Act constitutiv - societate cu răspundere limitată – cu mai mulți asociați


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

MODEL

ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII................ S. R. L.
(MAI MULȚI ASOCIAȚI)

Între:

D-nul/d-na. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cetățean român/străin, născut(ă) la data de . . . . . . . . . . . . . . . . , în . . . . . . . . . . . . . . . . , jud. . . . . . . . . . . . . . , domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . , bl. . . . , sc. . . . . , et. . . . , ap. . . . , jud. . . . . . . . . . . , posesor(e) al CI/BI/Pașaport, seria . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , eliberat de . . . . . . . . . . ,la data de . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

sau

Societatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , persoană juridică română/străină , cu sediul social în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , înregistrată la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , având următoarele date de identificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentată de d-nul/d-na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a asociaților/acționarilor nr. . . . . din data de. . . . . . . . . . . .

și

D-nul/d-na. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cetățean român/străin, născut(ă) la data de . . . . . . . . . . . . . . . . , în . . . . . . . . . . . . . . . . , jud. . . . . . . . . . . . . . , domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . , bl. . . . , sc. . . . . , et. . . . , ap. . . . , jud. . . . . . . . . . . , posesor(e) al CI/BI/Pașaport, seria . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , eliberat de . . . . . . . . . . ,la data de . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

sau

Societatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , persoană juridică română/străină , cu sediul social în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , înregistrată la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , având următoarele date de identificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentată de d-nul/d-na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a asociaților/acționarilor nr. . . . . din data de. . . . . . . . . . . .

și

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

În conformitate cu dispozițiile Legii societăților nr 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, a intervenit prezentul act constitutiv prin care s-a hotărât înființarea unei societăți cu răspundere limitată.

CAP. I. FORMA JURCIDICĂ, DENUMIREA, DURATA,SEDIUL SOCIAL

Art. 1. 1. Forma juridică

Societatea este o persoană juridică română, constituită în forma de societate cu răspundere limitată. Societatea își desfășoară activitatea in conformitate cu legislația în vigoare și ale prezentului act constitutiv. Societatea este titulară de drepturi si obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu; asociații răspund numai în limita aportului la capitalul social.

Modificarea formei juridice se realizează prin hotărârea adunării generale a asociaților, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege.

Art. 1. 2. Denumirea

Denumirea societății este: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. R. L. , conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . , din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de le lângă Tribunalul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...