Act constitutiv - societate în nume colectiv


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

MODEL

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII..............................
(SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV)

Între:

D-nul/d-na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cetățean român/străin, născut(ă) la data de . . . . . . . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . . . . . . ., jud . . . . . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . str . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr . . . . . ., bl . . . ., sc . . . . ., et . . . ., ap . . . ., jud . . . . . . . . . . ., posesor(e) al CI/BI/Pașaport, seria . . . . . nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . .,la data de . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

sau

Societatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., persoană juridică română/străină , cu sediul social în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., înregistrată la . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având următoarele date de identificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentată de d-nul/d-na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a asociaților/acționarilor nr . . . . . din data de . . . . . . . . . . . .

și

D-nul/d-na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cetățean român/străin, născut(ă) la data de . . . . . . . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . . . . . . ., jud . . . . . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . str . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr . . . . . ., bl . . . ., sc . . . . ., et . . . ., ap . . . ., jud . . . . . . . . . . ., posesor(e) al CI/BI/Pașaport, seria . . . . . nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . .,la data de . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

sau

Societatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., persoană juridică română/străină , cu sediul social în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., înregistrată la . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având următoarele date de identificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentată de d-nul/d-na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a asociaților/acționarilor nr . . . . . din data de . . . . . . . . . . . .

În conformitate cu dispozițiile Legii nr . 31/1990 – privind societățile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, a intervenit prezentul act constitutiv prin care s-a hotărât înființarea unei societăți în nume colectiv .

CAP . I . FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, DURATA,SEDIUL SOCIAL

Art. 1 .1 . Forma juridică

Societatea este o persoană juridică română, constituită în forma de societate în nume colectiv . Societatea își desfășoară activitatea in conformitate cu legislația în vigoare și ale prezentului act constitutiv . Societatea este titulară de drepturi si obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu; asociații răspund nelimitat și solidar pentru obligațiile sociale . Modificarea formei juridice se realizează prin hotărârea adunării generale a asociaților, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege .

Art. 1 .2 . Denumirea

Denumirea societății este: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . , din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

În toate actele - facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente întrebuințate în comerț, emanând de la societate -, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în registrul comerțului ,codul unic de înregistrare și capitalul social . Sunt exceptate bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu .

Dacă societatea își creează o pagină de internet proprie, aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet a societății .

Modificarea denumirii societății se realizează în urma hotărârii adunării generale a asociaților și numai după ce, în prealabil, s-a efectuat operațiunea de verificare a disponibilității firmei .

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...