Guvernul României

Hotărârea nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 decembrie 2006 până la 05 iunie 2016, fiind abrogat prin Hotărâre 395/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 303 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, care asigură cadrul tehnic și organizatoric specific, precum și metodologia unitară pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea
și Monitorizarea Achizițiilor Publice,
Alexandru Cojocaru
Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Zsolt Nagy
Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul delegat pentru lucrări publice
și amenajarea teritoriului,
Laszlo Borbely
Ministrul integrării europene,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 22 noiembrie 2006.

Nr. 1.660.

ANEXĂ Jurisprudență (10)

NORME
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice și a contractelor de concesiune de servicii

;
se încarcă...