Art 4 | Hotărâre 1217/2006

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 4. -

(1) Comisia națională este constituită din câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat sau președinte, al ministerelor, autorităților, agențiilor și al altor instituții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale, prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Componența nominală a Comisiei naționale se stabilește prin decizie a primului-ministru, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza propunerilor transmise Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei de autoritățile publice centrale prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Propunerile privind desemnarea reprezentanților din cadrul ministerelor, autorităților, agențiilor, precum și din cadrul altor instituții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale trebuie să cuprindă un membru titular și un membru supleant.

(4) Procedura de lucru a Comisiei naționale se stabilește prin regulamentul propriu de organizare și funcționare, aprobat de comisie, în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Hotărârile Comisiei naționale se adoptă prin votul majorității membrilor prezenți.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1217/2006:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
;
se încarcă...