Act constitutiv - societate cu răspundere limitată - cu asociat unic


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

MODEL ACT CONSTITUTIV

STATUTUL SOCIETĂȚII......... S.R.L.
( ASOCIAT UNIC)

Subsemnatul (a) …………………, cetățean român/………………..., născut (ă) la data de ……………., în ……………., domiciliat (ă) în …………… Str. ……………., nr. ..., bl. …, sc. ..., et. …, ap. …, Județ/Sector .........., posesor / posesoare al/a CI/BI/Pașaport, seria ….. nr. ………………… eliberat(ă) de ……………………., la data de………………, CNP ….…………………… / echivalentul acestuia, potrivit legislației naționale aplicabile,

sau, după caz,

Subscrisa, societatea ……………………., persoană juridică de naționalitate română/…………………, cu sediul social în ………………………., înregistrată la ………………………., cu număr de ordine …..………………..., CUI …………………… (potrivit legii naționale aplicabile), prin dl/dna…………………, cetățean român / ………………..., născut (ă) la data de ……………., în ……………., domiciliat (ă) în …………… Str. ……………., nr. ..., bl. …, sc. ..., et. …, ap. …, Județ/Sector .........., posesor / posesoare al CI/BI/Pașaport, seria ….. nr. ………………… eliberat(ă) de ……………………., la data de………………, CNP ….……………………/ echivalentul acestuia, potrivit legislației naționale aplicabile, în calitate de împuternicit conform ………………, nr. ……………, din data ………………….,

am hotărât să constitui o societate în România în următoarele condiții:

CAP.I. FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, DURATA SOCIETĂȚII, SEDIUL SOCIAL, SEDII SECUNDARE

Art. 1.1. Forma Juridică:

Societate cu răspundere limitată.

Art. 1.2. Denumirea:

Se constituie o societate a cărei denumire este .........................S.R.L.

Art. 1.3. Durata:

Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

sau

Durata de funcționare a societății este determinată pe o perioadă de ……. ani, de la data de…….. până la data de ……... și poate fi prelungită în condițiile prevăzute de lege.

Art. 1.4. Sediul social:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...