZĂ - G25
145 1 B03AC02 COMPLEX DE HIDROXID DE FIER III SUCROZA
146 2 B03XA01 EPOETINUM ALFA ȘI BETA
147 3 B03XA02 DARBEPOETINUM
148 4 V06DDN1 AMINOACIZI INCLUSIV COMBINAȚII CU POLIPEPTIDE
Medicamentele specifice pentru bolnavii cu insuficiență renală cronică dializați se asigură prin programul național cu scop curativ: Tratamentul de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică
23. GLAUCOM - G26
149 1 S01EC03 DORZOLAMIDUM
150 2 S01EC04 BRINZOLAMIDUM
151 3 S01ED01 TIMOLOLUM
152 4 S01ED02 BETAXOLOLUM
153 5 S01ED05 CARTEOLOLUM
154 6 S01ED51 COMBINAȚII (DORZOLAMIDUM + TIMOLOLUM)
155 7 S01EE01 LATANOPROSTUM SIMPLU ȘI ÎN COMBINAȚII
156 8 S01EE04 TRAVOPROSTUM
24. PEMFIGUS - G27
157 1 H02AB02 DEXAMETHASONUM
158 2 H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM
159 3 H02AB07 PREDNISONUM
160 4 J04BA02 DAPSONUM (se importă cu aprobarea MSP)
161 5 L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDUM
162 6 L01BA01 METHOTREXATUM
163 7 L04AA01 CICLOSPORINUM*
164 8 L04AX01 AZATHIOPRINUM
Se vor prescrie de medicul în specialitatea dermatologie.
* Se vor prescrie cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
25. BOALA GAUCHER - G29
165 1 A16AB02 IMIGLUCERASUM*
* După precizarea diagnosticului de către laboratoarele de specialitate va putea fi prescris de către medicul în specialitatea gastroenterologie conform protocolului. Se va prescrie cu aprobarea comisiilor de la nivelul casei naționale de asigurări de sănătate.
26. BOLI VENERICE (SIFILIS, GONOREE, INFECȚIA CU CHLAMIDIA)- G30
166 1 J01AA02 DOXYCYCLINUM
167 2 J01AA07 TETRACYCLINUM
168 3 J01CE01 BENZYLPENICILLINUM
169 4 J01CE08 BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM
170 5 J01CE30 COMBINAȚII (BENZYLPENICILLINUM + PROCAINUM)
171 6 J01FA01 ERYTHROMYCINUM
172 7 J01FA07 JOSAMYCINUM numai la gravide

Modificări (1)

Notă:

Pentru medicamentele din această secțiune tratamentul se inițiază de medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, luându-se în considerare mențiunile cu caracter special, notate cu asterisc, cu excepția insuficienței cardiace cronice (G1), la care inițierea poate fi făcută și de medicul de familie, numai pentru medicamentele din pozițiile 1 - 7 din tabelul G1, dacă bolnavul a fost explorat în prealabil pentru funcția renală. Medicamentele de la pozițiile 8 - 10 de la tabelul G1, pot fi inițiate de specialistul cardiolog sau de medicină internă.

SECȚIUNEA C2 - CU PROCENT DE COMPENSARE 100% - cuprinde DCI-urile de care beneficiază bolnavii incluși în programul național cu scop curativ; aceste medicamente se eliberează prin farmacii cu circuit închis și sunt utilizate în tratamentul spitalicesc (S) sau ambulator pe bază de prescripție medicală care se reține în farmacie (P-RF).

P1: Tratamentul persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere
Nr. Crt. Nr. Crt. Cod ATC DCI
1 1 D06BB03 ACICLOVIRUM
2 2 J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
3 3 J01FA09 CLARITHROMYCINUM
4 4 J01FA10 AZITROMICINA
5 5 J01MA02 CIPROFLOXACINUM
6 6 J01XX08 LINEZOLIDUM
7 7 J02AB02 KETOCONAZOLUM
8 8 J02AC01 FLUCONAZOLUM
9 9 J02AC02 ITRACONAZOLUM
10 10 J02AC03 VORICONAZOLUM
11 11 J02AX04 CASPOFUNGINUM
12 12 J04AB02 RIFAMPICINUM
13 13 J04AM02 COMBINAȚII (ISONIAZIDUM + RIFAMPICINUM)
14 14 J05AB01 ACICLOVIRUM
15 15 J05AE08 ATAZANAVIRUM
16 16 J05AE01 SAQUINAVIRUM
17 17 J05AE03 RITORNAVIRUM
18 18 J04AB04 RIFABUTINUM
19 19 J05AE02 INDINAVIRUM
20 20 J05AE04 NELFINAVIRUM
21 21 J05AE05 AMPRENAVIRUM
22 22 J05AE06 LOPINAVIRUM + RITORNAVIRUM
23 23 J05AE07 FOSAMPRENAVIRUM
24 24 J05AF01 ZIDOVUDINUM
25 25 J05AF02 DIDANOSINUM
26 26 J05AF03 ZALCITABINUM
27 27 J05AF04 STAVUDINUM
28 28 J05AF05 LAMIVUDINUM
29 29 J05AF06 ABACAVIRUM
30 30 J05AF30 ZIDOVUDINUM + LAMIVUDINUM
31 31 J05AF30 ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM + ZIDOVUDINUM
32 32 J05AF30 LAMIVUDINUM + ABACAVIRUM
33 33 J05AG01 NEVIRAPINUM
34 34 J05AG03 EFAVIRENZUM
35 35 J05AX07 ENFUVIRTIDUM
36 36 J04AC01 ISONIAZIDUM
37 37 J04AK02 ETHAMBUTOLUM
38 38 J04AK01 PYRAZINAMIDUM
39 39 J05AB06 GANCYCLOVIRUM
40 40 J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALĂ PENTRU ADMINISTRARE INTRAVASCULARĂ
41 41 L03AA02 FILGRASTIMUM (G-CSF)
P2: Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză
Nr. Crt. Nr. Crt. Cod ATC DCI
42 1 A11HA02 PYRIDOXINUM
43 2 H02AB07 PREDNISONUM
44 3 J01FA09 CLARITHROMYCINUM
45 4 J01GA01 STREPTOMYCINUM
46 5 J03GB04 KANAMYCINUM
47 6 J01GB06 AMIKACINUM
48 7 J01MA01 OFLOXACINUM
49 8 J01MA02 CIPROFLOXACINUM
50 9 J01MA14 MOXIFLOXACINUM
51 10 J04AB01 CYCLOSERINUM
52 11 J04AB02 RIFAMPICINUM
53 12 J04AB04 RIFABUTINUM
54 13 J04AC01 ISONIAZIDUM
55 14 J04AD01 PROTIONAMIDUM
56 15 J04AK01 PYRAZINAMIDUM
57 16 J04AK02 ETHAMBUTOLUM
58 17 J02AM02 COMBINAȚII (ISONlAZIDUM + RIFAMPICINUM)
P3: Tratamentul bolnavilor cu afecțiuni oncologice
Nr. Crt. Nr. Crt. Cod ATC DCI
59 1 L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDUM
60 2 L01AA02 CHLORAMBUCILUM
61 3 L01AA03 MELPHALANUM
62 4 L01AA06 IFOSFAMIDUM
63 5 L01AB01 BUSULFANUM
64 6 L01AX03 TEMOZOLOMIDUM
65 7 L01AX04 DACARBAZINUM
66 8 L01BA01 METHOTREXATUM
67 9 L01BA04 PEMEXETREDUM
68 10 L01BB02 MERCAPTOPURINUM
69 11 L01BB03 TIOGUANINUM
70 12 L01BB04 CLADRIBINUM
71 13 L01BB05 FLUDARABINUM
72 14 L01BC01 CYTARABINUM
73 15 L01BC02 FLUOROURACILUM
74 16 L01BC05 GEMCITABINUM
75 17 L01BC06 CAPECITABINUM
76 18 L01CA01 VINBLASTINUM
77 19 L01CA02 VINCRISTINUM
78 20 L01CA04 VINORELBINUM
79 21 L01CB01 ETOPOSIDUM
80 22 L01CD01 PACLITAXELUM
81 23 L01CD02 DOCETAXOLUM
82 24 L01DB01 DOXORUBICINUM
83 25 L01DB03 EPIRUBICINUM
84 26 L01DB06 IDARUBICINUM
85 27 L01DB07 MITOXANTRONUM
86 28 L01DC01 BLEOMYCINUM SULFAS
87 29 L01DC03 MITOMICINUM
88 30 L01XA01 CISPLATINUM
89 31 L01XA02 CARBOPLATINUM
90 32 L01XA03 OXALIPLATINUM
91 33 L01XC04 ALEMTUZUMABUM
92 34 L01XC02 RITUXIMABUM
93 35 L01XC03 TRASTUZUMABUM
94 36 L01XC07 BEVACIZUMABUM
95 37 L01XX02 ASPARAGINAZUM
96 38 L01XX05 HYDROXYCARBAMIDUM
97 39 L01XX11 ESTRAMUSTINUM
98 40 L01XX14 TRETINOINUM
99 41 L01XX17 TOPOTECAMUM
100 42 L01XX19 IRINOTECANUM
101 43 L01XX28 IMATINIBUM
102 44 L01XX32 BORTEZOMIBUM
103 45 L01XX34 ERLOTINIBUM
104 46 L02AB01 MEGESTROLUM
105 47 L02AE02 LEUPRORELINUM
106 48 L02AE03 GOSERELINUM
107 49 L02AE04 TRIPTORELINUM
108 50 L02BA01 TAMOXIFENUM
109 51 L02BB01 FLUTAMIDUM
110 52 L02BB03 BICALUTAMIDUM
111 53 L02BG01 AMINOGLUTETHIMIDUM
112 54 L02BG03 ANASTROZOLUM
113 55 L02BG04 LETROZOLUM
114 56 L02BG06 EXEMESTANUM
115 57 L03AA02 FILGRASTIMUM (G-CSF)
116 58 L03AB04 INTERFERONUM ALFA 2a
117 59 L03AB05 INTERFERONUM ALFA 2b
118 60 M05BA02 ACIDUM CLODRONICUM
119 61 M05BA03 ACIDUM PAMIDRONICUM
120 62 M05BA06 ACIDUM IBANDRONICUM
121 63 M05BA08 ACIDUM ZOLEDRONICUM
122 64 V03AF01 MESNUM
123 65 V03AF03 CALCII FOLINAS
124 66 V03AF05 AMIFOSTINUM
125 67 L02AB02 MEDROXYPROGESTERONUM
126 68 L01BC53 COMBINAȚII (TAGAFUR + URACIL)
P4: Tratamentul bolnavilor cu boit neurologice: scleroza multiplă
Nr. Crt. Nr. Crt. Cod ATC DCI
127 1 L03AB07 INTERFERON BETA 1a
128 2 L03AB08 INTERFERON BETA 1b
129 3 L03AX13 GLATIRAMER ACETAT
P5: Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat
Nr. Crt. Nr. Crt. Cod ATC DCI
130 1 A10AB01 INSULINUM UMANE
131 2 A10AB04 INSULINUM LISPRO
132 3 A10AB05 INSULINUM ASPARTAT
133 4 A10AB06 INSULTNUM GLULIZINA
134 5 A10AC01 INSULINE UMANE
135 6 A10AD01 INSULINE UMANE
136 7 A10AD04 INSULINUM LISPRO
137 8 A10AD05 INSULINUM ASPARTAT
138 9 A10AE04 INSULINUM GLARGINE
139 10 A10AE05 INSULINUM DETEMIR
140 11 H04AA01 GLUCAGONUM
Se achiziționează prin licitație națională, utilizând criteriile: durata de latență și perioada de acțiune.
P6: Tratamentul de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică
Nr. Crt. Nr. Crt. Cod ATC DCI
141 1 A11CC03 ALFACALCIDOLUM
142 2 B01AB01 HEPARINUM
143 3 B01AB10 TINZAPARINUM
144 4 B03AC02 COMPLEX DE HIDROXID DE FIER III SUCROZA
145 5 B03XA01 EPOETINUM ALFA ȘI BETA
146 6 B03XA02 DARBEPOETINUM
147 7 B05D PRODUSE PENTRU DIALIZA PERITONEALĂ
148 8 V03AE02 SEVELAMER
149 9 B05BB01 NATRII CHLORIDUM*
* până la 31.01.2007
P7: Tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie și tratamentul cu chelatori de fier al bolnavilor cu talasemie
Nr. Crt. Nr. Crt. Cod ATC DCI
150 1 B02BD02 FACTOR VIII DE COAGULARE
151 2 B02BD03 COMPLEX DE ANTIINHIBITORI AI COAGULĂRII
152 3 B02BD04 FACTOR IX DE COAGULARE
153 4 B02BD06 FACTOR VIII DE COAGULARE + FACTOR VON WILLEBRAND
154 5 B02BD08 EPTACOG ALFA ACTIVATUM (FACTOR VII RECOMBINAT)
155 6 V03AC01 DEFEROXAMINUM
P8: Tratamentul bolnavilor cu osteoporoză și tratamentul bolnavilor cu gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne
Nr. Crt. Nr. Crt. Cod ATC DCI
156 1 A11CC02 DIHYDROTACHYSTEROLUM
157 2 A11CC03 ALFACALCIDOLUM
158 3 A11CC04 CALCITRIOLUM
159 4 G03CA03 ESTRADIOLUM
160 5 G03DC05 TIBOLONUM
161 6 G03FA15 COMBINAȚII
162 7 G03XC01 RALOXIFENUM
163 8 H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM
164 9 H03AA01 LEVOTHYROXINUM
165 10 H03AAN1 COMBINAȚII (LEVOTHYROXINA 100 mcg + IODURA DE POTASIU 130,8 mcg)
166 11 H03BB02 THIAMAZOLUM
167 12 H03CAN1 (H03CA01) KALII IODIDUM
168 13 H05BA01 CALCITONINUM
169 14 M05BA04 ACIDUM ALENDRONICUM
170 15 M05BA06 ACIDUM IBANDRONICUM
171 16 M05BA07 ACIDUM RISEDRONICUM
172 17 M05BX03 STRONTIUM RANELATUM
173 18 M05XX ACIDUM ALENDRONICUM + COLECALCIFEROLUM
174 19 V04CJ01 TIROTROPINA ALFA
175 20 V09FX03 RADIOFARMACEUTICE
176 21 V10XA01 RADIOFARMACEUTICE
177 22 H05AA02 TERIPARATIDUM
P9: TRATAMENTUL PRIN TRANSPLANT DE ORGANE ȘI CELULE AL BOLNAVILOR CU INSUFICIENȚE ORGANICE IREVERSIBILE - P11
9.1: TRANSPLANT MEDULAR
Nr. Crt. Nr. Crt. Cod ATC DCI
178 1 A04AA01 ONDANSETRONUM
179 2 A05AA02 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
180 3 B01AB08 REVIPARINUM
181 4 B02AB01 APROTININUM
182 5 B02BD08 EPTACOG ALFA ACTIVATUM
183 6 B03XA01 EPOETINUM (ALFA; BETA)
184 7 J01CR03 TICARCILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
185 8 J01CR05 PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM
186 9 J01DH02 MEROPENEM
187 10 J01DH51 IMIPENEMUM + CILASTATINUM
188 11 J01XA01 VANCOMYCINUM
189 12 J01XA02 TEICOPLANINUM
190 13 J01XC01 ACIDUM FUSIDICUM
191 14 J01XX08 LINEZOLIDUM
192 15 J02AC01 FLUCONAZOLUM
193 16 J02AC03 VORICONAZOLUM
194 17 J02AX04 CASPOFUNGINUM
195 18 J05AB01 ACICLOVIRUM
196 19 J05AB06 GANCYCLOVIRUM
197 20 J05AB09 FAMCICLOVIRUM
198 21 J05AB11 VALACYCLOVIRUM
199 22 J05AB14 VALGANCICLOVIRUM
200 23 L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDUM
201 24 L01AA03 MELPHALANUM
202 25 L01AA06 IFOSPHAMIDUM
203 26 L01AB01 BUSULFANUM
204 27 L01BA01 METHOTREXATUM
205 28 L01BB05 FLUDARABINUM
206 29 L01CB01 ETOPOSIDUM
207 30 L01DB06 IDARUBICINUM
208 31 L01DB07 MITOXANTRONUM
209 32 L01XA01 CISPLATINUM
210 33 L01XA02 CARBOPLATINUM
211 34 L01XC02 RITUXIMABUM
212 35 L01XC04 ALEMTUZUMABUM
213 36 L03AA02 FILGASTRIMUM (G-CSF)
214 37 L04AA01 CYCLOSPORINUM
215 38 L04AA03 IMUNOGLOBULINA ANTILIMFOCITE UMANE
216 39 L04AA05 TACROLIMUS
217 40 L04AA06 MYCOPHENOLATUM
218 41 L04AA08 DACLIZUMAB
219 42 L04AA10 SIROLIMUS
220 43 L04AA11 ETANERCEPT
221 44 N02AX02 TRAMADOLUM
222 45 R05CB13 DORNAZA ALFA
223 46 V03AF01 MESNUM
P9.2: TRANSPLANT DE CORD
Nr. Crt. Nr. Crt. Cod ATC DCI
224 1 A05BA03 SILIBTNUM
225 2 B01AB08 REVIPARINUM
226 3 B05AA06 POLYGELINUM
227 4 C01CA24 EPINEPHRINUM
228 5 J01CR05 PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM
229 6 J01DD12 CEFOPERAZONUM
230 7 J01DH51 IMIPENEMUM + CILASTATINUM
231 8 J02AC01 FLUCONAZOLUM
232 9 J05AB06 GANCICLOVIRUM
233 10 J05AB14 VALGANCICLOVIRUM
234 11 L04AA01 CYCLOSPORINUM
235 12 L04AA03 IMUNOGLOBULINA ANTILIMFOCITE T
236 13 L04AA06 MYCOPHENOLATUM
9.3 TRANSPLANT HEPATIC
Nr. Crt. Nr. Crt. Cod ATC DCI
237 1 A05AA02 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
238 2 B01AB05 ENOXAPARINUM
239 3 B01AB08 REVIPARINUM
240 4 B01AC11 ILOPROSTOM
241 5 B01AD02 ALTEPLASUM
242 6 B02AB01 APROTININUM
243 7 B02BD08 EPTACOG ALFA ACTIVATUM
244 8 C03EB01 COMBINAȚII (SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM)
245 9 H01BA02 DESMOPRESSINUM
246 10 J01CR05 PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM
247 11 J01XX08 LINEZOLIDUM
248 12 J02AX04 CASPOFUNGINUM
249 13 J05AB06 GANCICLOVIRUM
250 14 J05AB14 VALGANCICLOVIRUM
251 15 J06BB04 IMUNOGLOBULINA ANTIHEPATITICĂ B
252 16 L03AA02 FILGASTRIMUM (G-CSF)
253 17 L04AA05 TACROLIMUS
254 18 L04AA06 MYCOPHENOLATUM
255 19 L04AA10 SIROLIMUS
9.4 TRANSPLANT RENAL, TRANSPLANT COMBINAT RINICHI ȘI PANCREAS
Nr. Crt. Nr. Crt. Cod ATC DCI
256 1 A05AA02 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
257 2 A05BA03 SILIBINUM
258 3 A11CC03 ALPHACALCIDOLUM
259 4 B01AB05 ENOXAPARINUM
260 5 B01AB08 REVIPARINUM
261 6 B03XA01 EPOETINUM (ALFA; BETA)
262 7 B05AA06 POLYGELINUM
263 8 H01CB02 OCTEOTRIDUM
264 9 J02AB02 KETOCONAZOLUM
265 10 J01CR05 PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM
266 11 J01XA02 TEICOPLANINUM
267 12 J01XX08 LINEZOLIDUM
268 13 J02AC01 FLUCONAZOLUM
269 14 J02AC02 ITRACONAZOLUM
270 15 J02AC03 VORICONAZOLUM
271 16 J02AX04 CASPOFUNGINUM
272 17 J05AB01 ACICLOVIRUM
273 18 J05AB11 VALACYCLOVIRUM
274 19 J05AB14 VALGANCLOVIRUM
275 20 J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALĂ PENTRU ADMINISTRARE INTRAVASCULARĂ
276 21 L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDUM
277 22 L03AA02 FILGASTRIMUM (G-CSF)
278 23 L04AA01 CYCLOSPORINUM
279 24 L04AA03 IMUNOGLOBULINA ANTILIMFOCITE UMANE
280 25 L04AA05 TACROLIMUS
281 26 L04AA06 MYCOPHENOLATUM
282 27 L04AA08 DACLIZUMABUM
283 28 L04AA09 BASIUXIMABUM
284 29 L04AA10 SIROLIMUS
285 30 L04AX01 AZATHIOPRINUM
286 31 M05BA04 ACIDUM ALENDRONICUM
287 32 N02AB01 ETHIDINUM
9.5 TRANSPLANT CELULE PANCREATICE
Nr. Crt. Nr. Crt. Cod ATC DCI
288 1 B05AA06 POLYGELINUM
289 2 B01AB08 REVIPARINUM
290 3 J05AB14 VALGANCICLOVIRUM
291 4 L04AA10 SIROLIMUS
292 5 L04AA05 TACROLIMUS
9.6 TRANSPLANT PULMONAR
Nr. Crt. Nr. Crt. Cod ATC DCI
293 1 B01AB05 ENOXAPARINUM
294 2 B01AB08 REVIPARINUM
295 3 B02AB01 APROTIMINUM
296 4 C01CA24 EPINBPHRINUM
297 5 J01CR05 PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM
298 6 J02AC01 FLUCONAZOLUM
299 7 J05AB01 ACICLOVIRUM
300 8 J05AB14 VALGANCICLOVIRUM
301 9 L04AA01 CYCLOSPORIMUM
302 10 L04AA03 IMUNOGLOBULINA ANTILIMFOCITE UMANE
303 11 L04AA06 MYCOPHENOLATUM
304 12 L04AA09 BASILIXIMABUM
305 13 L04AX01 AZATHIOPRINUM
306 14 N02AX02 TRAMADOLUM
9.7 STĂRI POST TRANSPLANT
Nr. Crt. Nr. Crt. Cod ATC DCI
307 1 A05AA02 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
308 2 H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM
309 3 H02AB07 PREDNISONUM
310 4 J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
311 5 J02AC01 FLUCONAZOLUM
312 6 J05AB01 ACICLOVIRUM
313 7 J05AB14 VALGANCICLOVIRUM
314 8 J05AF05 LAMIVUDINUM
315 9 L04AA01 CICLOSPORINUM
316 10 L04AA05 TACROLIMUS
317 11 L04AA06 MYCOPHENOLATUM
318 12 L04AA10 SIROLIMUS
319 13 L04AX01 AZATHIOPRINUM
320 14 J02AC03 VORICONAZOLUM
321 15 B03XA01 EPOETINUM (ALFA; BETA)
322 16 B03XA02 DARBEPOETINUM
Se vor prescrie la recomandarea medicului specialist din centrul care are în evidență și monitorizează pacientul transplantat și care eliberează și medicamentele, pentru o perioadă de până la 90 de zile.

Modificări (1)

SECȚIUNEA C3 - CU PROCENT DE COMPENSARE 100% din prețul de referință cuprinde DCI-urile dlin CANAMED, altele decât cele din Sublistele A, B, C1, C2, indicate pentru copii până la 18 ani, tineri de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, studenți sau ucenici dacă nu realizează venituri, precum și gravide și lăuze

Nr. crt. Nr. crt. ATC DCI
A02 ANTIACIDE, ANTIULCEROASE, ANTIFLATULENTE
1 1 A02BX05 BISMUTHI SUBCITRAS
A03 ANTISPASTICE, ANTICOLINERGICE ȘI STIMULANTE PERISTALTICE
2 1 A03AD01 PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
3 2 A03AD02 DROTAVERINUM
4 3 A03BA01 ATROPINUM
5 4 A03BB01 BUTYLSCOPOLAMMONN BROMIDUM
6 5 A03DA02 COMBINAȚII
7 6 A03EAN1 COMBINAȚII
A05 TERAPIA VEZICULEI BILIARE ȘI A FICATULUI
8 1 A05BAN3 COMBINAȚII
9 2 A05BAN4 COMBINAȚII
A06 LAXATIVE
10 1 A06AD65 COMBINAȚII
A07 ANTIDIAREICE, ANTIINFLAMATOARE, ANTIINFECȚIOASE INTESTINALE
11 1 A07AX03 NIFUROXAZIDUM
12 2 A07XA04 RACECADOTRILUM
A11 VITAMINE
13 1 A11BDN2 COMBINAȚII
14 2 A11AH02 PYRIDOXINUM
15 3 A11CA01 RETINOLUM
16 4 A11CBN1 COMBINAȚII
17 5 A11CC01 ERGOCALCIFEROLUM
18 6 A11CC02 DIHYDROTACHYSTEROLUM
19 7 A11CC04 CALCITRIOLUM
20 8 A11CC05 COLECALCIFEROLUM
21 9 A11CG20 COMBINAȚII
22 10 A11DA01 THIAMINUM
23 11 A11DAN1 BENFOTIAMINUM
24 12 A11DBN1 COMBINAȚII
25 13 A11GA01 ACIDUM ASCORBICUM
26 14 A11HA03 TOCOFERSOLANUM
27 15 A11HA04 RIBOFLAVINUM
A12 SUBSTANȚE MINERALE
28 1 A12AA03 CALCII GLUCONAS
29 2 A12AXN1 CALCII ET MAGNESII GLUTAMOLACTAS
30 3 A12CD01 NATRII FLUORIDUM
A14 ANABOLICE SISTEMICE
31 1 A14AA03 METANDIENONUM
A16 ALTE PRODUSE PENTRU TRACTUL DIGESTIV ȘI METABOLISM
32 1 A16AA01 CARNITINUM
33 2 A16AXN1 DIVERSE
B02 ANTIHEMORAGICE
34 1 B02BX01 ETAMSYLATUM
35 2 B02BX02 CARBAZOCHROMI SALICYLAS
B03 ANTIANEMICE
36 1 B03AA03 FERROSI GLUCONAS
37 2 B03AD04 COMBINAȚII
38 3 B03ABN1 FERROCHOLINATUM
39 4 B03AD02 COMBINAȚII
40 5 B03AD03 COMBINAȚII
41 6 B03AE01 COMBINATII
42 7 B03AE10 COMBINAȚII
43 8 B03BA01 CYANOCOBALAMINUM
44 9 B03BA51 COMBINAȚII
45 10 B03BB01 ACIDUM FOLICUM
46 11 B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA
C02 ANTIHIPERTENSIVE
47 1 C02AC06 RILMENIDINUM
48 2 C02LA51 COMBINAȚII
C04 VASODILATATOARE PERIFERICE
49 1 C04AD02 XANTINOLI NICOTINAS
50 2 C04AE01 CODERGOCRINUM
C05 VASOPROTECTOARE
51 1 C05AA01 COMBINAȚII
52 2 C05AA08 COMBINAȚII
53 3 C05AA09 COMBINAȚII
54 4 C05AD01 COMBINAȚII
55 5 C03BX01 CALCII DOBESILAS
C07 BETABLOCANTI
56 1 C07AB08 CELIPROLOLUM
57 2 C07EBN1 COMBINAȚII
58 3 C07NAN1 COMBINAȚII
C08 BLOCANTI DE CALCIU
59 1 C08CA06 NIMODIPINUM
60 2 C08CA07 NISOLDIPINUM
C10 HIPOLIPEMIANTE
61 1 C10AD02 ACIDUM NICOTINICUM
62 2 C10AX COMBINAȚII
D01 ANTIFUNGICE DE UZ DERMATOLOGIC
63 1 D01AC05 ISOCONAZOLUM
64 2 D01AC08 KETOCONAZOLUM
65 3 D01AC10 COMBINAȚII
66 4 D01AC52 COMBINAȚII
67 5 D01AE14 CICLOPIROXUM
68 6 D01AE18 TOLNAFTATUM
D03 PREPARATE PENTRU TRATAMENTUL RĂNILOR ȘI ULCERELOR
69 1 D03AXN0 COMBINAȚII
70 2 D03AXN1 DIVERSE
71 3 D03AXN2 COMBINAȚII
D05 ANTIPSORIAZICE
72 1 D05AC01 DITHRANOLUM
73 2 D05AC51 COMBINAȚII
74 3 D05AXN1 COMBINAȚII
D06 ANTIBIOTICE ȘI CHIMIOTERAPICE DE UZ DERMATOLOGIC
75 1 D06AA04 TETRACYCLINUM
76 2 D06AX01 ACIDUM FUSIDICUM
77 3 D06BBN1 COMBINAȚII
78 4 D06CN01 COMBINAȚII
D07 CORTICOSTEROIZI DE UZ DERMATOLOGIC
79 1 D07AB03 COMBINAȚII
80 2 D07AB10 ALCLOMETAZONUM
81 3 D07AC01 BETAMETHASONUM
82 4 D07AC04 FLUOCINOLONI ACETONIDUM
83 5 D07AC05 FLUOCORTOLONUM
84 6 D07AC17 FLUTICASONUM
85 7 D07XCN1 COMBINAȚII
86 8 D07CA01 COMBINAȚII
87 9 D07CB01 COMBINAȚII
88 10 D07CC01 COMBINAȚII
89 11 D07CC02 COMBINAȚII
90 12 D07XB02 COMBINAȚII
91 13 D07XC01 COMBINAȚII
92 14 D07XC03 COMBINAȚII
93 15 D07XC04 COMBINAȚII
D10 PREPARATE ANTIACNEICE
94 1 D10AD01 TRETINOINUM
95 2 D10AD54 COMBINAȚII
96 3 D10AF52 COMBINAȚII
97 4 D10AF02 ERYTHROMYCINUM
D11 ALTE PREPARATE DE UZ DERMATOLOGIC
98 1 D11AX15 PIMECROLIMUS
99 2 D11AX10 FINASTERIDUM
100 3 D11AXN4 COMBINAȚII
G01 ANTIINFECȚIOASE ȘI ANTISEPTICE GINECOLOGICE
101 1 G01AA02 NATAMYCINUM
102 2 G01AA51 COMBINAȚII
103 3 G01AF01 METRONIDAZOLUM
104 4 G01AF04 MICONAZOLUM
105 5 G01AF07 ISOCONAZOLUM
106 6 G01AF15 BUTOCONAZOLUM
107 7 G01AF20 COMBINAȚII
108 8 G01AX05 NIFURATELUM
109 9 G01AX12 COMBINAȚII
110 10 G01AXN1 COMBINAȚII
111 11 G01BDN1 COMBINAȚII
G03 HORMONII SEXUALI ȘI MODULATORII SISTEMULUI GENITAL
112 1 G03AC02 LYNESTRENOLUM
113 2 G03AC03 LEVONORGESTRELUM
114 3 G03AC06 MEDROXYPROGESTERONUM
115 4 G03CA57 ESTROGENI CONIUNCTI
116 5 G03DB04 NOMEGESTROLUM
117 6 G03GA01 GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
118 7 G03GA07 LUTROPINUM ALFA
119 8 G03GAN0 MENOTROPINUM
120 9 G03HA01 CYPROTERONUM
G04 MEDICAȚIA APARATULUI URINAR
121 1 G04BCN1 COMBINAȚII
122 2 G04BD07 TOLTERODINUM
123 3 G04BD08 SOLIFENACINUM SUCCINATE
H01 HORMONI HIPOFIZARI, HIPOTALAMICI ȘI ANALOGI
124 1 H01AC01 SOMATROPINUM
125 2 H01AX01 PEGVISOMANTUM
126 3 H01CB02 OCTREOTIDUM
127 4 H01CB03 LANREOTIDUM
128 5 H01CC01 GANIRELIXUM
129 6 H01CC02 CETRORELIXUM
H03 TERAPIA TIROIDEI
130 1 H03AA03 COMBINAȚII
131 2 H03AAN1 COMBINAȚII
J01 ANTIBIOTICE
132 1 J01BA01 CHLORAMPHENICOLUM
133 2 J01FA15 TELITROMICINUM
134 3 J01CR50 COMBINAȚII
135 4 J01DA04/J01DB04 CEFAZOLINUM
136 5 J01DA07/J01DC03 CEFAMANDOLUM
137 6 J01DA10/J01DD01 CEFOTAXIMUM
138 7 J01DA11/J01DD02 CEFTAZIDIMUM
139 8 J01DA13/J02DD04 CEFTRIAXONUM
140 9 J01DA17/J01DC06 CEFONICIDUM
141 10 J01DA23/J01DD08 CEFIXIMUM
142 11 J01DA32/J01DD12 CEFOPERAZONUM
143 12 J01DA37/J01DE02 CEFPIROMUM
144 13 J01DA39/J01DD14 CEFTIBUTENUM
145 14 J01DA41/J01DC10 CEFPROZILUM
146 15 J01EB05 SULFAFURAZOLUM
147 16 J01FA02 SPIRAMYCINUM
148 17 J01FA06 ROXITHROMYCINUM
149 18 J01GB04 KANAMICINUM
150 19 J01MA03 PEFLOXACINUM
151 20 J01XB01 COLISTINUM
152 21 J01GB01 TOBRAMYCINUM
153 22 J01GBO7 NETILMICINUM
M01 PREPARATE ANTIINFLAMATOARE ȘI ANTIREUMATICE
154 1 M01AA01 PHENYLBUTAZONUM
155 2 M01AB01 INDOMETACINUM
156 3 M01AB15 KETOROLACUM TROMETHAMIN
157 4 M01AB15 TROMETAMINUM
158 5 M01AB16 ACECLOFENACUM
159 6 M01AB55 COMBINAȚII
160 7 M01AB55 DICLOFENACUM + MISOPROSTOLUM
161 8 M01AC05 LORNOXICAMUM
162 9 M01AE01 IBUPROFENUM
163 10 M01AE02 NAPROXENUM
164 11 M01AG01 ACIDUM MEFENAMICUM
165 12 M01AH04 PARECOXIBUM
166 13 M01AX02 ACIDUM NIFLUMICUM
167 14 M01AX05 GLUCOSAMINUM
168 15 M01BXN3 PLANTE
M02 PREPARATE TOPICE PENTRU LEZIUNI ȘI ALGII MUSCULARE
169 1 M02ACN3 COMBINAȚII
M03 MIORELAXANTE
170 1 M03BB03 CHLORZOXAZONUM
171 2 M03BX04 TOLPERISONUM
M09 ALTE MEDICAMENTE PENTRU AFECȚIUNILE SISTEMULUI MUSCULO-SCHELETIC
172 1 M09AB52 COMBINAȚII
173 2 M09AX01 ACIDUM HIALURONICUM
174 3 M09AXN2 DIVERSE
N02 ANALGEZICE
175 1 N02AA59 COMBINAȚII
176 2 N02AD01 PENTAZOCINUM
177 3 N02AX52 COMBINAȚII
178 4 N02BA71 COMBINAȚII
179 5 N02BB02 METAMIZOLUM NATRICUM
180 6 N02CA52 COMBINAȚII
N05 PSIHOLEPTICE
181 1 N05AA02 LEVOMEPROMAZINUM
182 2 N05AA07 CHLORPROETHAZINUM
183 3 N05BA05 CLORAZEPAS DIKALII
184 4 N05BA06 LORAZEPAMUM
185 5 N05BA23 TOFISOPAMUM
186 6 A03CA02 COMBINAȚII
187 7 N05BC01 MEPROBAMATUM
188 8 N05BE01 BUSPIRONUM
189 9 N05CB02 COMBINAȚII
190 10 N05CD03 FLUNITRAZEPAMUM
191 11 N05CD08 MIDAZOLAMUM
192 12 N05CD13 CINOLAZEPAMUM
193 13 N07XX02 RILUZOLUM
N06 PSIHOANALEPTICE
194 1 N06AA09 AMITRIPTYLINUM
195 2 N06AA12 DOXEPINUM
196 3 N06AA21 MAPROTILINUM
197 4 N06BA09 ATOMOXETINUM
198 5 N06BX02 PYRITINOLUM
199 6 N06BX03 PIRACETAMUM
200 7 N06BX16 PRAMIRACETAMUM
201 8 N06BX18 VINPOCETINUM
202 9 N06BXN2 MECLOSULFONATUM
203 10 N06DX02 TROXERUTINUM (COMBINAȚII)
N07 ALTE PREPARATE CU ACȚIUNE ASUPRA SISTEMULUI NERVOS
204 1 N07CA02 CINNARIZINUM
205 2 N07CA52 COMBINAȚII
206 3 N07XX02 RILUZOLUM
P01 PREPARATE ANTIPROTOZORE
207 1 P01AC01 COMBINAȚII
208 2 P01AX08 TENONITROZOLUM
P02 PREPARATE ANTIHELMINTICE
209 1 P02CC01 PYRANTELUM
P03 ECTOPARAZITICIDE (INCLUSIV SCABICIDE)
210 1 P03AAN1 COMBINAȚII
211 2 P03AAN1 SULFUR
212 3 P03AC04 PERMETHRINUM
213 4 P03AX01 BENZYLUM BENZOICUM
R01 PREPARATE NAZALE
214 1 R01AD05 BUDESONIDUM
215 2 R01ADN1 COMBINAȚII
216 3 R01AD07 TIXOCORTOLUM
217 4 R01AD08 FLUTICASONUM
218 5 R01AD09 MOMETASONUM
219 6 R01BA52 COMBINAȚII
R02 PREPARATE PENTRU ZONA ORO-FARINGIANĂ
220 1 R02AB03 FUSAFUNGINUM
221 2 R02AB04 COMBINATII
R03 ANTIASTMATICE
222 1 R03AB03 ORCIPRENALINUM
223 2 R03AK03 COMBINAȚII
224 3 R03AK07 COMBINAȚII
225 4 R03BA08 CICLESONIDUM
226 5 R03CA02 EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
227 6 R03CC02 SALBUTAMOLUM
228 7 R03CC03 TERBUTALINUM
229 8 R03DA74 COMBINAȚII
230 9 R03DX03 FENSPIRIDUM
RO5 PREPARATE PENTRU TRATAMENTUL TUSEI
231 1 R05CB03 CARBOCISTEINUM
232 2 R05CB13 DORNAZA ALFA
233 3 R05CB15 ERDOSTEINUM
R06 ANTIHISTAMINICE DE UZ SISTEMIC
234 1 R06AA04 CLEMASTINUM
235 2 R06AD02 PROMETHAZINUM
236 3 R06AD07 MEQUITAZINUM
237 4 R06AE05 MECLOZINUM
238 5 R06AE09 LEVOCETIRIZINUM
239 6 R06AX02 CYPROHEPTADINUM
240 7 R06AX17 KETOTIFENUM
S01 PRODUSE OFTALMOLOGICE
241 1 S01AA01 CHLORAMPHENICOLUM
242 2 S01AA11 GENTAMICINUM
243 3 S01AA12 TOBRAMYCINUM
244 4 S01AA13 ACIDUM FUSIDICUM
245 5 S01AA24 KANAMYCINUM
246 6 S01AA30 COMBINAȚII
247 7 S01AD03 ACICLOVIRUM
248 8 SO1AX11 OFLOXACINUM
249 9 S01AX12 NORFLOXACINUM
250 10 S01BA01 DEXAMETHASONUM
251 11 S01BA04 PREDNISOLONUM
252 12 S01BA06 BETAMETHASONUM
253 13 S01BA07 COMBINAȚII
254 14 S01BA07 FLUOROMETHOLONUM
255 15 S01BA11 DESONIDUM
256 16 S01BC01 INDOMETACINUM
257 17 S01BC06 PIROXICAMUM
258 18 S01CA01 COMBINAȚII
259 19 S01CA03 COMBINAȚII
260 20 S01CA05 COMBINAȚII
261 21 S01CA07 COMBINAȚII
262 22 S01EB01 PILOCARPINUM
263 23 SO1ED51 COMBINAȚII
264 24 S01FA01 ATROPINUM
265 25 S01FB01 PHENYLEPHRINUM
266 26 S01GX05 LODOXAMIDUM
267 27 S01GX06 EMEDASTINUM
268 28 S01XA08 ACETYLCYSTEINUM
269 29 SO1XA11 NANDROLONUM
270 30 S01XA12 DEXPANTHENOLUM
271 31 S01XAN1 DIVERSE
272 32 S01XA20 DIVERSE
S02 PREPARATE PENTRU URECHI
273 1 S02CA05 COMBINAȚII
S03 PRODUSE OFTALMOLOGICE ȘI AURICULARE
274 1 S03AA08 CHLORAMPHENICOLUM
275 2 S03CA01 COMBINAȚII

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...