Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - ANSPDCP

Decizia nr. 90/2006 privind cazurile în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 iulie 2006 până la 27 decembrie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Decizie 200/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările ulterioare, și ale art. 6 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005,

în aplicarea prevederilor art. 22 alin. (9) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora autoritatea de supraveghere poate stabili cazuri în care notificarea nu este necesară,

luând în considerare faptul că anumite prelucrări de date se efectuează în mod frecvent în temeiul legii sau în interesul persoanelor vizate și nu sunt susceptibile de a afecta, cel puțin aparent, drepturile acestora,

văzând Nota nr. 964 din 22 februarie 2006 a Serviciului evidență operatori și prelucrări date și a Biroului autorizații din cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal privind propunerea emiterii unei decizii de stabilire a formularelor tipizate ale notificărilor, precum și a unei decizii privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal,

președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite prezenta decizie.

Art. 1. -

Notificarea prelucrării datelor cu caracter personal nu este necesară în următoarele cazuri:

a) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la petiționari este efectuată de autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiile și societățile naționale, societățile comerciale de interes județean sau local și regiile autonome, în vederea îndeplinirii unor obligații legale;

b) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la propriii angajați și la colaboratorii externi este efectuată de entitățile de drept public și de drept privat, în vederea îndeplinirii unor obligații legale;

c) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la proprietarii sau chiriașii unui imobil folosit în comun este efectuată de către asociațiile de proprietari sau de locatari, în exercitarea drepturilor și obligațiilor stabilite prin lege, în scopul administrării acelui imobil.

Art. 2. -

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, Ordinul Avocatului Poporului nr. 54/2002 privind stabilirea unor situații în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal care cad sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 5 iunie 2002, își încetează aplicabilitatea.

Președintele Autorității Naționale de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
Georgeta Basarabescu

București, 18 iulie 2006.

Nr. 90.

;
se încarcă...