Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - ANSPDCP

Decizia nr. 91/2006 privind cazurile în care este permisă notificarea simplificată a prelucrării datelor cu caracter personal

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 iulie 2006 până la 27 decembrie 2015, fiind abrogat prin Decizie 200/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările ulterioare, și ale art. 6 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005,

în aplicarea prevederilor art. 21 alin. (3) lit. a), raportate la cele ale art. 22 alin. (9) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora autoritatea de supraveghere este abilitată să stabilească cazurile în care notificarea poate fi efectuată într-o formă simplificată,

având în vedere Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 60/2006 privind stabilirea unor formulare tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date,

luând în considerare faptul că anumite prelucrări de date se efectuează în mod frecvent în temeiul legii sau în interesul persoanelor vizate și nu sunt susceptibile de a afecta, cel puțin aparent, drepturile acestora,

în vederea operaționalizării procedurii de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal prin stabilirea unor situații în care notificarea se poate efectua într-o formă simplificată,

președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite prezenta decizie.

Art. 1. -

Notificarea prelucrării datelor cu caracter personal se poate efectua în formă simplificată, în următoarele cazuri:

a) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de autoritatea judecătorească, în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale legale, altele decât cele prevăzute de art. 2 alin. (5) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

b) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunelor, în scopul îndeplinirii atribuțiilor lor legale;

c) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în scopul evidenței persoanelor, întocmirii, păstrării, evidenței și eliberării pașapoartelor simple, a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor și plăcilor cu numere de înmatriculare, de către autoritățile administrației publice de la nivel local, județean și de la nivelul municipiului București;

d) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în scopul gestionării bazei de date deținute de arhivele naționale;

e) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de instituțiile de învățământ public și privat, în scopul gestionării bazei de date a cursanților, precum și a celei cu caracter economico-financiar și administrativ;

f) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de persoanele fizice care desfășoară o activitate independentă, autorizată în baza unei legi speciale, în scopul îndeplinirii atribuțiilor lor legale;

g) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de persoanele fizice și asociațiile familiale autorizate să desfășoare activități economice în mod independent, altele decât cele prevăzute la lit. f);

h) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în scopul împrumuturilor de cărți, opere cinematografice, artistice, alte opere audiovizuale, precum și reproducerile acestora, de către entitățile de drept public și privat;

i) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în scopul furnizării gazelor, energiei electrice, termice, precum și a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare și a celor de salubrizare de către entitățile de drept public și privat, în baza contractelor încheiate cu clienții;

j) prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul intermedierii tranzacțiilor imobiliare.

Art. 2. -

Operatorii care efectuează prelucrările de date cu caracter personal menționate la art. 1 completează notificarea simplificată, respectiv rubricile I, II, III, IV, V, VIII, IX, XI, XII, XIII, XV și XVI ale formularului F1 din anexa nr. 1 la Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 60/2006 privind stabilirea unor formulare tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Art. 3. -

Reconfirmarea prelucrărilor de date cu caracter personal ce intră sub incidența prezentei decizii se realizează conform prevederilor art. 3 din Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 60/2006.

Art. 4. -

Operatorii care efectuează prelucrări de date cu caracter personal ce nu se încadrează în dispozițiile art. 1 și sunt deja înregistrați la autoritatea de supraveghere la data intrării în vigoare a prezentei decizii au obligația să reconfirme prelucrările de date pe care le efectuează, potrivit art. 3 din Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 60/2006, prin completarea notificării generale din formularul F1, prevăzut în anexa nr. 1 la decizia menționată mai sus.

Art. 5. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Autorității Naționale de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
Georgeta Basarabescu

București, 18 iulie 2006.

Nr. 91.

;
se încarcă...