Art 2 | Hotărâre 1217/2006

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 2. -

(1) În cadrul autorităților publice centrale prevăzute în anexa nr. 3 se constituie unitatea de incluziune socială, care are ca scop monitorizarea implementării angajamentelor asumate de România în documentele internaționale din domeniul incluziunii sociale.

(2) Unitatea de incluziune socială prevăzută la alin. (1) are următoarele atribuții principale, în raport cu specificul domeniului de activitate al autorităților publice centrale în care funcționează:

a) coordonează monitorizarea planurilor de implementare a măsurilor de prevenire și combatere a excluziunii sociale;

b) evaluează efectele măsurilor preconizate prin planurile de implementare prevăzute la lit. a), prin raportare la obiectivele de dezvoltare regională și județeană;

c) actualizează indicatorii sectoriali de incluziune socială;

d) elaborează sistemul informațional privind datele cu relevanță pentru domeniul incluziunii sociale;

e) participă la procesul de consultare inițiat în domeniul incluziunii sociale de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu scopul eradicării sărăciei și prevenirii excluziunii sociale;

f) monitorizează periodic progresul realizat în raport cu obiectivele și indicatorii stabiliți prin Raportul anual în domeniul incluziunii sociale;

g) elaborează documentele necesare pentru redactarea Raportului de progres în domeniul incluziunii sociale, definitivat de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

(3) Componența nominală a unității de incluziune socială cuprinde maximum 3 persoane, dintre care una va fi desemnată coordonator, și se stabilește prin ordin sau decizie a conducătorilor autorităților publice centrale prevăzute în anexa nr. 3

(4) Coordonatorul unității de incluziune socială participă la lucrările Comisiei naționale privind incluziunea socială.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1217/2006:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
;
se încarcă...