Guvernul României

Hotărârea nr. 1609/2006 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 noiembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 35 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Modificări (1)

Se aprobă tarifele pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 8 noiembrie 2006.

Nr. 1.609.

ANEXĂ

TARIFELE
pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor
și a altor lucrări medico-legale
Modificări (1)

Nr. crt. Denumirea prestației existente Denumirea prestației noi Tarif LEI
I.(A) LABORATOR DE MEDICINĂ LEGALĂ CLINICĂ
1. Examinarea persoanelor și constatarea leziunilor traumatice 38
2. Examinarea persoanelor pentru constatarea virginității, deflorării, sarcinii, viduitatea sau avortul patologic 50
3. Examinarea persoanelor pentru constatarea infirmității sau incapacității de muncă determinate de afecțiuni patologice, A1/A2 50
4. Examinarea persoanelor pentru constatarea sexului, vârstei, conformației și dezvoltării psihosomatice; diverse alte constatări 38
5. Examinarea medicală a persoanelor în vederea autorizării deținerii și purtării armelor și munițiilor 110
6. Examinarea persoanelor pentru evaluarea capacității de conducere auto 63
7. Examinarea persoanelor și recoltarea de probe biologice pentru alcoolemie 26
8. Examinarea persoanelor și recoltarea de probe biologice, în care se include și trusa standard de recoltare pentru alcoolemie 80
9. Expertiza capacității de coabitare, potența 50
10. Expertiza cu privire la stabilirea datei de concepție 63
11. Noua expertiză privind stabilirea datei concepției 76
12. Expertiza capacității de procreare - total - examinare clinică - examinare spermogramă 216 90 126
13. Prima expertiză medico-legală pe bază de acte 25
14. Expertiza medico-legală cu examinarea persoanei interesate 63
15. Noua expertiză medico-legală pe bază de acte 110
16. Noua expertiză medico-legală cu examinarea persoanei 152
17. Explorări funcționale medico-legale: electroencefalograma EEG - înregistrare 32
18. Explorări funcționale medico-legale: potențial evocat auditiv 20
19. Explorări funcționale medico-legale: potențial evocat vizual 22
20. Explorări funcționale medico-legale: electrocardiogramă 8
21. Interpretarea explorărilor funcționale electrice 50
Expertiză medico-legală pentru constatarea stării de sănătate, având ca scop stabilirea aptitudinilor unei persoane de a exercita o anumită activitate, prețul include costurile consulturilor de specialitate și al investigațiilor de laborator 400
I.(B) IMAGISTICĂ MEDICO-LEGALĂ
RADIOLOGIE
22. Radioscopie pulmonară 13
23. Radioscopie gastroduodenală 25
24. Irigiscopie 98
25. Radiografie de laringe cu substanță de contrast 33
26. Radiografie esofagiană 25
27. Colangiocolecistografie I.V., prima radiografie 40
28. Radiografie gastroduodenală, prima radiografie 25
29. Colecistografie orală, prima radiografie 25
30. Radiografie toracopulmonară 40
31. Radiografie renală simplă 25
32. Urografie I.V. 43
33. Mamografie 50
34. Radiografie simplă a segmentelor/regiunilor osteoarticulare 20
35. A doua și următoarele radiografii în cazul examinărilor cu substanță de contrast - fiecare radiografie 25
36. Coronarografie post-mortem 25
37. Radiografie segmente osoase la cadavru 25
38. Radiografie craniană/șa turcească 50
Echografie cardiacă 30
Echografie abdominală 50
I.(C) LABORATOR DE PROSECTURĂ MEDICO-LEGALĂ
39. Autopsia medico-legală 302
40. Autopsia medico-legală a cadavrelor putrefiate/scheletizate 390
41. Autopsia medico-legală a cadavrelor de fetuși/nou-născuți 390
42. Autopsierea sau reautopsierea cadavrelor exhumate, nu include cheltuielile de deplasare a comisiei, de transport, cazare, analize 390
43. Autopsia medico-legală a fragmentelor de cadavre 76
44. Expertiza medico-legală a hainelor și corpurilor delicte 76
45. Deplasarea la fața locului a echipei medico-legale și cercetarea și examinarea medico-legală a cadavrelor din teren 143
46. Transportul cadavrelor din morgile spitalelor sau de la locul faptei pentru autopsierea medico-legală 74
47. Păstrarea cadavrelor în camera frigorifică, tarif/24 de ore 38
48. Prelevarea țesuturilor cadaverice în vederea homotransplantului, testarea contaminării microbiologice se achită separat 252
49. Examenul medico-legal al cadavrelor cu identitate necunoscută și întocmirea dosarului de identificare, inclusiv foto 302
50. Pregătirea și prelucrarea pieselor scheletale în vederea expertizei antropologice: - schelet integral - fragmente 2.100 756
51. Întocmirea actelor medico-legale în vederea decesului în fața instituțiilor publice 25
52. Întocmirea documentației medico-legale și deplasarea la instituțiile publice în vederea declarării cadavrelor neidentificate sau fără aparținători, în vederea înhumării de către autoritatea teritorială 76
53. Supliment de expertiză medico-legală pe material cadaveric 180
54. Îmbălsămarea cadavrelor la sediul unităților medico-legale 76
55. Îmbălsămarea cadavrelor de către personalul unităților medico-legale la domiciliu, fără transport autopsier 220
56. Conservarea și împachetarea cadavrelor putrefiate/boli transmisibile 320
57. Cosmetizarea și igienizarea cadavrelor 45
Pregătirea și prelucrarea pieselor scheletale în vederea expertizei antropologice 150
Măsuri speciale de combatere a contaminării biologice și conservare a cadavrelor în cazuri cu hazard biologic crescut, cadavre putrefiate, boli transmisibile: antrax, SIDA, TBC, hepatită etc. 100
I.(D) LABORATOR DE GENETICĂ MEDICO-LEGALĂ
58. Analiza pentru identificare de persoane având la bază cariotipul 135
59. Analiza pentru stabilirea paternității pe baza testului ADN, tarif pentru 3 determinări - pentru o persoană 3.600 1.200
60. Examen cromozomial 200
61. Compararea profilelor ADN în identificare, tarif pentru fiecare profil analizat 670
Prelevare și conservare probe biologice de sânge sau salivă în vederea analizei ADN - tarif pentru 1 singură probă 30
Prelucrare probe biologice de sânge sau salivă pentru izolare ADN - tarif pentru 1 singură probă 50
Detecție și cuantificare ADN de natură umană în probele biologice sau pe corpuri delicte 100
Analize pentru stabilirea filiației biologice, paternitate/maternitate, pe baza testului ADN - tarif pentru 3 determinări, pornind de la probe biologice de sânge sau salivă a) pentru markeri ADN autozomali b) pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri cromozomiali Y c) pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri cromozomiali X d) pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri cromozomiali X și Y 2.700 3.700 3.700 4.500
Analize pentru stabilirea filiației biologice, paternitate/maternitate, pe baza testului ADN - tarif pentru 2 determinări, pornind de la probe biologice de sânge sau salivă:
a) pentru markeri ADN autozomali 2.700
b) pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri cromozomiali Y 3.700
c) pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri cromozomiali X 3.700
d) pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri cromozomiali X și Y 4.500
e) pentru markeri cromozomiali 1.800
Analize pentru stabilirea relațiilor de înrudire biologică complexe, între rude de gradul I, II sau III - tarif pentru 1 singură determinare, pornind de la probe biologice de sânge sau salivă
a) pentru markeri ADN autozomali 900
b) pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri cromozomiali Y 1.400
c) pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri cromozomiali X 1.400
d) pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri cromozomiali X și Y 1.800
Analize pentru stabilirea profilului ADN în scop de identificare - tarif pe 1 singură probă 500
30.1. pornind de la orice tip de probă biologică sau corp delict, exclusiv probe biologice de os
a. pentru markeri ADN autozomali 500
b. pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri gonozomiali, X și Y 700
30.2. pornind de la probe biologice de os
a. pentru markeri ADN autozomali 1.500
b. pentru markeri ADN autozomali completat cu markeri ADN gonozomiali (X și Y) 1.800
c. pentru markeri ADN nucleari completat cu markeri ADN mitocondriali 2.500
I.(E) LABORATOR DE ANTROPOLOGIE, BIOCRIMINALISTICĂ ȘI SEROLOGIE MEDICO-LEGALĂ
62. Prima expertiză de cercetare a filiației - mamă, copil și presupusul tată, serologică 145
63. Noua expertiză de cercetare a filiației - mamă, copil și presupusul tată, serologică 840
64. Expertiza filiației pe baza testului HLA, tarif/persoană investigată 670
65. Expertiza medico-legală privind cercetarea paternității, la cererea Comisiei superioare medico-legale 840
66. Expertiza privind identificarea unei persoane 100
67. Expertiza comparativă, antropologică în diagnosticul filiației pentru mamă, copii și bărbatul în cauză 100
68. Identificarea pe material fotografic 165
69. Expertiza antropologică pe material osos 230
70. Expertiza traseologică privind identificarea urmelor cauzale și a urmelor rămase pe îmbrăcăminte și pe corpul cadavrelor 63
71. Expertiza pentru identificarea urmelor lăsate de factorii secundari ai împușcării, pentru stabilirea distanței de la care s-a tras cu arma de foc 70
72. Determinarea antigenelor de grup sangvin pe fragmente de țesuturi sau organe cadaverice 120
73. Investigarea antigenelor de grup sangvin din salivă, din alte secreții și umori de pe corpurile delicte 126
74. Examenul frotiului pentru decelarea spermei 70
75. Examenul petelor de spermă 45
76. Examenul descriptiv și comparativ al firelor de păr 50
77. Expertiza grupei de sânge la persoanele vii și la cadavre 66
78. Expertiza petelor de sânge 66
79. Investigarea altor pete biologice, salivă, fecale, urină, lichid amniotic 35
I.(F) LABORATOR DE ANATOMIE PATOLOGICĂ MEDICO-LEGALĂ
80. Prelucrarea în parafină și examinarea unor piese: Cu colorație Hematoxilină-Eozină + colorație Van Gieson + colorații speciale - Lie, Perls, etc. 126 40 50
81. Prelucrarea și examinarea unei piese prin înghețare 40
82. Efectuarea testelor biochimice și enzimatice 20
83. Citirea culturilor de germeni și a probelor biochimice 15
84. Realizarea și colorarea frotiurilor 15
85. Citirea frotiurilor și stabilirea diagnosticului 26
86. Pregătirea și turnarea mediilor de cultură 80
87. Însămânțarea produselor patologice 63
88. Determinări imunologice de tip ELISA 180
89. Determinări cantitative ale imunoglobulinelor IgG, IgA, IgM ale componentei C3 și ale proteinei C-reactive 80
90. Determinarea planctonului 20
91. Electroforeză 25
92. Determinarea acidului uric 20
93. Determinarea ureei 20
94. Determinarea creatininei 15
95. Determinarea colesterolului 20
96. Determinarea lipidelor totale 30
97. Determinarea corpilor cetonici 80
98. Determinarea glicemiei 18
99. Determinarea bilirubinei 20
100. Determinarea proteinelor 26
Determinarea planctonului 50
Examen picătură groasă și frotiu pentru malarie 60
Determinări imunologice de tip ELISA
a) Ag HBs 60
b) Ac Anti HCV 60
c) Ac Anti HIV 60
Electroforeza proteinelor plasmatice 50
Determinarea CK-MB 50
Determinarea CPK 50
Determinarea mioglobinei 70
Determinarea troponinei 100
Tiroxin 50
TSH 50
Cortisol plasmatic 60
Prolactină 70
Insulină 70
Amilazemie 50
PSA, Prostate Specific Antigen 80
Test imunologic de sarcină 50
I.(G) LABORATOR DE TOXICOLOGIE MEDICO-LEGALĂ
101. Determinarea concentrației de alcool în sânge/urină 80
102. Expertiză pentru recalcularea alcoolemiei 510
103. Determinarea oxidului de carbon 26
104. Determinarea methemoglobinei 18
105. Determinarea barbituremiei 30
106. Determinarea colinesterazei 18
107. Extracția eterică 40
108. Determinarea conținutului de clor, acizi, baze 10
109. Examenul D.N.O.C. 13
110. Determinare carbofuran 8
111. Determinare formaldehidă 13
112. Investigații orientative, conținutul gastric, corpuri delicte 35
113. Cercetarea cianurilor; dozarea acidului cianhidric 100
114. Determinarea conținutului de florură 9
115. Examenul de dozare a alcoolului metilic 13
116. Determinarea arseniului (As) 27
117. Determinarea mercurului (hG) 12
118. Determinarea prezenței nitriților 10
119. Determinarea prezenței nitraților 10
120. Determinarea prezenței parationului 20
121. Determinarea prezenței carbetoxului 13
122. Examenul cromatografic pe placă 35
123. Dozare substanțe psihotrope cu caracter bazic și neutru 165
124. Screening pentru prezența de droguri, kit immunoassay 252
125. Determinări masspectrometrice-gazcromatografice, inclusiv de stupefiante 378
Examen toxicologic general (căutarea unui toxic necunoscut) 600
Total = din care:
a. Investigații toxicologice orientative (conținut gastric, corpuri delicte) 100
b. Investigații toxicologie exhaustive 500
Identificarea și determinarea pesticidelor organoclorurate, organo-fosforice și altele (extracție, purificare extracte, identificare și determinare prin CCS și gaz - cromatografie) 200
Identificarea și determinarea toxicelor volatile separabile prin distilare simplă sau antrenabile cu vapori de apă 100
Identificarea și determinarea toxicelor cu caracter acid - altele decât barbiturice (acid salicilic și derivați, fenitoină, glutetimidă, fenoli, sulfamide, acid oxalic etc.) 100
I.(H) LABORATOR DE EXPERTIZĂ MEDICO-LEGALĂ PSIHIATRICĂ, DE ASISTENȚĂ SOCIOPSIHOLOGICĂ ȘI CERCETAREA CRIMINOLOGIEI CLINICE
126. Prima expertiză medico-legală psihiatrică cu examinarea persoanei 85
127. Prima expertiză medico-legală psihiatrică efectuată pe bază de acte 126
128. Noua expertiză medico-legală psihiatrică cu examinarea persoanei 252
129. Noua expertiză medico-legală psihiatrică efectuată pe bază de acte 230
130. Examen psihiatric în cadrul comisiei de amânare/întrerupere a executării pedepsei 80
131. Examen psihiatric în cadrul altor prestații medico-legale 80
132. Examen psihiatric privind capacitatea de exercițiu 135
133. Examen psihologic 50
134. Completări la prima expertiză 126
135. Completări la noua expertiză 230
136. Analize psihologice exhaustive la caz 760
137. Analize psihologice ale cazurilor de suicid 1.260
+ prestație psihoantropologică 630
Examinări medico-legale psihiatrice la domiciliu, în condițiile prevăzute de lege 500
II. TARIFE ALE COMISIEI DE AVIZARE ȘI CONTROL
138. Aviz al Comisiei de avizare și control al actelor medico-legale 35
III. TARIFE ALE COMISIEI SUPERIOARE MEDICO-LEGALE
139. Aviz al Comisiei superioare medico-legale 660

;
se încarcă...