Guvernul României

Hotărârea nr. 1317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă

Modificări (1), Referințe (6), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 octombrie 2006 până la 08 ianuarie 2019, fiind abrogat prin Hotărâre 1045/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 16 din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Jurisprudență

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei va monitoriza, în anul 2006 și în trimestrul I al anului 2007, aplicarea dispozițiilor din normele metodologice prevăzute la art. 1 și va putea face propuneri de modificare și completare a acestora.

Art. 3. -

Valoarea sumei lunare de 300 lei, acordată sub formă de tichete de creșă, se indexează semestrial, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, și se stabilește prin ordin al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei.

Art. 4. -

Criteriile privind autorizarea funcționării unităților emitente care pot desfășura activitate specializată în domeniul acordării tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, se aprobă în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului finanțelor publice.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 20 septembrie 2006.

Nr. 1.317.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
Modificări (11), Referințe (5)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...