Guvernul României

Hotărârea nr. 410/2002 privind structurile și specializările universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu din instituțiile de învățământ superior

Modificări (8), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 313 din 13 mai 2002.

În vigoare de la 13 mai 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 60 alin. (4) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 3 din Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă structurile și specializările universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu din instituțiile de învățământ superior de stat prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă structurile și specializările universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu din instituțiile de învățământ superior particular acreditate, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. -

Se aprobă specializările autorizate să funcționeze provizoriu din instituțiile de învățământ superior particular prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 3. - Modificări (2)

Structurile și specializările prevăzute în anexele nr. 1 și 2 funcționează începând cu anul universitar 2002-2003 la anul întâi de studii și, după caz, la ceilalți ani de studii.

Art. 4. -

(1) La specializările acreditate în limba română se pot organiza activități și în limbi străine de circulație internațională, inclusiv prin programe de studiu complementar sau direcții de studiu, cu aprobarea senatului instituției de învățământ superior.

(2) În cadrul specializărilor "Institutori - învățământ preșcolar" și "Institutori - învățământ primar" pregătirea în domeniul limbilor străine de circulație internațională se formează prin direcții de studiu.

Art. 5. -

(1) Specializările prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 535/1999 privind autorizarea de funcționare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și particular, cu modificările și completările ulterioare, și care nu se regăsesc în anexele nr. 1-3 intră în lichidare începând cu anul universitar 2002-2003, în sensul că la acestea nu se mai organizează admitere.

(2) Instituțiile de învățământ superior particular prevăzute în anexa nr. 4 intră în lichidare începând cu anul universitar 2002-2003, în sensul că acestea nu mai organizează admitere.

Art. 6. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziție contrară se abrogă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării,
Ecaterina Andronescu
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 25 aprilie 2002.

Nr. 410.

ANEXA Nr. 1*) Modificări (5), Jurisprudență

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DE STAT

1. UNIVERSITATEA "POLITEHNICĂ" DIN BUCUREȘTI

A. învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Electrotehnică Electrotehnică generală A 5 Zi
Construcții electrotehnice A 5 Zi
Acționări electrice A 5 Zi
Metrologie în industria electrică A 5 Zi
Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic A 5 Zi
Inginerie matematică A 5 Zi
2 Facultatea de Energetică Electroenergetică A 5 Zi
Hidroenergetică A 5 Zi
Termoenergetică A 5 Zi
Energetică nucleară A 5 Zi
Energetică industrială A 5 Zi
Informatică industrială A 5 Zi
Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic A 5 Zi
Ingineria și protecția mediului în industrie AP 5 Zi
3 Facultatea de Automatică și Calculatoare Calculatoare A 5 Zi
Automatică A 5 Zi
4 Facultatea de Electronică și Telecomunicații Electronică A 5 Zi
Telecomunicații A 5 Zi
Microtehnologii A 5 Zi
Inginerie Fizică A 5 Zi
Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic AP 5 Zi
5 Facultatea de Inginerie Mecanică Mașini și echipamente termice A 5 Zi
Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice A 5 Zi
Mecanică fină A 5 Zi
Utilaje și instalații de proces A 5 Zi
Mecatronică AP 5 Zi
Inginerie economică în domeniul mecanic AP 5 Zi
6 Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice Tehnologia construcțiilor de mașini A 5 Zi
Mașini și sisteme de producție A 5 Zi
Utilajul și tehnologia sudării A 5 Zi
Inginerie economică industrială A 5 Zi
Roboți industriali A 5 Zi
7 Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice Mașini și instalații pentru agricultură și industria alimentară A 5 Zi
Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice AP 5 Zi
8 Facultatea de Transporturi Autovehicule rutiere A 5 Zi
Material rulant de cale ferată A 5 Zi
Ingineria transporturilor A 5 Zi
Telecomenzi și electronică în transporturi A 5 Zi
9 Facultatea de Inginerie Aerospațială Construcții aerospațiale A 5 Zi
Sisteme de propulsie A 5 Zi
Echipamente și instalații de bord A 5 Zi
10 Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Ingineria materialelor A 5 Zi
Ingineria proceselor metalurgice A 5 Zi
Ingineria procesării materialelor A 5 Zi
Inginerie medicală AP 5 Zi
Inginerie economică în industria chimică și de materiale A 5 Zi
11 Facultatea de Chimie Industrială Ingineria și chimia substanțelor anorganice A 5 Zi
Ingineria și chimia substanțelor organice A 5 Zi
Ingineria și chimia compușilor macromoleculari A 5 Zi
Știința și ingineria materialelor oxidice A 5 Zi
Inginerie chimică A 5 Zi
Inginerie biochimică A 5 Zi
Chimie alimentară AP 5 Zi
Prelucrarea petrolului, petrochimie și carbochimie A 5 Zi
Inginerie economică în industria chimică și de materiale A 5 Zi
Ingineria și protecția mediului în industrie AP 5 Zi
12 Facultatea de Inginerie în Limbi Străine Inginerie electrică și calculatoare (în limbile engleză, franceză și germană) A 5 Zi
Inginerie mecanică (în limbile engleză și franceză) A 5 Zi
Inginerie chimică (în limbile engleză și franceză) A 5 Zi
Ingineria materialelor (în limbile engleză și franceză) AP 5 Zi
Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic (în limba germană) AP 5 Zi
Inginerie economică în domeniul mecanic (în limba germană) A 5 Zi
Inginerie economică industrială (în limba germană) A 5 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea/ Colegiul Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Tehnologii metalurgice AP 3 Zi
2 Facultatea de Chimie Industrială Tehnologie chimică A 3 Zi
Tehnici de laborator AP 3 Zi
3 Colegiul Universitar Tehnic nr. 1 Automobile A 3 Zi
Optometrie AP 3 Zi
Exploatarea mașinilor și utilajelor A 3 Zi
Trafic urban A 3 Zi
Tehnologia transporturilor AP 3 Zi
Materiale și defectoscopie A 3 Zi
Tehnologia prelucrării materialelor A 3 Zi
Tehnologii de mecanică fină A 3 Zi
Exploatarea fermelor agricole (la Buzău) AP 3 Zi
Tehnică de calcul A 3 Zi
Mașini și aparate electrice A 3 Zi
Controlul calității și metrologie A 3 Zi
4 Colegiul Universitar Tehnic nr. 2 Transportul și distribuția energiei electrice A 3 Zi
Energetică industrială A 3 Zi
Centrale termo- și hidroelectrice A 3 Zi
Electronică aplicată A 3 Zi
Comunicații și exploatare poștală A 3 Zi

2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI

A. învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Construcții civile, industriale și agricole Construcții Civile, Industriale și Agricole A 5 Zi
Inginerie urbană și dezvoltare regională A 5 Zi
Inginerie economică în construcții A 5 Zi
2 Facultatea de Hidrotehnică Construcții hidrotehnice A 5 Zi
Inginerie sanitară și protecția mediului A 5 Zi
Inginerie matematică AP 5 Zi
3 Facultatea de Căi Ferate, drumuri și poduri Căi ferate, Drumuri și Poduri A 5 Zi
4 Facultatea de Instalații Instalații pentru construcții A 5 Zi
Instalații și echipamente pentru protecția atmosferei A 5 Zi
5 Facultatea de Utilaj Tehnologic Utilaje pentru construcții A 5 Zi
Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții A 5 Zi
6 Facultatea de Geodezie Geodezie A 5 Zi
Cadastru A 5 Zi
7 Departamentul de Inginerie civilă Inginerie Civilă (în limbile engleză și franceză) A 5 Zi
Instalații pentru construcții (în limba franceză) A 5 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar de Construcții Tehnologia construcțiilor A 3 Zi
Organizarea și economia construcțiilor A 3 Zi
Lucrări edilitare A 3 Zi
Construcții și lucrări hidrotehnice A 3 Zi
Drumuri și poduri A 3 Zi
Căi ferate și lucrări de artă A 3 Zi
Instalații A 3 Zi
Mecanizarea construcțiilor A 3 Zi
Topografie A 3 Zi

3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREȘTI

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Arhitectură Arhitectură A 6 Zi
Design interior AP 5 Zi
2 Facultatea de Urbanism Urbanism AP 5 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar de Arhitectura și Urbanism Arhitectură clădirilor A 3 Zi
Arhitectură de interior și mobilier AP 3 Zi
Urbanism A 3 Zi

4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ
VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi), la distanță (ID)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Agricultură Agricultura A 5 Zi
Științele solului A 5 Zi
Biologie - Agricultura AP 4 Zi
2 Facultatea de Management, Inginerie economică în agricultură și Dezvoltare Rurală Inginerie economică în agricultură A 5/6 Zi/ID
Inginerie Economică în Agricultură (la Slatina) AP 5 Zi
Inginerie și management agroturistic AP 5 Zi
3 Facultatea de Horticultură Horticultură A 5 Zi
Peisagistică AP 5 Zi
4 Facultatea de Zootehnie Zootehnie A 5 Zi
Tehnologia prelucrării produselor agricole AP 5 Zi
5 Facultatea de Medicină veterinară Medicină Veterinară A 6 Zi
6 Facultatea de Îmbunătățiri funciare și Ingineria mediului Îmbunătățiri Funciare și dezvoltare rurală A 5 Zi
Ingineria și protecția Mediului m agricultura A 5 Zi
7 Facultatea de Biotehnologii Biotehnologii agricole A 5 Zi
Biotehnologii medical-veterinare AP 5 Zi
Biotehnologii industriale A 5 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Agricultură Protecția plantelor A 3 Zi
2 Facultatea de Management, Inginerie Economică în agricultură și Dezvoltare Rurală Management și afaceri în Agricultură (la Călărași) AP 3 Zi
Managementul prelucrării produselor alimentare (la Călărași) Ap 3 Zi
3 Facultatea de Horticultură Legumicultură și floricultură A 3 Zi
Tehnologia vinului și produselor derivate A 3 Zi
4 Facultatea de Zootehnie Creșterea animalelor A 3 Zi
Tehnologia produselor alimentare Ap 3 Zi
5 Facultatea de Medicină Veterinară Igienă și laborator veterinar A 3 Zi
Clinică și farmacie veterinară AP 3 Zi
6 Facultatea de îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului Cadastru A 3 Zi
Organizarea și economia construcțiilor A 3 Zi
Amenajarea teritoriului agricol A 3 Zi

5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi), la distanță (ID)

Nr. crt. Facultatea/ Departamentul Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Biologie Biologie A 4 Zi
Biochimie A 4 Zi
Ecologie și protecția mediului AP 4 Zi
Chimie A 4 Zi
Chimie (în limba franceză) A 4 Zi
2 Facultatea de Chimie Chimie - Fizică A 4 Zi
Biochimie tehnologică A 4 Zi
Chimia mediului AP 4 Zi
Radiochimie AP 4 Zi
3 Facultatea de Drept Drept A 4 Zi
4 Facultatea de Filozofie Filozofie A 4 Zi
Filozofie - Limba și literatura română AP 4 Zi
Filozofie - Filologie clasică AP 4 Zi
5 Facultatea de Fizică Fizică A 4 Zi
Fizică (în limbile franceză și engleză) A 4 Zi
Fizică - Informatică AP 5 Zi
Fizică tehnologică A 5 Zi
Fizică medicală AP 4 Zi
Biofizică AP 4 Zi
6 Facultatea de Geografie Geografie A 4/5 Zi/ID
Geografia turismului AP 4 Zi
Geografia mediului A 4 Zi
Planificare teritorială AP 4 Zi
Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu Severin) AP 4 Zi
Geografie - O limbă și literatură străină (engleză, franceză, germană, rusă) A 4 Zi
7 Facultatea de Geologie și Geofizică Geologie A 4 Zi
Geologie tehnică A 5 Zi
Geofizică A 5 Zi
8 Facultatea de Istorie Istorie A 4/5 Zi/ID
Istorie - Filologie clasică A 4 Zi
Istorie - O limbă și literatură străină (engleză, spaniolă) AP 4 Zi
9 Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării Jurnalism A 4/5 Zi/ID
Comunicare socială și relații publice A 4/5 Zi/ID
10 Facultatea de Litere Limba și literatura română - O limbă și literatură străină A 4/5 Zi/ID
Limba și literatura română - Etnologie AP 4 Zi
Bibliologie și Biblioteconomie A 4 Zi
Comunicare socială și relații publice A 4 Zi
Relații internaționale și studii europene AP 4 Zi
11 Facultatea de Limbi și Literaturi Străine O limbă și literatură străină A - O limbă și literatură străină B, inclusiv Limba romani A 4/5 Zi/ID
O limbă și literatură străină - Limba și literatura română AP 4 Zi
Filologie clasică A 4 Zi
Limbi moderne aplicate AP 4 Zi
Facultatea de Matematică Matematică A 4 Zi
Matematică (în limba franceză) A 4 Zi
Matematici aplicate A 4 Zi
Matematici aplicate (în limba engleză) A 4 Zi
Matematică - mecanică A 4 Zi
Matematică - Informatică AP 4 Zi
Informatică A 4 Zi
13 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Sociologie A 4 Zi
Asistență socială A 4 Zi
14 Facultatea de Psihologie și Științele Educației Psihologie A 4 Zi
Pedagogie A 4 Zi
Psihopedagogie specială A 4 Zi
15 Facultatea de Științe politice Științe politice AP 4 Zi
Științe Politice (în limba franceză) A 4 Zi
Științe politice (în limba engleză) AP 4 Zi
16 Facultatea de Teologie ortodoxă Teologie ortodoxă pastorală A 4 Zi
Teologie ortodoxă didactică - Limba și literatura română sau O limbă și literatură străină (engleză, franceză) A 4 Zi
Teologie ortodoxă didactică - Filologie clasică AP 4 Zi
Teologie ortodoxă didactică - Asistență socială AP 4 Zi
Teologie ortodoxă didactică - Conservare și restaurare Ap 4 Zi
Teologie ortodoxă didactică - Arte plastice AP 4 Zi
17 Facultatea de Teologie baptistă Teologie Baptistă didactică - Asistență socială A 4 Zi
Teologie baptistă didactică - Limba și literatura română sau O limbă și literatură străină (engleză, franceză, germană, rusă) A 4 Zi
18 Teologie Romano- catolică Teologie romano-Catolică didactică - Asistență socială A 4 Zi
19 Departamentul de Administrație publică Administrație Publică AP 4 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi) la distanță (ID)

Nr. crt. Colegiul Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul de metrologie Controlul calității și Metrologie AP 3 Zi
2 Colegiul de Chimie Tehnici de laborator AP 3 Zi
3 Colegiul de Cartografie și Cadastru Cartografie A 3 Zi
Cartografie (la Măcin) AP 3 Zi
4 Colegiul de Hidrologie, Meteorologie și Supravegherea calității mediului Hidrologie și meteorologie AP 3 Zi
5 Colegiul de Geografia Activităților turistice Activități turistice (la Călimănești) AP 3 Zi
Activități Turistice (la Drobeta - Turnu Severin) AP 3 Zi
6 Colegiul de Administrație și Secretariat Birotică A 3/4 Zi/ID
Biblioteconomie A 3 Zi
7 Colegiul de Informatică Informatică A 3 Zi
8 Colegiul de Asistență socială Asistență Socială A 3 Zi
9 Colegiul de Tehnologii Asistate de Calculator Tehnică de calcul Ap 3 Zi
10 Colegiul de Institutori din București Institutori - învățământul preșcolar A 3 Zi
Institutori - învățământ primar A 3 Zi
11 Colegiul de Institutori din Focșani Institutori - învățământ primar (la Focșani) AP 3 Zi
12 Colegiul de Institutori din Buzău Institutori - învățământ primar (la Buzău) AP 3 Zi
13 Colegiul de Institutori din Crevedia Institutori - învățământ primar (la Crevedia) AP 3 Zi

6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREȘTI

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Medicină Medicină generală* A 6 Zi
Fiziokinetoterapie AP 5 Zi
2 Facultatea de Stomatologie Stomatologie* A 6 Zi
3 Facultatea de Farmacie Farmacie* A 5 Zi
* Se școlarizează și la cererea Ministerului Apărării Naționale

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Medicină Laborator clinic AP 3 Zi
Urgențe medico-chirurgicale AP 3 Zi
2 Facultatea de Stomatologie Tehnică dentară A 3 Zi

7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi), la distanță (ID)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Management Management A 4/5 Zi/ID
Administrație publică AP 4 Zi
2 Facultatea de Contabilitate și informatică de gestiune Contabilitate și Informatică de Gestiune A 4/5 Zi/ID
3 Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori Finanțe și Bănci A 4/5 Zi/ID
4 Facultatea de Economie generală Economie Generală A 4/5 Zi/ID
5 Facultatea de Economia și Gestiunea Producției Agricole și Alimentare Economia agroalimentară A 4/5 Zi/ID
Economia mediului AP 4 Zi
6 Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică economică Cibernetică economică A 4/5 Zi/ID
Statistică și previziune Economică A 4/5 Zi/ID
Informatică economică A 4/5 Zi/ID
Matematici aplicate A 4 Zi
7 Facultatea de Comerț Economia comerțului, turismului și serviciilor A 4/5 Zi/ID
Merceologie A 4 Zi
Marketing A 4/5 Zi/ID
8 Facultatea de Relații Economice internaționale Relații economice Internaționale A 4/5 Zi/ID
9 Facultatea de Studii Economice în Limbi Străine Economia întreprinderii (în limbile engleză, franceză, germană) A 4 Zi
Administrarea afacerilor (în limbile engleză, franceză, germană) A 4 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea acreditată (A) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar Economic din București Economia întreprinderii A 3 Zi
Economia comerțului A 3 Zi
Gestiune bancară A 3 Zi
Contabilitate (la București; la Călărași) A 3 Zi
Comerț exterior A 3 Zi
Prelucrarea informatică a datelor economice A 3 Zi
2 Colegiul Universitar Economic din Buzău Economia comerțului (la Buzău) A 3 Zi
Management și afaceri în agricultură (la Buzău) A 3 Zi
Contabilitate A 3 Zi
3 Colegiul Universitar Economic din Giurgiu Economia comerțului AP 3 Zi
Dezvoltare regională AP 3 Zi

8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI

Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Interpretare muzicală Interpretare muzicală A 5 Zi
Artele spectacolului muzical A 5 Zi
2 Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie muzicală Compoziție muzicală A 5 Zi
Muzicologie A 5 Zi
Pedagogie muzicală A 5 Zi

9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI

Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Arte Plastice Arte plastice A 4 Zi
Pedagogie - arte plastice și decorative A 4 Zi
2 Facultatea de Arte Decorative și Design Arte decorative A 4 Zi
Design A 4 Zi
Scenografie A 4 Zi
3 Facultatea de Istoria și Teoria Artei Istoria artei A 4 Zi
Conservare și restaurare A 4 Zi

10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ
"I.L. CARAGIALE" DIN BUCUREȘTI

Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Teatru Artele spectacolului de teatru A 4 Zi
Teatrologie A 4 Zi
Scenografie AP 4 Zi
2 Facultatea de Film Fotografie, cinematografie, media A 4 Zi
Filmologie A 4 Zi

11. ACADEMIA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Educație fizică și sport Educație Fizică și Sport A 4 Zi
2 Facultatea de Kinetoterapie Kinetoterapie A 4 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea acreditată (A) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar de Educație Fizică și Sport Măiestrie sportivă și acrobatică A 3 Zi

12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI
ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Administrație publică Administrație Publică AP 4 Zi
Facultatea de Științe politice Științe Politice A 4 Zi
Sociologie AP 4 Zi
3 Facultatea de Comunicare și relații publice Comunicare socială și Relații Publice AP 4 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul de Administrație publică Administrație Publică locală AP 3 Zi

13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Istorie și Filologie Istorie - Arheologie A 4 Zi
Arhivistică și muzeologie AP 4 Zi
Limba și literatura romană - Limba și literatura franceză A 4 Zi
Limba și literatura română - Limba și literatura engleză AP 4 Zi
2 Facultatea de Științe Contabilitate și informatică de gestiune AP 4 Zi
Economia comerțului, turismului și serviciilor AP 4 Zi
Drept A 4 Zi
Asistență socială AP 4 Zi
Sociologie AP 4 Zi
Cadastru AP 5 Zi
3 Facultatea de Teologie ortodoxă Teologie ortodoxă pastorală A 4 Zi
Teologie Ortodoxă didactică - Asistență socială A 4 Zi
Teologie ortodoxă didactică - Limba și literatura engleză AP 4 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar din Alba Iulia Contabilitate A 3 Zi
Economia comerțului A 3 Zi
Birotică AP 3 Zi
Informatică AP 3 Zi
Cadastru AP 3 Zi
Conservarea patrimoniului arheologic și muzeal AP 3 Zi
2 Colegiul Universitar de Institutori din Blaj Institutori - învățământ primar AP 3 Zi

14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi), la distanță (ID)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Teologie Teologie ortodoxă pastorală A 4 Zi
Teologie ortodoxă didactică - Limba și literatura română AP 4 Zi
Teologie ortodoxă didactică - Limba și literatura engleză AP 4 Zi
Teologie ortodoxă didactică - Asistență socială AP 4 Zi
2 Facultatea de Științe Economice Finanțe și Bănci A 4/5 Zi/ID
Contabilitate și Informatică de Gestiune A 4/5 Zi/ID
Economia comerțului, turismului și serviciilor AP 4 Zi
3 Facultatea de Inginerie Material rulant de cale ferată A 5 Zi
Tehnologia construcțiilor de mașini A 5 Zi
Utilajul și tehnologia sudării A 5 Zi
Automatică AP 5 Zi
Tehnologie chimică textilă A 5 Zi
Tehnologii textile A 5 Zi
Tehnologia tricotajelor și confecțiilor AP 5 Zi
4 Facultatea de Inginerie Alimentară Turism și Protecția Mediului Ingineria produselor alimentare A 5 Zi
Controlul și expertiza produselor alimentare AP 5 Zi
Biotehnologii industriale AP 5 Zi
Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice AP 5 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar Informatică AP 3 Zi
Institutori - Învățământ preșcolar AP 3 Zi
Institutori - Învățământ primar AP 3 Zi
Foraj și extracție AP 3 Zi

15. UNIVERSITATEA DIN BACĂU

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Litere Limba și literatura română - O Limbă și literatură străină (engleză, franceză) A 4 Zi
Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză A 4 Zi
2 Facultatea de Inginerie Tehnologia construcțiilor de mașini A 5 Zi
Inginerie economică în domeniul mecanic AP 5 Zi
Ingineria produselor alimentare A 5 Zi
Inginerie biochimică AP 5 Zi
Mecatronică AP 5 Zi
Energetică industrială A 5 Zi
Ingineria și protecția mediului în industrie AP 5 Zi
Utilaje și instalații de proces A 5 Zi
3 Facultatea de Științe Matematică - Fizică A 4 Zi
Biologie A 4 Zi
Biologie - Geografie AP 4 Zi
Marketing A 4 Zi
Contabilitate și informatică de gestiune AP 4 Zi
4 Facultatea de Educație fizică și sport Educație fizică și sport A 4 Zi
Educație Fizică și Sport (la Piatra Neamț) AP 4 Zi
Kinetoterapie A 4 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea/ Colegiul Specializarea autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul de Institutori Institutori - învățământ preșcolar AP 3 Zi
Institutori - învățământ primar AP 3 Zi
2 Facultatea de Inginerie Tehnologia prelucrării materialelor AP 3 Zi
Tehnologia produselor alimentare AP 3 Zi
Tehnică de calcul AP 3 Zi

16. UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Inginerie Tehnologia construcțiilor de mașini A 5 Zi
Utilaje și instalații de proces AP 5 Zi
Inginerie economică în domeniul mecanic AP 5 Zi
Electromecanică A 5 Zi
Electroenergetică AP 5 Zi
2 Facultatea de Resurse Minerale și Mediu Inginerie minieră A 5 Zi
Prepararea substanțelor minerale utile A 5 Zi
Ingineria procesării materialelor AP 5 Zi
Ingineria și protecția mediului în industrie AP 5 Zi
3 Facultatea de Litere Limba și literatura română - O limbă și literatură străină (engleză, franceză) sau Etnologie A 4 Zi
Limbi moderne aplicate (câte două limbi străine dintre: engleză, franceză, germană) AP 4 Zi
Teologie ortodoxă didactică - Limba și literatura română A 4 Zi
Teologie greco-catolică didactică - Limba și literatura română AP 4 Zi
Teologie ortodoxă didactică - Asistență socială A 4 Zi
Teologie ortodoxă pastorală AP 4 Zi
Teologie greco-catolică pastorală AP 4 Zi
Filosofie - Jurnalism AP 4 Zi
Arte plastice - Arte decorative AP 5 Zi
4 Facultatea de Științe Matematică - Fizică A 4 Zi
Matematică - Informatică AP 4 Zi
Management AP 4 Zi
Biologie - Chimie A 4 Zi
Ingineria produselor alimentare AP 5 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar Economic, Tehnic și Pedagogic Tehnică de calcul AP 3 Zi
Electronică aplicată AP 3 Zi
Tehnici de laborator AP 3 Zi
Economia întreprinderii A 3 Zi
Institutori - învățământ primar AP 3 Zi
Institutori - învățământ preșcolar AP 3 Zi

17. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAȘOV

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi), la distanță (ID)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Mecanică Autovehicule rutiere A 5 Zi
Autovehicule rutiere (în limba engleză) AP 5 Zi
Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară A 5 Zi
Utilaje și instalații de proces A 5 Zi
Mecanică fină A 5 Zi
Inginerie mecanică AP 5 Zi
Mecatronică A 5 Zi
2 Facultatea de Inginerie Tehnologică Tehnologia construcțiilor de mașini A 5 Zi
Mașini și sisteme de producție A 5 Zi
Design industrial AP 5 Zi
Design industrial (în limba engleză) AP 5 Zi
Roboți industriali A 5 Zi
Construcții aerospațiale A 5 Zi
Inginerie economică industrială A 5 Zi
3 Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Utilajul și tehnologia sudării A 5 Zi
Utilaje pentru prelucrări la cald A 5 Zi
Ingineria materialelor A 5 Zi
Ingineria procesării materialelor A 5 Zi
Inginerie economică industrială A 5 Zi
4 Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor Electrotehnică generală A 5 Zi
Electromecanică A 5 Zi
Inginerie electrică și calculatoare (în limba engleză) AP 5 Zi
Electronică A 5 Zi
Automatică AP 5 Zi
5 Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere Silvicultură A 5 Zi
Exploatări forestiere A 5 Zi
Construcții civile, industriale și agricole A 5 Zi
Instalații pentru construcții AP 5 Zi
6 Facultatea de Industria Lemnului Prelucrarea lemnului A 5 Zi
Prelucrarea lemnului (în limba engleză) AP 5 Zi
Mobilă și produse finite din lemn A 5 Zi
7 Facultatea de Matematică și Informatică Matematică A 4 Zi
Matematică - Informatică AP 4 Zi
Matematică - Fizică A 4 Zi
Informatică A 4/5 Zi/ID
Informatică (în limba germană) AP 4 Zi
Fizică - Chimie A 4 Zi
8 Facultatea de Științe Economice Marketing A 4 Zi
Economia comerțului, turismului și serviciilor A 4 Zi
Management A 4 Zi
Relații economice internaționale A 4 Zi
Finanțe și Bănci A 4 Zi
Contabilitate și informatică de gestiune A 4 Zi
Psihologie - Pedagogie AP 4 Zi
9 Facultatea de Muzică Interpretare muzicală A 5 Zi
Artele spectacolului muzical AP 5 Zi
Pedagogie muzicală A 5 Zi
10 Facultatea de Medicină Medicină generală AP 6 Zi
11 Facultatea de Litere Limba și literatura română - O limbă și literatură străină (engleză, franceză, germană, maghiară) A 4/5 Zi/ID
Limba și literatura engleză - O limbă și literatură străină (franceză, germană, maghiară) A 4 Zi
Limbi moderne aplicate (franceză, engleză, germană) AP 4 Zi
12 Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație Fizică și Sport A 4 Zi
13 Facultatea de Drept și Sociologie Sociologie A 4 Zi
Drept AP 4 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar Tehnic Automobile A 3 Zi
Optometrie AP 3 Zi
Exploatarea mașinilor și utilajelor A 3 Zi
Tehnologii metalurgice AP 3 Zi
Materiale și defectoscopie A 3 Zi
Tehnologia prelucrării materialelor A 3 Zi
Tehnologii de mecanică fină A 3 Zi
Organizarea și gestiunea producției AP 3 Zi
Design industrial AP 3 Zi
Automatizări AP 3 Zi
Controlul calității și metrologie A 3 Zi
Electronică aplicată A 3 Zi
2 Colegiul Universitar Forestier, Economic și de Informatică Tehnica culturilor silvice A 3 Zi
Tehnologii de exploatare forestieră A 3 Zi
Cinegetică A 3 Zi
Tehnologia prelucrării lemnului A 3 Zi
Cadastru AP 3 Zi
Informatică A 3 Zi
Tehnici de laborator A 3 Zi
Economia comerțului AP 3 Zi
Gestiune bancară AP 3 Zi
3 Colegiul Universitar Pedagogic și de Filologie Institutori - învățământ primar AP 3 Zi
Institutori - învățământ preșcolar AP 3 Zi
Biblioteconomie AP 3 Zi
4 Colegiul Universitar Medical Urgențe medico-chirurgicale AP 3 Zi

18. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Arhitectură și Urbanism Arhitectură A 6 Zi
2 Facultatea de Construcții Construcții civile, industriale și agricole A 5 Zi
Căi ferate, drumuri și poduri A 5 Zi
Inginerie civilă (în limba engleză) AP 5 Zi
Instalații pentru construcții A 5 Zi
Instalații și echipamente pentru protecția atmosferei AP 5 Zi
Inginerie economică în construcții AP 5 Zi
3 Facultatea de Automatică și Calculatoare Automatică A 5 Zi
Automatică (în limba engleză) A 5 Zi
Calculatoare A 5 Zi
Calculatoare (în limba engleză) A 5 Zi
4 Facultatea de Electronică și Telecomunicații Electronică A 5 Zi
Telecomunicații A 5 Zi
Telecomunicații (în limba engleză) AP 5 Zi
5 Facultatea de Electrotehnică Electrotehnică generală A 5 Zi
Acționări electrice A 5 Zi
Metrologie în industria electrică AP 5 Zi
Electromecanică A 5 Zi
Energetică industrială A 5 Zi
6 Facultatea de Mecanică Autovehicule rutiere A 5 Zi
Mașini și echipamente termice A 5 Zi
Mecanică fină A 5 Zi
Mașini și instalații pentru agricultură și industria alimentară A 5 Zi
Mecatronică AP 5 Zi
7 Facultatea de Știința și Ingineria materialelor Utilaje pentru prelucrări la cald A 5 Zi
Ingineria Materialelor A 5 Zi
Ingineria procesării materialelor A 5 Zi
Ingineria și protecția mediului în industrie AP 5 Zi
8 Facultatea de Construcții de mașini Inginerie mecanică AP 5 Zi
Tehnologia construcțiilor de mașini A 5 Zi
Tehnologia construcțiilor de Mașini (în limba germană) AP 5 Zi
Mașini și sisteme de producție A 5 Zi
Design industrial AP 5 Zi
Roboți industriali A 5 Zi
Roboți industriali (în limba engleză) A 5 Zi
Inginerie fizică AP 5 Zi
Inginerie matematică AP 5 Zi
Inginerie economică industrială A 5 Zi
Inginerie economică industrială (în limba engleză) A 5 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar Tehnic, Economic și de Administrație Tehnologia construcțiilor A 3 Zi
Căi ferate și lucrări de artă A 3 Zi
Drumuri și poduri A 3 Zi
Organizarea și economia construcțiilor A 3 Zi
Instalații A 3 Zi
Automobile A 3 Zi
Exploatarea mașinilor și utilajelor A 3 Zi
Exploatarea mașinilor și utilajelor (la Bistrița) AP 3 Zi
Controlul proceselor metalurgice AP 3 Zi
Controlul proceselor metalurgice (la Câmpia Turzii) AP 3 Zi
Tehnologia prelucrării materialelor AP 3 Zi
Tehnologii de mecanică fină AP 3 Zi
Organizarea și gestiunea producției AP 3 Zi
Organizarea și gestiunea producției (la Bistrița) AP 3 Zi
Tehnică de calcul A 3 Zi
Automatizări AP 3 Zi
Tehnică medicală și exploatarea aparaturii medicale AP 3 Zi
Electronică aplicată A 3 Zi
Comunicații și exploatare poștală A 3 Zi
Management și afaceri în agricultură (la Turda) AP 3 Zi

19. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ
VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi), la distanță (ID)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Agricultură Agricultură A 5/6 Zi/ID
Montanologie A 5 Zi
Biologie - Agricultură AP 4 Zi
Tehnologia prelucrării produselor agricole A 5 Zi
Ingineria și protecția mediului în agricultură AP 5 Zi
2 Facultatea de Horticultura Horticultură A 5/6 Zi/ID
Inginerie economică în agricultură AP 5 Zi
Silvicultură AP 5 Zi
Peisagistică AP 5 Zi
3 Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii Zootehnic A 5/6 Zi/ID
Piscicultura A 5 Zi
Biotehnologii agricole A 5 Zi
4 Facultatea de Medicină veterinară Medicină Veterinară A 6 Zi
Biotehnologii medical-veterinare AP 5 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar Agricol Legumicultură și floricultură A 3 Zi
Pomicultură și viticultură A 3 Zi
Protecția plantelor AP 3 Zi
Cadastru AP 3 Zi
Creșterea animalelor A 3 Zi
Clinică și farmacie veterinară AP 3 Zi
Tehnică veterinară A 3 Zi
Igienă și laborator veterinar AP 3 Zi
Tehnologia vinului și produselor derivate (la Blaj) AP 3 Zi
Creșterea animalelor (la Reghin) AP 3 Zi
Tehnică veterinară (la Sibiu) AP 3 Zi
Tehnică veterinară (la Geoagiu) AP 3 Zi

20. UNIVERSITATEA "BABEȘ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi), la distanță (ID)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Matematică și Informatică Matematică A 4 Zi
Matematică - Informatică AP 4 Zi
Matematici aplicate AP 4 Zi
Matematică - Fizică A 4 Zi
Informatică A 4 Zi
2 Facultatea de Fizică Fizică A 4 Zi
Fizică medicală AP 4 Zi
Fizică tehnologică A 5 Zi
3 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Chimie A 4 Zi
Chimie - Fizică A 4 Zi
Ingineria și chimia substanțelor organice A 5 Zi
Ingineria și chimia substanțelor anorganice A 5 Zi
Știința și ingineria materialelor oxidice A 5 Zi
Inginerie biochimică AP 5 Zi
Inginerie chimică AP 5 Zi
4 Facultatea de Biologie și Geologie Biologie A 4 Zi
Biologie - Chimie A 4 Zi
Ecologie și protecția mediului A 4 Zi
Geologie tehnică A 5 Zi
Biologie - Geologie A 4 Zi
5 Facultatea de Geografie Geografie A 4 Zi
Geografie - O limbă și literatură străină (engleză, franceză, germană, rusă, italiană) A 4 Zi
Planificare teritorială AP 4 Zi
Geografia mediului A 4 Zi
6 Facultatea de Drept Drept A 4 Zi
Drept comunitar AP 4 Zi
7 Facultatea de Litere Limba și literatura română - O limbă și literatură străină sau Etnologie A 4 Zi
O limbă și literatură străină A - O limbă și literatură străină B A 4 Zi
Limba și literatura maghiară - Limba și literatura română sau O limbă și literatură străină sau Etnologie A 4 Zi
Limba și literatura spaniolă - Limba și literatura română sau Limba și literatura maghiară sau O limbă și literatură străină AP 4 Zi
O limbă și literatură străină A - O limbă și literatură străină B (ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză) AP 4 Zi
Filologie clasică A 4 Zi
Limbi moderne aplicate (câte două limbi străine dintre: engleză, franceză, germană, rusă) A 4 Zi
Artele spectacolului de teatru A 4 Zi
Teatrologie A 4 Zi
8 Facultatea de Istorie și Filosofie Istorie A 4/5 Zi/ID
Filosofie A 4/5 Zi/ID
Arhivistică și Istorie AP 4 Zi
Istorie - Istoria artei AP 4 Zi
Istorie - Arheologie AP 4 Zi
Istorie - Bibliologie și Biblioteconomie AP 4 Zi
Istorie - Studii iudaice AP 4 Zi
Istorie - Relații internaționale AP 4 Zi
Filosofie - Sociologie AP 4 Zi
9 Facultatea de Sociologie și Asistență socială Sociologie A 4 Zi
Asistență Socială A 4 Zi
10 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Psihologie A 4 Zi
Pedagogie A 4 Zi
Psihopedagogie specială A 4 Zi
11 Facultatea de Științe economice Management A 4 Zi
Marketing A 4 Zi
Finanțe și Bănci A 4 Zi
Contabilitate și informatică de gestiune A 4 Zi
Relații Economice internaționale AP 4 Zi
Economie agroalimentară A 4 Zi
Economia comerțului, turismului și serviciilor A 4 Zi
Statistică și previziune economică AP 4 Zi
Informatică economică A 4 Zi
12 Facultatea de studii europene Relații internaționale și Studii Europene A 4 Zi
Management AP 4 Zi
13 Facultatea de Business Administrarea afacerilor AP 4 Zi
14 Științe politice și Administrative Științe Politice A 4/5 Zi/ID
Comunicare socială și relații publice AP 4 Zi
Jurnalism AP 4 Zi
Administrație publică A 4 Zi
15 Facultatea de Educație fizică și Educație Fizică și sport A 4 Zi
Kinetoterapie AP 4 Zi
16 Facultatea de Teologie ortodoxă Teologie ortodoxă pastorală A 4 Zi
Teologie ortodoxă didactică - Asistență socială A 4 Zi
Teologie Ortodoxă didactică - Limba și literatura romană sau O limbă și literatură străină (engleză, franceză, germană, rusă) A 4 Zi
Teologie ortodoxă didactică - Conservare și restaurare AP 4 Zi
17 Facultatea de Teologie greco - catolică Teologie greco - catolică didactică AP 4 Zi
Teologie greco - catolică didactică - Limba și literatura română AP 4 Zi
Teologie greco - catolică didactică - O limbă și literatură străină AP 4 Zi
Teologie Greco - Catolică didactică - Asistență socială A 4 Zi
Teologie greco - catolică pastorală (la Blaj) AP 4 Zi
Teologie greco - catolică didactică - Istorie (la Oradea) AP 4 Zi
Teologie greco - catolică didactică - Filosofie (la Oradea) AP 4 Zi
Teologie greco - catolică pastorală (la Oradea) AP 4 Zi
18 Facultatea de Teologie reformată Teologie Reformată didactică - O limbă și literatură străină (engleză, franceză, germană, rusă, maghiară) sau Etnologie AP 4 Zi
Teologie reformată didactică - Asistență socială AP 4 Zi
19 Teologie romano - catolică Teologie Romano - Catolică didactică - O limbă și literatură străină (engleză, franceză, germană, rusă, maghiară) sau Etnologie AP 4 Zi
Teologie romano - catolică didactică - Istorie AP 4 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar Informatică A 3 Zi
Măiestrie sportivă și acrobatică (la Bistrița) AP 3 Zi
Fizica mediului (la Dej) AP 3 Zi
Tehnică medicală și exploatarea aparaturii medicale (la Zalău) Ap 3 Zi
Tehnici de laborator AP 3 Zi
Tehnici de laborator (la Turda) AP 3 Zi
Cartografie AP 3 Zi
Activități turistice A 3 Zi
Activități turistice (la Bistrița; la Gheorghieni; la Sighetu Marmației; la Zalău) AP 3 Zi
Topografie (la Gheorghieni; la Zalău) AP 3 Zi
Administrație publică locală AP 3 Zi
Administrație publică locală (la Satu Mare; la Sfântu Gheorghe; la Bistrița) AP 3 Zi
Contabilitate AP 3 Zi
Economia întreprinderii (la Sfântu Gheorghe) AP 3 Zi
Economia comerțului A 3 Zi
Economia comerțului (la Sighetu Marmației) AP 3 Zi
Institutori - învățământ preșcolar AP 3 Zi
Institutori - învățământ primar AP 3 Zi
Institutori - învățământ preșcolar (la Năsăud; la Târgu Mureș) AP 3 Zi
Institutori - învățământ primar (la Târgu Mureș) AP 3 Zi

21. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
"IULIU HAȚIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Medicină Medicină generală A 6 Zi
2 Facultatea de Medicină Stomatologică Stomatologie A 6 Zi
3 Facultatea de Farmacie Farmacie A 5 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar Medical Radiologie și imagistică AP 3 Zi
Laborator clinic AP 3 Zi
Urgențe medico-chirurgicale AP 3 Zi
Urgențe medico-chirurgicale (la Bistrița) AP 3 Zi
Tehnică dentară A 3 Zi
Tehnică farmaceutică AP 3 Zi

22. ACADEMIA DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Interpretare muzicală Interpretare Muzicală A 5 Zi
2 Facultatea de Artă Scenică Artele spectacolului muzical A 5 Zi
Interpretare muzicală A 5 Zi
3 Facultatea Teoretică Compoziție muzicală A 5 Zi
Muzicologie A 5 Zi
Interpretare muzicală A 5 Zi
Pedagogie muzicală A 5 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar de Muzică din Piatra Neamț Interpretare muzicală AP 3 Zi
Pedagogie muzicală AP 3 Zi

23. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Arte Plastice Arte plastice A 4 Zi
Conservare și restaurare AP 4 Zi
Pedagogie - arte plastice și decorative A 4 Zi
2 Facultatea de Arte Decorative și Design Arte decorative A 4 Zi
Design A 4 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar de Arte Plastice și Decorative din Bistrița Pedagogie - arte plastice și decorative AP 3 Zi

24. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANȚA

A. învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Litere Limba și literatura română - O limbă și literatură străină A 4 Zi
Limba și literatura română - Filologie clasică A 4 Zi
Limba și literatura franceză - Limba și literatura italiană A 4 Zi
Limba și literatura engleză - O limbă și literatură străină (italiană, franceză, spaniolă) AP 4 Zi
Limba și literatura română - O limbă și literatură străină (germană, sârbă, bulgară) AP 4 Zi
Jurnalism AP 4 Zi
2 Facultatea de Teologie Teologie ortodoxă pastorală AP 4 Zi
Teologie ortodoxă didactică - Limba și literatura română A 4 Zi
Teologie ortodoxă didactică - Istorie AP 4 Zi
3 Facultatea de Istorie Istorie A 4 Zi
4 Facultatea de Drept Drept A 4 Zi
Administrație publică AP 4 Zi
5 Facultatea de Științe ale Naturii Biologie A 4 Zi
Ecologie și protecția mediului A 4 Zi
Agricultură A 5 Zi
Geografie AP 4 Zi
6 Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport A 4 Zi
7 Facultatea de Fizică, Chimie și Tehnologia petrolului Fizică - Chimie A 4 Zi
Fizică AP 4 Zi
Chimie AP 4 Zi
Prelucrarea petrolului, petrochimie și carbochimie A 5 Zi
8 Facultatea de Matematică și Informatică Matematică - Fizică A 4 Zi
Matematică AP 4 Zi
Matematică - Informatică A 4 ZI
Matematică - Informatică (în limba engleză) AP 4 Zi
9 Facultatea de Științe Economice Relații economice internaționale A 4 Zi
Economia comerțului, turismului și serviciilor A 4 Zi
Contabilitate și informatică de gestiune AP 4 Zi
10 Facultatea de Medicină generală Medicină generală A 6 Zi
11 Facultatea de Stomatologie și Farmacie Stomatologie A 6 Zi
Farmacie AP 5 Zi
12 Facultatea de Inginerie mecanică Utilajul și tehnologia sudării A 5 Zi
Utilaje și instalații portuare A 5 Zi
Instalații și echipamente navale A 5 Zi
Inginerie economică în domeniul mecanic AP 5 Zi
13 Facultatea de Construcții Construcții hidrotehnice A 5 Zi
Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală A 5 Zi
Construcții civile, industriale și agricole AP 5 Zi
Inginerie economică în construcții AP 5 Zi
14 Facultatea de Arte Pedagogie muzicală AP 5 Zi
Interpretare muzicală AP 5 Zi
Pedagogie - arte plastice și decorative AP 4 Zi
Artele spectacolului de teatru AP 4 Zi
15 Facultatea de Psihologie Psihologie AP 4 Zi
Psihopedagogie specială AP 4 Zi

B. învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea/ Colegiul Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Fizică, Chimie și Tehnologia petrolului Electronică aplicată A 3 Zi
2 Facultatea de Matematică și informatică Prelucrarea Informatică a datelor economice A 3 Zi
3 Facultatea de Științe Economice Economia comerțului A 3 Zi
4 Facultatea de Medicină Urgențe medico-chirurgicale AP 3 Zi
5 Facultatea de Stomatologie și Farmacie Tehnică dentară AP 3 Zi
Tehnică farmaceutică AP 3 Zi
6 Facultatea de Inginerie mecanică Automobile AP 3 Zi
7 Facultatea de Construcții Lucrări edilitare AP 3 Zi
8 Colegiul universitar Birotică A 3 Zi
Institutori - învățământ primar AP 3 Zi
Institutori - învățământ primar (la Slobozia; la Călărași) AP 3 Zi
9 Colegiul universitar de Institutori din Medgidia Institutori - învățământ primar AP 3 Zi

25. UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Navigație și Transport Naval Navigație și transport maritim A 5 Zi
2 Facultatea de Electromecanică Navală Electromecanică A 5 Zi
Electrotehnică generală A 5 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea acreditată (A) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar de Navigație Fluvială și Maritimă Navigație, transport fluvial și maritim A 3 Zi
Electromecanică navală A 3 Zi

26. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Matematică- Informatică Matematică A 4 Zi
Informatică A 4 Zi
2 Facultatea de Fizică Fizică A 4 Zi
Fizică - Informatică AP 4 Zi
3 Facultatea de Chimie Chimie A 4 Zi
Biochimie tehnologică AP 4 Zi
4 Facultatea de Educație fizică și sport Educație Fizică și Sport A 4 Zi
Kinetoterapie AP 4 Zi
5 Facultatea de Litere Limba și literatura română - O limbă și literatură străină A 4 Zi
O limbă și literatură străină A (engleză, franceză) - O limbă și literatură străină B A 4 Zi
Traducere și interpretare AP 4 Zi
Artele spectacolului de teatru AP 4 Zi
6 Facultatea de Istorie- Filosofie-Geografie Istorie AP 4 Zi
Istorie - O limbă și literatură străină A 4 Zi
Filosofie - Sociologie AP 4 Zi
Științe politice AP 4 Zi
Geografie - O limbă și literatură străină A 4 Zi
7 Facultatea de Teologie Teologie ortodoxă pastorală A 4 Zi
Teologie ortodoxă didactică - Limba și literatura română sau O limbă și literatură străină (engleză, franceză, germană, rusă - la alegere) A 4 Zi
Teologie ortodoxă didactică - Asistență socială AP 4 Zi
8 Facultatea de Drept Drept A 4 Zi
Administrație publică AP 4 Zi
9 Facultatea de Științe Economice Economie generală A 4 Zi
Economie agroalimentară A 4 Zi
Economia comerțului, turismului și serviciilor AP 4 Zi
Management A 4 Zi
Finanțe și Bănci A 4 Zi
Contabilitate și informatică de gestiune A 4 Zi
Marketing A 4 Zi
Relații economice internaționale A 4 Zi
Statistică și previziune economică A 4 Zi
Informatică economică A 4 Zi
10 Facultatea de mecanică Autovehicule rutiere A 5 Zi
Mașini și instalații pentru agricultură și industria alimentară A 5 Zi
Inginerie Mecanică AP 5 Zi
Tehnologia construcțiilor de mașini A 5 Zi
Mașini și sisteme de producție A 5 Zi
Inginerie economică în domeniul mecanic AP 5 Zi
Ingineria materialelor AP 5 Zi
11 Facultatea de Electrotehnică Electrotehnică generală A 5 Zi
Electrotehnică generală (în limba franceză) A 5 Zi
Construcții electrotehnice A 5 Zi
Acționări electrice A 5 Zi
Electroenergetică AP 5 Zi
Termoenergetică A 5 Zi
Energetică industrială AP 5 Zi
Echipamente și instalații de bord AP 5 Zi
Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic AP 5 Zi
12 Facultatea de Electromecanică Electromecanică A 5 Zi
Electromecanică (în limba franceză) AP 5 Zi
Roboți industriali A 5 Zi
13 Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică Automatică A 5 Zi
Calculatoare A 5 Zi
Calculatoare (în limba engleză) A 5 Zi
Informatică industrială AP 5 Zi
Mecatronică AP 5 Zi
Electronică A 5 Zi
14 Facultatea de Horticultură Horticultură A 5 Zi
Tehnologia prelucrării produselor agricole A 5 Zi
Ingineria și protecția mediului în agricultură AP 5 Zi
Biologie - Agricultură A 4 Zi
15 Facultatea de Agricultură Agricultură A 5 Zi
Montanologie A 5 Zi
16 Facultatea de Științe Economice din Drobeta Turnu Severin Finanțe și Bănci AP 4 Zi
Management AP 4 Zi
17 Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin Utilaje și instalații portuare AP 5 Zi
Inginerie economică industrială AP 5 Zi

B. învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar din Craiova Mașini și aparate electrice A 3 Zi
Echipamente electrocasnice A 3 Zi
Electromecanică A 3 Zi
Automobile AP 3 Zi
Tehnologia construcțiilor AP 3 Zi
Contabilitate A 3 Zi
Gestiune bancară AP 3 Zi
Informatică A 3 Zi
Tehnică de calcul A 3 Zi
Tehnică de calcul (la Râmnicu Vâlcea) AP 3 Zi
Automatizări AP 3 Zi
Tehnologii audio - video și multimedia AP 3 Zi
Electronică aplicată AP 3 Zi
Birotică A 3 Zi
Institutori - învățământ primar (la Râmnicu Vâlcea) AP 3 Zi
Institutori - învățământ primar (la Slatina) AP 3 Zi
Institutori - învățământ preșcolar AP 3 Zi
Cadastru AP 3 Zi
Administrație publică locală AP 3 Zi
Administrație publică locală (la Râmnicu Vâlcea) AP 3 Zi
Materiale și defectoscopie (la Râmnicu Vâlcea) AP 3 Zi
2 Colegiul Universitar din Drobeta - Turnu Severin Contabilitate A 3 Zi
Gestiune bancară AP 3 Zi
Economia comerțului A 3 Zi
Administrație publică locală A 3 Zi
Birotică A 3 Zi
Institutori - învățământ primar A 3 Zi
Navigație, transport fluvial și maritim AP 3 Zi
Materiale și defectoscopie A 3 Zi
Electromecanică navală AP 3 Zi

27. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Medicină Medicină generală A 6 Zi
Fiziokinetoterapie AP 5 Zi
2 Facultatea de Stomatologie Stomatologie A 6 Zi
3 Facultatea de Farmacie Farmacie AP 5 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar de Medicină Urgențe medico-chirurgicale AP 3 zi
Tehnică dentară AP 3 Zi
Urgențe medico-chirurgicale (la Pitești; la Drobeta-Turnu Severin; la Târgu-Jiu) AP 3 Zi

28. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAȚI

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi), la distanță (ID)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Mecanică Mașini și echipamente termice A 5 Zi
Utilaje și instalații de proces A 5 Zi
mecanică fină AP 5 Zi
Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice AP 5 Zi
Inginerie Mecanică AP 5 Zi
Tehnologia construcțiilor de mașini A 5 Zi
Utilajul și tehnologia sudării A 5 Zi
Mașini și sisteme de producție A 5 Zi
Roboți industriali A 5 Zi
Mecatronică AP 5 Zi
Ingineria și protecția mediului în industrie AP 5 Zi
Inginerie economică industrială AP 5 Zi
2 Facultatea de Nave Construcții navale A 5 Zi
Instalații și echipamente navale A 5 Zi
Inginerie economică în domeniul mecanic AP 5 Zi
3 Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor Automatică A 5 Zi
Calculatoare AP 5 Zi
Electronică A 5 Zi
Telecomunicații AP 5 Zi
Electromecanică A 5 Zi
Acționări electrice A 5 Zi
Acționări electrice (în limba franceză) AP 5 Zi
4 Facultatea de Metalurgie și Știința materialelor Ingineria materialelor A 5 Zi
Ingineria proceselor metalurgice A 5 Zi
Ingineria procesării Materialelor A 5 Zi
Prelucrarea petrolului, petrochimie și carbochimie AP 5 Zi
Ingineria și protecția mediului în industrie AP 5 Zi
5 Facultatea de Inginerie din Brăila Utilaje pentru construcții A 5 Zi
Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții AP 5 Zi
Utilaje și instalații de proces AP 5 Zi
Utilaje pentru prelucrări la cald A 5 Zi
Inginerie economică în domeniul mecanic AP 5 Zi
Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice AP 5 Zi
Agricultură AP 5 Zi
6 Facultatea de Știință și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare A 5 Zi
Controlul și expertiza produselor alimentare AP 5 Zi
Piscicultură A 5 Zi
Biotehnologii industriale AP 5 Zi
7 Facultatea de Științe Matematică-informatică AP 4 Zi
Matematică-fizică A 4 Zi
Fizică-chimie A 4 Zi
8 Facultatea de Litere, Istorie și Teologie Limba și literatura română - O limbă și literatură străină (engleză; franceză; rusă) A 4/5 Zi/ID
O limbă și literatură străină A (engleză, franceză) - O limbă și literatură străină B (franceză; engleză; rusă) A 4/5 Zi/ID
Istorie - Limba și literatura engleză AP 4 Zi
Istorie - Filosofie A 4/5 Zi/ID
Istorie AP 4 Zi
Teologie ortodoxă didactică - Limba și literatura română A 4 Zi
Teologie ortodoxă didactică - Limba și literatura engleză AP 4 Zi
Filosofie AP 4 Zi
Jurnalism - O limbă și literatură străină (engleză; franceză) AP 4 Zi
Artele spectacolului de teatru AP 4 Zi
9 Facultatea de Educație fizică și sport Educație Fizică și Sport A 4 Zi
Kinetoterapie AP 4 Zi
10 Facultatea de Științe Economice și Administrative Marketing A 4/5 Zi/ID
Finanțe și Bănci AP 4 Zi
Management A 4/5 Zi/ID
Informatică economică AP 4 Zi
Relații economice internaționale AP 4 Zi
Administrație publică A 4 Zi
Geografia turismului AP 4 Zi
Drept AP 4 Zi
11 Facultatea de Filologie, Istorie și Științe Administrative din Cahul, Republica Moldova Administrație publică A 4 Zi
Istorie - Limba și literatura română AP 4 Zi
12 Facultatea de Științe din Cahul, Republica Moldova Matematică - informatică A 4 Zi
Management A 4 Zi
13 Facultatea de Științe Inginerești din Cahul, Republica Moldova Ingineria produselor alimentare A 5 Zi
Inginerie economică în domeniul mecanic A 5 Zi

B. învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi), la distanță (ID)

Nr. crt. Colegiul Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul de Mecanică Exploatarea mașinilor și utilajelor A 3 Zi
Exploatarea motoarelor în transporturi AP 3 Zi
Design industrial AP 3 Zi
2 Colegiul de Nave Construcții și montaje nave A 3 Zi
3 Colegiul Electric Electronică aplicată A 3 Zi
Tehnică de calcul AP 3 Zi
Mașini și aparate electrice AP 3
4 Colegiul de Metalurgie Controlul proceselor metalurgice A 3 Zi
5 Colegiul de Tehnologii Alimentare și Piscicole Tehnologia produselor alimentare A 3 Zi
Tehnologii piscicole A 3 Zi
Cadastru AP 3 Zi
6 Colegiul Economic și de Administrație Economia comerțului A 3/4 Zi/ID
Gestiune bancară AP 3 Zi
Administrație publică locală A 3/4 Zi/ID
7 Colegiul de Institutori Institutori - învățământ preșcolar AP 3 Zi
Institutori - învățământ primar AP 3 Zi
Institutori - învățământ primar (la Brăila) AP 3 Zi
8 Colegiul Ecologic Hidrologie și meteorologie AP 3 Zi

29. UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GH. ASACHI" DIN IAȘI

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Automatică și Calculatoare Automatică A 5 Zi
Calculatoare A 5 Zi
Informatică industrială AP 5 Zi
2 Facultatea de Chimie Industrială Ingineria și chimia substanțelor anorganice A 5 Zi
Ingineria și chimia substanțelor organice A 5 Zi
Ingineria și chimia compușilor macromoleculari A 5 Zi
Ingineria și tehnologia fabricației hârtiei A 5 Zi
Inginerie biochimică A 5 Zi
Inginerie chimică A 5 Zi
Ingineria și protecția mediului în industrie AP 5 Zi
Inginerie economică în industria chimică și de materiale AP 5 Zi
3 Facultatea de Construcții și Arhitectură Arhitectură A 5 Zi
Construcții civile, industriale și agricole A 5 Zi
Căi ferate, drumuri și poduri A 5 Zi
Inginerie civilă (în limbile engleză și franceză) A 5 Zi
Inginerie urbană și dezvoltare regională AP 5 Zi
Instalații pentru construcții A 5 Zi
4 Facultatea de Construcții de mașini Tehnologia construcțiilor de Mașini A 5 Zi
Mașini și sisteme de producție A 5 Zi
Utilajul și tehnologia sudării AP 5 Zi
Mecanică fină A 5 Zi
Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice A 5 Zi
Inginerie economică în domeniul mecanic AP 5 Zi
5 Facultatea de Electronică și Telecomunicații Electronică A 5 Zi
Telecomunicații A 5 Zi
Telecomunicații (în limba engleză) AP 5 Zi
Microtehnologii A 5 Zi
6 Facultatea de Electrotehnică Electrotehnică generală A 5 Zi
Acționări electrice AP 5 Zi
Construcții electrotehnice AP 5 Zi
Metrologie în industria electrică AP 5 Zi
Electromecanică AP 5 Zi
Electroenergetică A 5 Zi
Termoenergetică A 5 Zi
Energetică industrială A 5 Zi
Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic AP 5 Zi
7 Facultatea de Hidrotehnică Construcții hidrotehnice A 5 Zi
Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală A 5 Zi
Inginerie sanitară și protecția mediului A 5 Zi
Cadastru A 5 Zi
Ingineria mediului în agricultură A 5 Zi
8 Facultatea de Mecanică Autovehicule rutiere A 5 Zi
Mașini și echipamente termice A 5 Zi
Mașini și instalații pentru agricultură și industria alimentară A 5 Zi
Utilaje pentru textile și pielărie A 5 Zi
Mecatronică A 5 Zi
Roboți industriali AP 5 Zi
9 Facultatea de Știința și Ingineria materialelor Ingineria materialelor A 5 Zi
Ingineria procesării Materialelor A 5 Zi
Utilaje pentru prelucrări la cald A 5 Zi
10 Facultatea de textile- Pielărie Tehnologii Textile A 5 Zi
Tehnologia tricotajelor și confecțiilor A 5 Zi
Tehnologia confecțiilor din piele și înlocuitori A 5 Zi
Tehnologie chimică textilă A 5 Zi
Tehnologia chimică a produselor din piele și înlocuitori A 5 Zi
Inginerie economică industrială A 5 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Automatică și Calculatoare Tehnică de calcul A 3 Zi
Automatizări AP 3 Zi
2 Facultatea de Chimie Industrială Tehnologie chimică A 3 Zi
Tehnici de laborator AP 3 Zi
Tehnologia materialelor de construcții AP 3 Zi
3 Facultatea de Construcții și Arhitectură Tehnologia construcțiilor A 3 Zi
Lucrări edilitare A 3 Zi
Organizarea și economia construcțiilor A 3 Zi
4 Facultatea de Construcții de Mașini Tehnologii de mecanică fină AP 3 Zi
5 Facultatea de Electronică și Telecomunicații Electronică aplicată A 3 Zi
6 Facultatea de Electrotehnică Mașini și aparate electrice A 3 Zi
Controlul calității și metrologie AP 3 Zi
Transportul și distribuția energiei electrice A 3 Zi
Centrale termice și hidroelectrice AP 3 Zi
Electromecanică A 3 Zi
7 Facultatea de Hidrotehnică Construcții și lucrări hidrotehnice AP 3 Zi
8 Facultatea de Mecanică Automobile AP 3 Zi
Exploatarea mașinilor textile AP 3 Zi
Materiale și defectoscopie A 3 Zi
9 Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Controlul proceselor metalurgice A 3 Zi
10 Facultatea de Textile - Pielărie Tehnologia tricoturilor și confecțiilor textile A 3 Zi
Tehnologia firelor și țesăturilor A 3 Zi
Tehnologia confecțiilor din piele AP 3 Zi
Finisare chimică textilă AP 3 Zi
Tăbăcărie AP 3 Zi
Organizarea și gestiunea producției AP 3 Zi

30. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ
"ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAȘI

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi), la distanță (ID)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Agricultură Agricultură A 5/6 Zi/ID
Montanologie AP 5 Zi
Inginerie economică în agricultură AP 5 Zi
Tehnologia prelucrării produselor agricole AP 5 Zi
2 Facultatea de Horticultură Horticultură A 5/6 Zi/ID
3 Facultatea de Zootehnie Zootehnie A 5/6 Zi/ID
Piscicultura AP 5 Zi
4 Facultatea de Medicină veterinară Medicină Veterinară A 6 Zi

B. învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar Agricol Pomicultură și viticultură A 3 Zi
Peisagistică A 3 Zi
Creșterea animalelor A 3 Zi
Igienă și laborator veterinar A 3 Zi
Clinică și farmacie veterinară AP 3 Zi

31. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAȘI

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi), la distanță (ID)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Biologie Biologie A 4 Zi
Biochimie A 4 Zi
Ecologie și protecția mediului A 4 Zi
2 Facultatea de Chimie Chimie A 4 Zi
Biochimie tehnologică A 4 Zi
Chimie - Fizică A 4 Zi
3 Facultatea de Drept Drept A 4 Zi
4 Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Economie generală A 4 Zi
Economia comerțului, turismului și serviciilor A 4 Zi
Economie agroalimentară A 4 Zi
Statistica și previziune economică A 4 Zi
Finanțe și Bănci A 4/5 Zi/ID
Contabilitate și informatică de gestiune A 4/5 Zi/ID
Relații economice internaționale A 4 Zi
Management A 4/5 Zi/ID
Marketing A 4 Zi
Administrație publică AP 4 Zi
Informatică economică AP 4 Zi
5 Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație Fizică și Sport A 4 Zi
Kinetoterapie AP 4 Zi
6 Facultatea de Fizică Fizică A 4 Zi
Fizică medicală AP 4 Zi
Biofizică AP 4 Zi
Fizică tehnologică A 5 Zi
7 Facultatea de Filosofie Filosofie A 4 Zi
Sociologie A 4 Zi
Asistență socială A 4 Zi
Științe politice AP 4 Zi
8 Facultatea de Geografie și Geologie Geografie A 4 Zi
Geografia mediului A 4 Zi
Geografie - O limbă și literatură străină A 4 Zi
Geochimie A 5 Zi
Geologie tehnică A 5 Zi
9 Facultatea de Informatică Informatică A 4 Zi
10 Facultatea de Istorie Istorie A 4 Zi
Istorie - O limbă și literatură străină A 4 Zi
11 Facultatea de Litere Limba și literatura română - O limbă și literatură străină A 4 Zi
O limbă și literatură străină A - O limbă și literatură străină B A 4 Zi
Filologie clasică A 4 Zi
Literatură universală și comparată AP 4 Zi
Jurnalism AP 4 Zi
12 Facultatea de Matematică Matematică A 4 Zi
Matematici aplicate A 4 Zi
Matematică - mecanică AP 4 Zi
Matematică - Informatică AP 4 Zi
Matematică - Fizică A 4 Zi
13 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Psihologie A 4 Zi
Pedagogie A 4 Zi
Psihopedagogie specială A 4 Zi
14 Facultatea de Teologie ortodoxă Teologie ortodoxă pastorală A 4 Zi
Teologie Ortodoxă didactică - Limba și literatura română sau O limbă și literatură străină (engleză, franceză, germană) A 4 Zi
Teologie ortodoxă didactică - Asistență socială A 4 Zi
Teologie ortodoxă didactică - Conservare și restaurare AP 4 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea/ Colegiul Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Informatică Informatică A 3 Zi
2 Colegiul Universitar de Institutori Institutori - învățământ primar AP 3 Zi
Institutori - învățământ primar (la Bârlad) AP 3 Zi
Institutori - învățământ primar (la Piatra Neamț) AP 3 Zi
3 Facultatea de Educație Fizică și Sport Măiestrie sportivă și acrobatică A 3 Zi
4 Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Economia comerțului AP 3 Zi
Economia comerțului (la Vatra Dornei) AP 3 Zi
Economia comerțului (la Focșani) AP 3 Zi
Gestiune bancară AP 3 Zi
Contabilitate A 3 Zi
Administrație publică locală AP 3 Zi
Administrație publică locală (la Focșani) AP 3 Zi
Birotică AP 3 Zi

32. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IAȘI

A. învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Medicină Medicină generală A 6 Zi
2 Facultatea de Stomatologie Stomatologie A 6 Zi
3 Facultatea de Farmacie Farmacie A 5 Zi
4 Facultatea de Bioinginerie medicală Bioinginerie Medicală AP 6 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar Medical Urgențe medico-chirurgicale AP 3 Zi
Urgențe medico-chirurgicale (la Galați) AP 3 Zi
Urgențe medico-chirurgicale (la Botoșani) AP 3 Zi
Tehnică dentară A 3 Zi

33. UNIVERSITATEA DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IAȘI

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Compoziție, Muzicologie, Pedagogie muzicală și Teatru Pedagogie muzicală A 5 Zi
Compoziție muzicală A 5 Zi
Muzicologie A 5 Zi
Artele spectacolului de teatru A 4 Zi
2 Facultatea de Interpretare muzicală Interpretare muzicală A 5 Zi
3 Facultatea de Arte plastice, Decorative și Design Arte plastice A 4 Zi
Pedagogie - Arte plastice și Decorative A 4 Zi
Arte Decorative A 4 Zi
Design A 4 Zi
Conservare și Restaurare AP 4 Zi

34. UNIVERSITATEA DIN ORADEA

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi), la distanță (ID)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Arhitectură și Construcții Inginerie sanitară și protecția mediului A 5 Zi
Cadastru A 5 Zi
Arhitectură AP 6 Zi
2 Facultatea de Arte Vizuale arte decorative AP 4 Zi
Pedagogie - Arte plastice și decorative AP 4 Zi
Design AP 4 Zi
Arte plastice AP 4 Zi
Conservare și restaurare AP 4 Zi
Istoria Artei AP 4 Zi
3 Facultatea de Educație fizică și sport Educație Fizică și Sport A 4 Zi
Kinetoterapie A 4 Zi
4 Facultatea de Electrotehnică și Informatică Electromecanică A 5 Zi
Electronică A 5 Zi
Electrotehnică generală A 5 Zi
Automatică A 5 Zi
Calculatoare A 5 Zi
Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic AP 5 Zi
5 Facultatea de Energetică Electroenergetică A 5 Zi
Energetică industrială A 5 Zi
Termoenergetică AP 5 Zi
Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic AP 5 Zi
6 Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică Tehnologia construcțiilor de mașini A 5 Zi
Utilajul și tehnologia sudării AP 5 Zi
Mecanică fină A 5 Zi
Utilaje și instalații de proces AP 5 Zi
Mașini și instalații pentru agricultură și industria alimentară AP 5 Zi
Autovehicule rutiere AP 5 Zi
Roboți industriali AP 5 Zi
Inginerie economică în domeniul mecanic A 5 Zi
7 Facultatea de Istorie - Geografie Istorie - Geografie A 4 Zi
Istorie AP 4 Zi
Istorie - Arheologie AP 4 Zi
Geografie AP 4 Zi
Geografia turismului AP 4 Zi
Planificare teritorială AP 4 Zi
8 Facultatea de Litere Limba și literatura română - O limbă și literatură străină (engleză, franceză, germană, rusă) A 4 Zi
Limba și literatura engleză - O limbă și literatură străină (franceză, germană, rusă) A 4 Zi
Limba și literatura germană - O limbă și literatură străină (engleză, franceză, italiană, rusă) AP 4 Zi
Bibliologie și Biblioteconomie AP 4 Zi
Teologie baptistă didactică - Limba și literatura română sau O limbă și literatură străină (engleză, franceză, germană, rusă) AP 4 Zi
Teologie baptistă didactică - Asistență socială AP 4 Zi
9 Facultatea de Medicină și Farmacie Medicină generală A 6 Zi
Fiziokinetoterapie A 5 Zi
Stomatologie A 6 Zi
Farmacie A 5 Zi
10 Facultatea de Muzică Artele spectacolului muzical AP 5 Zi
Interpretare muzicală AP 5 Zi
Pedagogie muzicală AP 5 Zi
Artele spectacolului de teatru AP 4 Zi
11 Facultatea de Protecția Mediului Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice AP 5 Zi
Agricultură A 5 Zi
Horticultură A 5 Zi
Silvicultură A 5 Zi
Exploatări forestiere AP 5 Zi
Zootehnie AP 5 Zi
Prelucrarea lemnului AP 5 Zi
12 Facultatea de Științe Matematică - Fizică A 4 Zi
Matematică - Informatică A 4 Zi
Matematici aplicate AP 4 Zi
Fizică - Chimie AP 4 Zi
Fizică tehnologică AP 5 Zi
Biologie - Chimie AP 4 Zi
Biologie AP 4 Zi
13 Facultatea de Științe Economice Finanțe și Bănci A 4/5 Zi/ID
Marketing A 4/5 Zi/ID
Economia comerțului, turismului și serviciilor A 4/5 Zi/ID
Contabilitate și informatică de gestiune AP 4 Zi
Relații economice internaționale A 4/5 Zi/ID
14 Facultatea de Științe Juridice Drept A 4 Zi
Administrație publică AP 4 Zi
15 Facultatea de Științe Politice și Științele Comunicării Științe politice AP 4 Zi
16 Facultatea de Științe Socio-Umane Psihologie AP 4 Zi
Sociologie AP 4 Zi
Filosofie AP 4 Zi
Asistență socială AP 4 Zi
17 Facultatea de Teologie ortodoxă Teologie ortodoxă pastorală A 4 Zi
Teologie Ortodoxă didactică - Limba și literatura română sau O limbă și literatură străină (engleză, franceză, germană, rusă) AP 4 Zi
Teologie ortodoxă didactică - Asistență socială AP 4 Zi
Conservare și restaurare AP 4 Zi
18 Facultatea de Textile și Pielărie Tehnologia tricotajelor și confecțiilor AP 5 Zi
Tehnologia confecțiilor din piele și înlocuitori AP 5 Zi
Inginerie economică industrială AP 5 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea/ Colegiul Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Științe Informatică AP 3 Zi
2 Colegiul Tehnic, Economic și de Administrație Mașini și aparate electrice AP 3 Zi
Transportul și distribuția energiei electrice AP 3 Zi
Tehnică medicală și exploatarea aparaturii medicale A 3 Zi
Administrație publică locală A 3 Zi
Economia comerțului A 3 Zi
Electronică aplicată A 3 Zi
Tehnică de calcul AP 3 Zi
Automatizări AP 3 Zi
3 Colegiul Universitar Medical Tehnică dentară AP 3 Zi
Urgențe medico - chirurgicale AP 3 Zi
4 Colegiul Universitar de Institutori Institutori - învățământ preșcolar AP 3 Zi
Institutori - învățământ primar AP 3 Zi
5 Colegiul Universitar de Institutori din Beiuș Institutori - învățământ preșcolar AP 3 Zi
Institutori - învățământ primar AP 3 Zi

35. UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi), la distanță (ID)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Mine Geologie minieră A 5 Zi
Inginerie minieră A 5 Zi
Topografie minieră A 5 Zi
Prepararea substanțelor minerale utile A 5 Zi
Construcții miniere A 5 Zi
Inginerie economică în domeniul mecanic A 5 Zi
Ingineria și protecția mediului în industrie A 5 Zi
2 Facultatea de Mașini și Instalații Electromecanice Mașini și echipamente miniere A 5 Zi
Automatică A 5 Zi
Calculatoare AP 5 Zi
Electromecanică A 5 Zi
Energetică industrială AP 5 Zi
Ingineria transporturilor AP 5 Zi
3 Facultatea de Științe Matematică - Fizică AP 4 Zi
Sociologie AP 4 Zi
Finanțe și Bănci A 4/5 Zi/ID
Contabilitate și informatică de gestiune A 4/5 Zi/ID
Management A 4/5 Zi/ID
Inginerie matematică AP 5 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar Tehnic și de Administrație Birotică A 3 Zi
Institutori - învățământ primar AP 3 Zi
Topografie minieră A 3 Zi
Exploatarea mașinilor și utilajelor A 3 Zi
Controlul calității și metrologie A 3 Zi
Organizarea și gestiunea producției A 3 Zi

36. UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Științe Biologie A 4 Zi
Horticultură AP 5 Zi
Pedagogie muzicală AP 5 Zi
Inginerie Fizică AP 5 Zi
Chimie - Fizică A 4 Zi
2 Facultatea de Electronică și Electromecanică Electronică A 5 Zi
Electromecanică AP 5 Zi
Metrologie în industria electrică AP 5 Zi
Calculatoare AP 5 Zi
3 Facultatea de Litere Limba și literatura română - O limbă și literatură străină (franceză, engleză) A 4 Zi
Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză A 4 Zi
4 Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative Economia comerțului, turismului și serviciilor AP 4 Zi
Finanțe și Bănci AP 4 Zi
Contabilitate și informatică de gestiune AP 4 Zi
Management AP 4 Zi
Drept AP 4 Zi
Administrație publică AP 4 Zi
5 Facultatea de Mecanică și Tehnologie Autovehicule rutiere A 5 Zi
Tehnologia construcțiilor de mașini A 5 Zi
Inginerie economică industrială AP 5 Zi
6 Facultatea de Educație fizică și sport Educație Fizică și Sport A 4 Zi
Kinetoterapie AP 4 Zi
7 Facultatea de Teologie ortodoxă Teologie ortodoxă pastorală A 4 Zi
Teologie Ortodoxă didactică - Asistență socială A 4 Zi
Teologie ortodoxă didactică - Limba și literatura română sau O limbă și literatură străină (engleză, franceză) A 4 Zi
8 Facultatea de Matematică - Informatică Matematică A 4 Zi
Matematică-Informatică A 4 Zi
Informatică A 4 Zi
9 Facultatea de Istorie, Filosofie și Jurnalism Istorie - Arhivistică și muzeologie AP 4 Zi
Filosofie AP 4 Zi
Jurnalism AP 4 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar Tehnic Electronică aplicată A 3 Zi
Automobile A 3 Zi
Tehnologia prelucrării materialelor A 3 Zi
2 Colegiul Universitar de Institutori Institutori - învățământ preșcolar A 3 Zi
Institutori - învățământ primar A 3 Zi
Institutori - învățământ primar (la Alexandria) AP 3 Zi
Institutori - învățământ primar (la Giurgiu) A 3 Zi
3 Colegiul Universitar din Câmpulung Institutori - învățământ preșcolar A 3 Zi
Institutori - învățământ primar A 3 Zi
Contabilitate AP 3 Zi

37. UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIEȘTI

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică Utilaje petroliere și petrochimice A 5 Zi
Utilaje pentru transportul și depozitarea hidrocarburilor A 5 Zi
Automatică A 5 Zi
Calculatoare AP 5 Zi
Electromecanică A 5 Zi
Electronică A 5 Zi
Inginerie economică în domeniul mecanic A 5 Zi
2 Facultatea de Forajul Sondelor și Exploatarea Zăcămintelor Inginerie de petrol și gaze A 5 Zi
Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor AP 5 Zi
Geologie petrolieră A 5 Zi
3 Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie Prelucrarea petrolului, petrochimie și carbochimie A 5 Zi
Ingineria și protecția mediului în industrie A 5 Zi
4 Facultatea de Litere și Științe Matematică - Informatică A 4 Zi
Limba și literatura română - Limba și literatura engleză A 4 Zi
Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză AP 4 Zi
Administrație publică AP 4 Zi
Chimie - Fizică A 4 Zi
5 Facultatea de Științe Economice Economia comerțului, turismului și serviciilor A 4 Zi
Merceologie A 4 Zi
Contabilitate și informatică de gestiune A 4 Zi
Management AP 4 Zi
Finanțe și Bănci AP 4 Zi

B. învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar Tehnic și de Administrație din Ploiești Exploatarea utilajelor petroliere și petrochimice A 3 Zi
Foraj și extracție A 3 Zi
Tehnologie chimică A 3 Zi
Birotică A 3 Zi
Institutori - învățământ primar AP 3 Zi
2 Colegiul Universitar din Câmpina Birotică AP 3 Zi
Administrație publică locală AP 3 Zi
Gestiune bancară AP 3 Zi

38. UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" DIN REȘIȚA

Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Inginerie Tehnologia Construcțiilor de Mașini A 5 Zi
Utilajul și Tehnologia Sudării A 5 Zi
Electromecanică A 5 Zi
Ingineria materialelor A 5 Zi
Inginerie economică în domeniul mecanic AP 5 Zi
Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic AP 5 Zi
2 Facultatea de Științe Economice și Administrative Economia comerțului, turismului și serviciilor AP 4 Zi
Marketing A 4 Zi
Administrație publică AP 4 Zi
Asistentă socială AP 4 Zi
Teologie ortodoxă didactică - Istorie AP 4 Zi

39. UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Teologie ortodoxă Teologie ortodoxă pastorală A 4 Zi
Teologie Ortodoxă didactică - Limba și literatura română sau O limbă și literatură străină (engleză, franceză, germană) A 5 Zi
Teologie ortodoxă didactică - Asistență socială AP 4 Zi
2 Facultatea de Drept Drept A 4 Zi
Administrație publică A 4 Zi
Științe politice AP 4 Zi
3 Facultatea de Litere și Arte Limba și literatura română - O limbă și literatură străină (engleză, franceză, germană) A 4 Zi
O limbă și literatură străină (germană, engleză) - O limbă și literatură străină (engleză, franceză, germană) A 4 Zi
Limba și literatura franceză - O limbă și literatură străină (engleză, germană) AP 4 Zi
Limbi moderne aplicate AP 4 Zi
Limba și literatura germană - Teologie protestantă didactică AP 4 Zi
Artele spectacolului de teatru AP 4 Zi
Teatrologie AP 4 Zi
4 Facultatea de Istorie și Patrimoniu Istorie A 4 Zi
Istorie (în limba germană) A 4 Zi
Istorie - O limbă și literatură străină (engleză, germană) AP 4 Zi
Conservare și restaurare AP 5 Zi
5 Facultatea de Jurnalistică Jurnalism A 4 Zi
Comunicare socială și relații publice AP 4 Zi
6 Facultatea de Inginerie Tehnologia construcțiilor de mașini A 5 Zi
Mașini și sisteme de producție A 5 Zi
Utilaje pentru textile și pielărie A 5 Zi
Calculatoare A 5 Zi
Electromecanică A 5 Zi
Inginerie economică în domeniul mecanic A 5 Zi
7 Facultatea de Științe Matematică - Informatică A 4 Zi
Matematică - Fizică AP 4 Zi
Informatică economică AP 4 Zi
Fizică - Chimie AP 4 Zi
Ecologie și protecția mediului A 4 Zi
Psihologie A 4 Zi
Psihopedagogie specială AP 4 Zi
Sociologie - Etnologie AP 4 Zi
Educație fizică și sport AP 4 Zi
8 Facultatea de Medicină Medicină generală A 6 Zi
Stomatologie AP 6 Zi
9 Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului Montanologie A 5 Zi
Horticultură AP 5 Zi
Tehnologia tricotajelor și confecțiilor A 5 Zi
Tehnologia confecțiilor din piele și înlocuitori AP 5 Zi
Ingineria produselor alimentare A 5 Zi
10 Facultatea de Științe Economice Economia comerțului, turismului și serviciilor A 4 Zi
Finanțe și Bănci AP 4 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea Acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar Administrație publică locală A 3 Zi
Tehnologia tricoturilor și confecțiilor textile AP 3 Zi
Tehnologia produselor alimentare A 3 Zi
Biblioteconomie A 3 Zi
Urgențe medico-chirurgicale AP 3 Zi
Măiestrie sportivă și acrobatică A 3 Zi
Economia comerțului A 3 Zi
Economia comerțului (la Huși) AP 3 Zi
Tehnologia prelucrării materialelor A 3 Zi
Organizarea și gestiunea producției AP 3 Zi
Exploatarea și valorificarea gazelor naturale (la Mediaș) A 3 Zi
Activități turistice AP 3 Zi
Electronică aplicată A 3 Zi
Informatică AP 3 Zi
Tehnologii în industria extractivă (la Copșa Mică) AP 3 Zi

40. UNIVERSITATEA "ȘTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Inginerie Mecanică Mecatronică A 5 Zi
Inginerie economică în domeniul mecanic AP 5 Zi
Utilaje și echipamente de proces A 5 Zi
Tehnologia construcțiilor de mașini A 5 Zi
Mașini și sisteme de producție A 5 Zi
Ingineria materialelor AP 5 Zi
2 Facultatea de Inginerie Electrică Calculatoare A 5 Zi
Automatică AP 5 Zi
Energetică industrială A 5 Zi
Electrotehnică generală AP 5 Zi
Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic AP 5 Zi
Electronică AP 5 Zi
3 Facultatea de Silvicultură Silvicultură A 5 Zi
4 Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică Economia comerțului, turismului și serviciilor A 4 Zi
Contabilitate și informatică de gestiune AP 4 Zi
Administrație publică AP 4 Zi
5 Facultatea de Litere Limba și literatura română - O limbă și literatură străină (franceză, germană) A 4 Zi
Limba și literatura franceză - Limba și literatura germană A 4 Zi
Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză AP 4 Zi
Limba și literatura ucraineană - Limba și literatura română sau O limbă și literatură străină (franceză, engleză) AP 4 Zi
6 Facultatea de Istorie și Geografie Istorie - Geografie A 4 Zi
Istorie - O limbă și literatură străină (engleză, franceză) AP 4 Zi
Istorie - Filosofie AP 4 Zi
Geografie - O limbă și literatură străină (engleză, franceză) AP 4 Zi
Geografia turismului AP 4 Zi
Educație - fizică și sport AP 4 Zi
7 Facultatea de Inginerie Alimentară Ingineria produselor alimentare AP 5 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea/ Colegiul Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică Economia comerțului A 3 Zi
Gestiune bancară AP 3 Zi
2 Facultatea de Istorie și Geografie Muzeologie A 3 Zi
3 Facultatea de Inginerie Alimentară Tehnologia produselor alimentare A 3 Zi
4 Facultatea de Litere Birotică A 3 Zi
5 Colegiul Universitar de Institutori Institutori - învățământ primar AP 3 Zi
Institutori - învățământ preșcolar AP 3 Zi

41. UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIȘTE

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi), la distanță (ID)

Nr. crt. Facultatea Specializarea Acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Științe Economice Contabilitate și informatică de gestiune A 4 Zi
Management A 4/5 Zi/ID
Marketing A 4/5 Zi/ID
Finanțe și Bănci A 4 Zi
2 Facultatea de Științe Juridice Drept AP 4 Zi
Administrație publică A 4 Zi
Jurnalism AP 5 Zi
3 Facultatea de Muzică Pedagogie muzicală AP 5 Zi
4 Facultatea de Științe Umaniste Istorie - Arheologie A 4 Zi
Istorie - Geografie A 4/5 Zi/ID
Geografie AP 4 Zi
Educație fizică și sport AP 4 Zi
5 Facultatea de Inginerie Electrică Electronică AP 5 Zi
Electrotehnică generală A 5 Zi
Electromecanică AP 5 Zi
Energetică industrială AP 5 Zi
Automatică A 5 Zi
6 Facultatea de Teologie/ Litere Teologie ortodoxă pastorală A 4 Zi
Teologie ortodoxă didactică - Limba și literatura română A 4 Zi
Teologie ortodoxă didactică - Asistență socială A 4 Zi
7 Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Mecatronică AP 5 Zi
Ingineria materialelor A 5 Zi
Utilaje și instalații de proces A 5 Zi
Inginerie economică în domeniul mecanic AP 5 Zi
8 Facultatea de Ingineria Mediului și Biotehnologii Piscicultura AP 5 Zi
Montanologie A 5 Zi
Tehnologia prelucrării produselor agricole A 5 Zi
Ingineria și protecția mediului în agricultură AP 5 Zi
9 Facultatea de Științe Matematică - Informatică AP 4 Zi
Matematică - Fizică AP 4 Zi
Fizică - Chimie AP 4 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi), la distanță (ID)

Nr. crt. Colegiul Specializarea Acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar Economic și de Administrație Conservarea patrimoniului arheologic și muzeal A 3 Zi
Birotică A 3/4 Zi/ID
Biblioteconomie A 3 Zi
Contabilitate A 3 Zi
Management și afaceri în agricultură AP 3 Zi
Institutori - învățământ preșcolar AP 3 Zi
Institutori - învățământ primar AP 3 Zi
Tehnologia produselor alimentare A 3 Zi
Tehnică de calcul A 3 Zi
Transportul și distribuția energiei electrice A 3 Zi
Tehnologia prelucrării materialelor AP 3 Zi

42. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" DIN TÂRGU-JIU

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea Acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Științe Economice Economia comerțului, turismului și serviciilor A 4 Zi
Finanțe și Bănci A 4 Zi
Contabilitate și informatică de gestiune AP 4 Zi
Management AP 4 Zi
2 Facultatea de Inginerie Tehnologia construcțiilor de mașini A 5 Zi
Mașini și sisteme de producție AP 5 Zi
Inginerie economică în domeniul mecanic AP 5 Zi
Termoenergetică A 5 Zi
Energetică industrială AP 5 Zi
Automatică AP 5 Zi
Ingineria și protecția mediului în industrie AP 5 Zi
3 Facultatea de Științe Juridice și Administrative Drept A 4 Zi
Administrație publică AP 4 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar Contabilitate AP 3 Zi
Automatizări AP 3 Zi
Institutori - învățământ preșcolar AP 3 Zi
Institutori - învățământ primar AP 3 Zi
Administrație publică locală (la Slatina) AP 3 Zi

43. UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" DIN TÂRGU - MUREȘ

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Inginerie Tehnologia construcțiilor de mașini A 5 Zi
Mecatronică AP 5 Zi
Automatică A 5 Zi
Calculatoare AP 5 Zi
Electroenergetică A 5 Zi
Inginerie economică industrială A 5 Zi
Utilaje pentru textile și pielărie AP 5 Zi
2 Facultatea de Științe și Litere Matematică - Informatică A 4 Zi
Limba și literatura română - Limba și literatura engleză AP 4 Zi
Istorie - Limba și literatura străină engleză AP 4 Zi
3 Facultatea de Științe Economice și Administrative Administrație publică AP 4 Zi
Management A 4 Zi
Contabilitate și informatică de gestiune AP 4 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar Automobile AP 3 Zi
Tehnologii de mecanică fină A 3 Zi
Design industrial AP 3 Zi
Transportul și distribuția energiei electrice AP 3 Zi
Electronică aplicată A 3 Zi
Organizarea și gestiunea producției AP 3 Zi
Informatică A 3 Zi
Prelucrarea informatică a datelor economice AP 3 Zi
Institutori - învățământ primar AP 3 Zi
Institutori - învățământ preșcolar AP 3 Zi
Măiestrie sportivă și acrobatică AP 3 Zi

44. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN TÂRGU MUREȘ

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Medicină Medicină generală* A 6 Zi
2 Facultatea de Stomatologie Stomatologie A 6 Zi
3 Facultatea de Farmacie Farmacie A 5 Zi
* Se școlarizează și la cererea Ministerului Apărării Naționale

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea acreditată (A) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar Medical Urgențe medico-chirurgicale A 3 Zi
Tehnică dentară A 3 Zi
Tehnică farmaceutică A 3 Zi

45. UNIVERSITATEA DE ARTĂ TEATRALĂ DIN TÂRGU-MUREȘ

Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Teatru Artele spectacolului de teatru A 4 Zi
Artele spectacolului de teatru (în limba maghiară) A 4 Zi
Teatrologie AP 4 Zi

46. UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIȘOARA

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Automatică și Calculatoare Automatică A 5 Zi
Calculatoare A 5 Zi
2 Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului Ingineria și chimia substanțelor anorganice A 5 Zi
Ingineria și chimia substanțelor organice A 5 Zi
ingineria și chimia compușilor macromoleculari A 5 Zi
Știința și Ingineria materialelor oxidice A 5 Zi
Tehnologia chimică a produselor textile, din piele și înlocuitori A 5 Zi
Chimie alimentară A 5 Zi
Ingineria și protecția mediului în industrie AP 5 Zi
3 Facultatea de Construcții și Arhitectură Construcții civile, industriale și agricole A 5 Zi
Căi ferate, drumuri și poduri A 5 Zi
Inginerie civilă (în limbile engleză și germană) A 5 Zi
Instalații pentru construcții A 5 Zi
Cadastru A 5 Zi
Arhitectură A 6 Zi
4 Facultatea de Electronică și Telecomunicații Electronică A 5 Zi
Telecomunicații A 5 Zi
5 Facultatea de Electrotehnică Electrotehnică generală A 5 Zi
Electromecanică A 5 Zi
Electroenergetică A 5 Zi
Energetică industrială A 5 Zi
Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic AP 5 Zi
6 Facultatea de Hidrotehnică Construcții hidrotehnice A 5 Zi
îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală A 5 Zi
Inginerie sanitară și protecția mediului A 5 Zi
Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice AP 5 Zi
7 Facultatea de Management în Producție și Transporturi Inginerie economică industrială A 5 Zi
Ingineria sistemelor de circulație AP 5 Zi
8 Facultatea de Mecanică mecanică fină A 5 Zi
Mașini și echipamente termice A 5 Zi
Autovehicule rutiere A 5 Zi
Mașini și echipamente miniere A 5 Zi
Utilaje și instalații de proces A 5 Zi
Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară A 5 Zi
Inginerie Mecanică AP 5 Zi
Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice A 5 Zi
Utilaje pentru textile și pielărie A 5 Zi
Material rulant de cale ferată A 5 Zi
Roboți industriali A 5 Zi
Roboți industriali (în limba germană) A 5 Zi
Mecatronică AP 5 Zi
Ingineria transporturilor A 5 Zi
Tehnologia construcțiilor de mașini A 5 Zi
Tehnologia construcțiilor de mașini (în limba franceză) AP 5 Zi
Design industrial (în limbile engleză și germană) AP 5 Zi
Mașini și sisteme de producție A 5 Zi
Utilajul și tehnologia sudării A 5 Zi
Utilaje pentru prelucrări la cald AP 5 Zi
Ingineria materialelor AP 5 Zi
Inginerie medicală AP 5 Zi
9 Facultatea de Inginerie Hunedoara Electromecanică A 5 Zi
Inginerie economică în domeniul mecanic AP 5 Zi
Inginerie economică în industria chimică și de materiale AP 5 Zi
Utilaje pentru prelucrări la cald AP 5 Zi
Ingineria proceselor metalurgice A 5 Zi
Ingineria procesării materialelor A 5 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Automatică și Calculatoare Tehnică de calcul AP 3 Zi
Informatică AP 3 Zi
2 Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului Tehnici poligrafice AP 3 Zi
3 Facultatea de Construcții și Arhitectură Tehnologia construcțiilor A 3 Zi
Organizarea și economia construcțiilor A 3 Zi
Drumuri și poduri AP 3 Zi
Arhitectura clădirilor AP 3 Zi
Administrație publică locală A 3 Zi
4 Facultatea de Electronică și Telecomunicații Electronică aplicată A 3 Zi
Comunicații și exploatare poștală A 3 Zi
Tehnologii audio, video și multimedia AP 3 Zi
5 Facultatea de Hidrotehnică Construcții și lucrări hidrotehnice AP 3 Zi
6 Facultatea de Management în Producție și Transporturi Organizarea și gestiunea producției AP 3 Zi
7 Facultatea de mecanică Tehnologii de Mecanică fină A 3 Zi
Tehnologia prelucrării materialelor A 3 Zi
Tehnică medicală și exploatarea aparaturii medicale A 3 Zi
Exploatarea echipamentelor turistice AP 3 Zi
8 Facultatea de Inginerie Hunedoara Electronică aplicată A 3 Zi
Exploatarea mașinilor și utilajelor AP 3 Zi
Tehnică de calcul AP 3 Zi

47. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ
A BANATULUI DIN TIMIȘOARA

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi), la distanță (ID)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Agricultură agricultură A 5/6 Zi/ID
Ingineria și protecția mediului în Agricultură A 5/6 Zi/ID
Biologie - Agricultură A 4 Zi
Inginerie genetică în agricultură A 5 Zi
Biotehnologii agricole AP 5 Zi
2 Facultatea de Horticultură Horticultură A 5/6 Zi/ID
Peisagistică AP 5 Zi
Silvicultură AP 5 Zi
3 Facultatea de Management Agricol Inginerie economică în agricultură AP 5 Zi
4 Facultatea de Medicină veterinară Medicină Veterinară A 6 Zi
5 Facultatea de Tehnologia produselor Agroalimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole A 5/6 Zi/ID
Controlul și expertiza Produselor alimentare AP 5 Zi
Extracte și aditivi naturali alimentari AP 5 Zi
6 Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii Zootehnie A 5/6 Zi/ID
Piscicultură AP 5 Zi
Biotehnologii agricole A 5 Zi

B. Învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar Agricol Igienă și laborator veterinar A 3 Zi
Cadastru AP 3 Zi

48. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Matematică Matematică A 4 Zi
Informatică A 4 Zi
Matematică - Informatică AP 4 Zi
Matematică - Fizică A 4 Zi
Matematici aplicate AP 4 Zi
2 Facultatea de Fizică Fizică A 4 Zi
Fizică tehnologică AP 5 Zi
Fizică - Chimie A 4 Zi
Fizică - Informatică AP 4 Zi
3 Facultatea de Chimie- Biologie- Geografie- Chimie A 4 Zi
Biologie A 4 Zi
Geografie AP 4 Zi
Geografia turismului AP 4 Zi
Chimie - Biologie AP 4 Zi
Geografie - O limbă și literatură străină (engleză, franceză, germană, spaniolă) AP 4 Zi
4 Facultatea de Științe Economice Economie generală A 4 Zi
Economia comerțului, turismului și serviciilor A 4 Zi
Economie agroalimentară A 4 Zi
Finanțe și Bănci A 4 Zi
Contabilitate și informatică de gestiune A 4 Zi
Relații economice internaționale A 4 Zi
Management A 4 Zi
Marketing AP 4 Zi
Informatică Economică AP 4 Zi
5 Facultatea de Drept Drept A 4 Zi
6 Facultatea de Sociologie și Psihologie Psihologie A 4 Zi
Sociologie A 4 Zi
Antropologie AP 4 Zi
Asistență Socială A 4 Zi
Pedagogie AP 4 Zi
Psihopedagogie specială AP 4 Zi
7 Facultatea de Litere, Filosofie și Istorie Limba și literatura română - O limbă și literatură străină A 4 Zi
O limbă și literatură străină A - O limbă și literatură străină B A 4 Zi
Filologie clasică AP 4 Zi
Bibliologie și Biblioteconomie - Limba și literatura română sau O limbă și literatură străină AP 4 Zi
Filosofie A 4 Zi
Istorie A 4 Zi
Istorie - O limbă și literatură străină AP 4 Zi
Teologie ortodoxă pastorală A 4 Zi
Teologie ortodoxă didactică - Limba și literatura română sau O limbă și literatură străină AP 4 Zi
Teologie ortodoxă didactică - Istorie AP 4 Zi
Jurnalism - O limbă și literatură străină A 4 Zi
8 Facultatea de Arte plastice Arte Plastice A 4 Zi
Arte decorative A 4 Zi
Design A 4 Zi
Pedagogie-arte plastice și decorative A 4 Zi
9 Facultatea de Muzică Pedagogie muzicală A 5 Zi
Interpretare muzicală A 5 Zi
Artele spectacolului de teatru A 4 Zi
10 Facultatea de Educație fizică și sport Educație Fizică și Sport A 4 Zi
Kinetoterapie AP 4 Zi
11 Facultatea de Științe Politice și ale Comunicării Științe Politice AP 4 Zi
Relații internaționale și studii europene AP 4 Zi

B. învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar Informatică AP 3 Zi
Fizica mediului AP 3 Zi
Gestiune bancară (la Caransebeș) AP 3 Zi
Asistentă socială AP 3 Zi
Măiestrie sportivă și acrobatică (la Deva) AP 3 Zi
Institutori - învățământ primar AP 3 Zi
Institutori - învățământ primar (la Arad, la Caransebeș, la Deva, la Lugoj) AP 3 Zi
Birotică AP 3 Zi

49. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "VICTOR BABEȘ" DIN TIMIȘOARA

A. învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Medicină Medicină generală A 6 Zi
Fiziokinetoterapie AP 5 Zi
2 Facultatea de Stomatologie Stomatologie A 6 Zi
3 Facultatea de Farmacie Farmacie A 5 Zi

B. învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Colegiul Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Colegiul Universitar Medical Laborator clinic AP 3 Zi
Tehnică dentară A 3 Zi

50. ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ DIN BUCUREȘTI

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Armament, rachete, Muniții și Geniu Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere A focului a 5 Zi
muniții, rachete, explozivi și pulberi A 5 Zi
Armament, Rachete, Muniții de aviație și sisteme de salvare A 5 Zi
Chimie militară A 5 Zi
Construcții și fortificații A 5 Zi
Căi ferate, drumuri și poduri A 5 Zi
Instalații pentru construcții A 5 Zi
Mașini și utilaje de geniu A 5 Zi
Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare A 5 Zi
Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice A 5 Zi
2 Facultatea de Blindate și aviație Blindate, automobile și tractoare A 5 Zi
Aeronave și motoare de Aviație A 5 Zi
Echipamente și instalații de aviație A 5 Zi
3 Facultatea de Radiolocație, Transmisiuni și Echipamente pentru automatizarea conducerii Trupelor Echipamente și sisteme electronice militare A 5 Zi
Transmisiuni A 5 Zi
Sisteme și echipamente de Automatizarea Conducerii organizațiilor militare A 5 Zi
Automatizarea conducerii acțiunilor de luptă A 5 Zi

51. ACADEMIA DE ÎNALTE STUDII MILITARE DIN BUCUREȘTI Modificări (1)

Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea Interarme Conducere interarme forțe terestre A 4 Zi
Conducere interarme forțe aeriene A 4 Zi
Conducere interarme forțe navale A 4 Zi
Conducere logistică A 4 Zi
Management economico-financiar A 4 Zi
Modificări (1)

52. ACADEMIA NAȚIONALĂ DE INFORMAȚII

Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de informații Comunicare socială - Informații AP 4 Zi
Psihosociologie - informații A 4 Zi

53. ACADEMIA DE POLIȚIE "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN BUCUREȘTI

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Drept Drept A 4 Zi
2 Facultatea de Pompieri Instalații pentru construcții pompieri A 5 Zi
3 Facultatea de Arhivistică Arhivistică și istorie A 4 Zi

54. ACADEMIA FORȚELOR AERIENE "HENRI COANDĂ" DIN BRAȘOV

Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Academia Forțelor Aeriene "Henri Coandă" Specializarea acreditată (A) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Managementul organizației A 4 Zi

55. ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" DIN CONSTANȚA

A. Învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Marină Militară Navigație și transport maritim A 5 Zi
Electromecanică A 5 Zi
2 Facultatea de Marină Civilă Navigație și transport maritim A 5 Zi
Electromecanică A 5 Zi
Exploatări portuare A 5 Zi

B. învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Facultatea Specializarea acreditată (A) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Marină Civilă Navigație, transport fluvial și maritim A 3 Zi
Electromecanică navală A 3 Zi

56. ACADEMIA FORȚELOR TERESTRE "NICOLAE BĂLCESCU" DIN SIBIU

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Nr. crt. Academia Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" Specializarea acreditată (A) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Managementul organizației A 5 Zi

ANEXA Nr. 2*) Modificări (5)

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR PARTICULAR ACREDITATE

1. UNIVERSITATEA CREȘTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR" DIN BUCUREȘTI
înființată prin Legea
nr. 238/2002

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

a. Specializări acreditate

Nr. crt. Facultatea Specializarea Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Științe Juridice și Administrative Drept 4 Zi
2 Facultatea de Management Turistic și Comercial Economia comerțului, turismului și serviciilor 4 Zi

b. Specializări autorizate să funcționeze provizoriu

Specializarea Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Istorie* 4 Zi
Relații economice internaționale 4 Zi
Finanțe și Bănci 4 Zi
Limbi și literaturi străine (franceză - engleză, germană) 4 Zi
Limbi și literaturi străine (engleză, germană - arabă, italiană, japoneză, spaniolă) 4 Zi
Științe politice 4 Zi
Economia comerțului, turismului și serviciilor* (Cluj-Napoca) 4 Zi
Finanțe și Bănci (Cluj-Napoca) 4 Zi
Contabilitate și informatică de gestiune (Cluj-Napoca) 4 Zi
Drept* (Cluj-Napoca) 4 Zi
Finanțe și Bănci (Brașov) 4 Zi
Relații economice internaționale (Brașov) 4 Zi
Geografia turismului* (Sibiu) 4 Zi
Economia comerțului, turismului și serviciilor* (Timișoara) 4 Zi
Economia comerțului, turismului și serviciilor (Constanța) 4 Zi

2. UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" DIN BUCUREȘTI
înființată prin Legea
nr. 239/2002

A. învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

a. Specializări acreditate

Nr. crt. Facultatea Specializarea Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Drept Drept 4 Zi
2 Facultatea de Științe Economice Finanțe și Bănci 4 Zi
3 Facultatea de Psihologie Psihologie 4 Zi
4 Facultatea de Medicină și Stomatologie Stomatologie 6 Zi

b. Specializări autorizate să funcționeze provizoriu

Specializarea Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Medicină generală* 6 Zi

B. învățământ universitar de scurtă durată

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu

Specializarea Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Tehnică dentară 3 Zi

3. UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN BUCUREȘTI
înființată prin Legea
nr. 241/2002

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

a. Specializări acreditate

Nr. crt. Facultatea Specializarea Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Drept Drept 4 Zi

b. Specializări autorizate să funcționeze provizoriu

Specializarea Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Finanțe și Bănci 4 Zi
Administrație publică 4 Zi

4. UNIVERSITATEA DE VEST "VASILE GOLDIȘ" DIN ARAD
înființată prin Legea
nr. 240/2002

A. învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

a. Specializări acreditate

Nr. crt. Facultatea Specializarea Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Drept Drept 4 Zi
2 Facultatea de Marketing, Management, Informatică Marketing 4 Zi

b. Specializări autorizate să funcționeze provizoriu

Specializarea Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Administrarea afacerilor 4 Zi
Contabilitate și informatică de gestiune 4 Zi
Educație fizică și sport* 4 Zi
Stomatologie* 6 Zi
Medicină generală* 6 Zi
Istorie - Limba și literatura engleză* 4 Zi
Istorie - Jurnalism* 4 Zi
Limbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană) 4 Zi
Științe politice - Filosofie 4 Zi
Științe politice 4 Zi
Administrație publică 4 Zi
Psihologie 4 Zi
Biologie 4 Zi
Informatică 4 Zi
Marketing (Satu Mare) 4 Zi
Istorie - Jurnalism (Satu Mare) 4 Zi
Marketing (Zalău) 4 Zi
Jurnalism - Limba și literatura engleză (Zalău) 4 Zi
Istorie - Geografie (Baia Mare) 4 Zi
Jurnalism - Limba și literatura engleză (Baia Mare) 4 Zi

B. învățământ universitar de scurtă durată

b. Specializări autorizate să funcționeze provizoriu

Specializarea Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Tehnică dentară 3 Zi
Tehnica culturilor silvice 3 Zi
Asistență socială (Sebiș) 3 Zi
Economia comerțului (Sebiș) 3 Zi
Contabilitate (Satu Mare) 3 Zi

5. UNIVERSITATEA "GEORGE BACOVIA" DIN BACĂU
înființată prin Legea
nr. 237/2002

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

a. Specializări acreditate

Nr. crt. Facultatea Specializarea Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Contabilitate și informatică de gestiune Contabilitate și Informatică de Gestiune 4 Zi

b. Specializări autorizate să funcționeze provizoriu

Specializarea Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Management 4 Zi
Administrație publică 4 Zi
Marketing 4 Zi
Informatică economică 4 zi

6. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" DIN PITEȘTI
înființată prin Legea
nr. 242/2002

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

a. Specializări acreditate

Nr. crt. Facultatea Specializarea Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice Management 4 Zi
Marketing 4 Zi

b. Specializări autorizate să funcționeze provizoriu

Specializarea Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Contabilitate și informatică de gestiune 4 Zi
Comunicare socială și relații publice 4 Zi
Jurnalism 4 Zi
Contabilitate și informatică de gestiune (Brăila) 4 Zi
Economie agroalimentară (Brăila) 4 Zi
Management* (Brăila) 4 Zi
Contabilitate și informatică de gestiune (Rm. Vâlcea) 4 Zi
Management* (Rm. Vâlcea) 4 Zi

7. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC DIN BUCUREȘTI
înființată prin Ordonanța de Urgență
nr. 129/2001

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

a. Specializări acreditate

Nr. crt. Facultatea Specializarea Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Teologie romano - catolică Teologie romano-catolică didactică 4 Zi
Teologie Romano-Catolică didactică - Limba și literatura română sau O limbă și literatură străină (engleză, latină) 4 Zi

8. UNIVERSITATEA "EMANUEL" DIN ORADEA
înființată prin Ordonanța de Urgență
nr. 130/2001

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

a. Specializări acreditate

Nr. crt. Facultatea Specializarea Durata studiilor, în ani Forma de organizare
1 Facultatea de Teologie Teologie baptistă pastorală 4 Zi

b. Specializări autorizate să funcționeze provizoriu

Specializarea Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Pedagogie muzicală 5 Zi
Management 4 Zi
Teologie baptistă didactică 4 Zi
Teologie baptistă didactică - Asistență socială 4 Zi

Notă *: Specializare în curs de acreditare.

ANEXA Nr. 3*) Modificări (5), Jurisprudență

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR PARTICULAR
CU SPECIALIZĂRI AUTORIZATE SĂ FUNCȚIONEZE PROVIZORIU

1. ACADEMIA INFORMATIZATĂ PENTRU ȘTIINȚE TEHNICE, ECONOMICE,
DE DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE DIN BUCUREȘTI

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Management* 4 Zi
Informatică industrială 5 Zi
Finanțe și Bănci 4 Zi
Drept* (Alba Iulia) 4 Zi
Management* (Alba Iulia) 4 Zi
Contabilitate și informatică de gestiune (Alba Iulia) 4 Zi

2. ACADEMIA UNIVERSITARĂ "ATHENAEUM" DIN BUCUREȘTI

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Contabilitate și informatică de gestiune* 4 Zi
Economia întreprinderii 4 Zi
Administrație publică 4 Zi

3. FUNDAȚIA "IDM" - UNIVERSITATEA ROMÂNO-BRITANICĂ DIN BUCUREȘTI

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializare autorizată să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Administrarea afacerilor 4 Zi

4. FUNDAȚIA "PRO - UNIVERSITATEA MEDIA" DIN BUCUREȘTI

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Jurnalism 4 Zi
Administrarea afacerilor 4 Zi
Fotografie, Cinematografie, Media 4 Zi

5. INSTITUTUL BANCAR ROMÂN DIN BUCUREȘTI

A. învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializare autorizată să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Finanțe și Bănci 4 Zi

B. învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Specializare autorizată să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Gestiune bancară* 3 Zi

6. INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCUREȘTI

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializare autorizată să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Teologie baptistă pastorală* 4 Zi

7. INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREȘTI

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Teologie penticostală pastorală 4 Zi
Teologie penticostală didactică (Arad) 4 Zi

8. UNIVERSITATEA "ARTIFEX" DIN BUCUREȘTI

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Finanțe și Bănci 4 Zi
Management* 4 Zi
Marketing 4 Zi

9. UNIVERSITATEA "BIOTERRA" DIN BUCUREȘTI

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Inginerie și management agroturistic* 5 Zi
Ingineria produselor alimentare 5 Zi
Controlul și expertiza produselor alimentare 5 Zi
Drept 4 Zi

10. UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREȘTI

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Artele spectacolului de teatru* 4 Zi
Ecologie și protecția mediului* 4 Zi
Educație fizică și sport* 4 Zi
Finanțe și Bănci* 4 Zi
Comunicare socială și relații publice 4 Zi
Inginerie economică industrială* 5 Zi
Psihologie 4 Zi
Drept* 4 Zi
Economia comerțului, turismului și serviciilor (Deva) 4 Zi

11. UNIVERSITATEA "HYPERION" DIN BUCUREȘTI

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Matematică 4 Zi
Matematică - Informatică 4 Zi
Fizică* 4 Zi
Istorie 4 Zi
Geografie 4 Zi
Științe politice 4 Zi
Psihologie-Sociologie* 4 Zi
Drept* 4 Zi
Administrație publică 4 Zi
Jurnalism 4 Zi
Relații economice internaționale 4 Zi
Contabilitate și informatică de gestiune 4 Zi
Management 4 Zi
Artele spectacolului de teatru* 4 Zi
Fotografie, cinematografie, media* 4 Zi
Limba și literatura română - O limbă și literatură străină (engleza, franceza, italiana, chineza, japoneza) 4 Zi
Calculatoare 5 Zi
Electronică 5 Zi

12. UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ȘTIINȚE ȘI ARTE "GH. CRISTEA" DIN BUCUREȘTI

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Finanțe și Bănci 4 Zi
Cibernetică economică 4 Zi
Relații economice internaționale* 4 Zi
Economia mediului 4 Zi
Limba și literatura străină A (engleza, franceza) - O limbă și literatură străină B (germana, spaniola) 4 Zi
Comunicare socială și relații publice 4 Zi
Administrație publică 4 Zi
Drept* 4 Zi
Științe politice 4 Zi
Artele spectacolului de teatru 4 Zi

13. UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREȘTI

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Management 4 Zi
Relații economice internaționale* 4 Zi
Economia comerțului, turismului și serviciilor* 4 Zi
Informatică economică* 4 Zi
Relații internaționale și studii europene 4 Zi
Drept* 4 Zi

14. UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" DIN BUCUREȘTI

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Drept* 4 Zi
Contabilitate și informatică de gestiune* 4 Zi
Finanțe și Bănci 4 Zi
O limba și literatura străină A (engleză, franceză) - O limbă și literatură străină B (franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă, latină)* 4 Zi
Limba și literatura română - O limbă și literatură străină (engleză, franceză) 4 Zi
Educație fizică și sport* 4 Zi
Kinetoterapie 4 Zi
Medicină veterinară* 6 Zi
Filosofie - Jurnalism* 4 Zi
Sociologie - Psihologie 4 Zi
Marketing 4 Zi
Geografie 4 Zi
Istorie 4 Zi
Matematică - Informatică 4 Zi
Arhitectură 6 Zi
Pedagogie muzicală 5 Zi
Relații internaționale și studii europene 4 Zi
Management (Brașov) 4 Zi
Administrație publică (Brașov) 4 Zi
Psihologie - Pedagogie (Brașov) 4 Zi
Drept (Constanța) 4 Zi
Contabilitate și informatică de gestiune (Constanța) 4 Zi
Contabilitate și informatică de gestiune (Craiova) 4 Zi
Drept (Rm. Vâlcea) 4 Zi
Contabilitate și informatică de gestiune (Rm. Vâlcea) 4 Zi
Contabilitate și informatică de gestiune (Câmpulung) 4 Zi
Finanțe și Bănci (Blaj) 4 Zi

15. COLEGIUL DE TEHNICĂ DENTARĂ "DR. CONSTANTIN GAUCAN" DIN BUCUREȘTI

învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Specializare autorizată să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Tehnică dentară 3 Zi

16. COLEGIUL UNIVERSITAR DE INSTITUTORI "WALDORF" DIN BUCUREȘTI

învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Specializare autorizată să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Cultura fizică - euritmie 3 Zi

17. INSTITUTUL DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI A AFACERILOR DIN BUCUREȘTI

învățământ postuniversitar

Specializare autorizată să funcționeze provizoriu
Administrarea afacerilor - Executive MBA

18. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO - CATOLIC DIN ALBA IULIA

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializare acreditată (a funcționat înainte de 1989) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Teologie romano-catolică pastorală 4 Zi

19. UNIVERSITATEA "BOGDAN VODĂ" DIN BAIA MARE

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Drept* 4 Zi
Management 4 Zi
Educație fizică și sport* 4 Zi
Management* (Cluj-Napoca) 4 Zi
Finanțe și Bănci (Cluj-Napoca) 4 Zi
Științe politice (Cluj-Napoca) 4 Zi

20. FUNDAȚIA "DACIA"-UNIVERSITATEA "SEXTIL PUȘCARIU" DIN BRAȘOV

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Finanțe și Bănci 4 Zi
Management 4 Zi

21. UNIVERSITATEA "GEORGE BARIȚIU" DIN BRAȘOV

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Drept* 4 Zi
Contabilitate și informatică de gestiune* 4 Zi
Economia comerțului, turismului și serviciilor 4 Zi
Educație fizică și sport 4 Zi

22. INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST DIN CERNICA - ILFOV

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Teologie adventistă didactică-Limba și literatura română 4 Zi
Teologie adventistă didactică-Asistență socială 4 Zi

23. INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ - NAPOCA

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializare acreditată (a funcționat înainte de 1989) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Teologie protestantă pastorală 4 Zi

24. FUNDAȚIA "SAPIENȚIA" - UNIVERSITATEA "SAPIENȚIA" DIN CLUJ-NAPOCA

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Sociologie (Miercurea Ciuc) 4 Zi
Contabilitate și informatică de gestiune (Miercurea Ciuc) 4 Zi
Economie agroalimentară (Miercurea Ciuc) 4 Zi
Limba și literatura română - Limba și literatura engleză (Miercurea Ciuc) 4 Zi
Informatică (Târgu-Mureș) 4 Zi
Pedagogie (Târgu-Mureș) 4 Zi
Mecatronică (Târgu-Mureș) 5 Zi
Automatică (Târgu-Mureș) 5 Zi
Calculatoare (Târgu-Mureș) 5 Zi

25. UNIVERSITATEA "AVRAM IANCU" DIN CLUJ-NAPOCA

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Filosofie - Antropologie 4 Zi
Limba și literatura română - Limba și literatura engleză 4 Zi
Pedagogie 4 Zi
Administrație publică 4 Zi
Educație fizică și sport 4 Zi
Kinetoterapie 4 Zi
Management 4 Zi

26. UNIVERSITATEA "ANDREI ȘAGUNA" DIN CONSTANȚA

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Drept 4 Zi
Jurnalism 4 Zi
Științe politice 4 Zi
Administrație publică 4 Zi
Psihologie 4 Zi
Management 4 Zi
Finanțe și Bănci 4 Zi

27. UNIVERSITATEA "MIHAI VITEAZUL" DIN CRAIOVA

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Management 4 Zi
Contabilitate și informatică de gestiune 4 Zi
Finanțe și Bănci 4 Zi
Drept 4 Zi

28. FUNDAȚIA UNIVERSITARĂ "ANGHEL" DIN DROBETA-TURNU SEVERIN

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Finanțe și Bănci 4 Zi
Economia comerțului, turismului și serviciilor 4 Zi
Kinetoterapie 4 Zi

29. UNIVERSITATEA "DANUBIUS" DIN GALAȚI

A. învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Drept* 4 Zi
Finanțe și Bănci 4 Zi

B. învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Specializare autorizată să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Administrație publică locală 3 Zi

30. FUNDAȚIA "ȘTEFAN LUPAȘCU" - INSTITUTUL DE STUDII EUROPENE DIN IAȘI

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Traducere și interpretare 4 Zi
Administrație publică 4 Zi
Informatică 4 Zi
Management 4 Zi
Educație fizică și sport 4 Zi
Educație fizică și sport (Suceava) 4 Zi
Jurnalism 4 Zi

31. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC DIN IAȘI

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializare Durata studiilor, în ani Forma de organizare
acreditată (a funcționat înainte de 1989) Teologie romano - catolică pastorală 4 Zi
autorizată să funcționeze provizoriu Teologie romano - catolică didactică 4 Zi

32. UNIVERSITATEA "APOLONIA" DIN IAȘI

A. învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Comunicare socială și relații publice 4 Zi
Jurnalism 4 Zi
Stomatologie* 6 Zi

B. învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Tehnică dentară 3 Zi
Optometrie 3 Zi

33. UNIVERSITATEA "GHEORGHE ZÂNE" DIN IAȘI

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Marketing 4 Zi
Management 4 Zi
Administrație publică 4 Zi
Limba și literatura engleză-Limba și literatura franceză 4 Zi

34. UNIVERSITATEA "MIHAIL KOGĂLNICEANU" DIN IAȘI

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Drept* 4 Zi
Istorie - Geografie 4 Zi

35. UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IAȘI

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Drept* 4 Zi
Finanțe și Bănci* 4 Zi
Economia comerțului, turismului și serviciilor 4 Zi
Psihologie* 4 Zi
Științe politice 4 Zi

36. UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Drept* 4 Zi
Finanțe și Bănci 4 Zi
Cibernetică economică 4 Zi
Drept (Brașov) 4 Zi
Finanțe și bănci (Brașov) 4 Zi

37. FUNDAȚIA "AGORA" - UNIVERSITATEA "AGORA" DIN ORADEA

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Drept 4 Zi
Management 4 Zi

38. FUNDAȚIA "PRO-UNIVERSITATE PARTIUM" - UNIVERSITATEA
CREȘTINĂ PARTIUM DIN ORADEA

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Management 4 Zi
Limba și literatura română 4 Zi
Limba și literatura engleză 4 Zi
Filosofie 4 Zi
Teologie reformată didactică - Asistență socială 4 Zi
Teologie reformată didactică - Limba și literatura germană 4 Zi
Pedagogie muzicală 5 Zi

39. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC FRANCISCAN DIN ROMAN

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializare autorizată să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Teologie romano-catolică pastorală 4 Zi

40. FUNDAȚIA "ACADEMIA COMERCIALĂ" DIN SATU MARE

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializare autorizată să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Management 4 Zi
Finanțe și Bănci 4 Zi

41. INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN SIBIU

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializare acreditată (a funcționat înainte de 1989) Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Teologie protestantă pastorală 4 Zi

42. FUNDAȚIA UNIVERSITARĂ PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ -
UNIVERSITATEA"ROMÂNO - GERMANĂ" DIN SIBIU

A. învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Administrarea afacerilor 4 Zi
Marketing 4 Zi
Administrație publică 4 Zi
Drept 4 Zi
Calculatoare 5 Zi

B. învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Specializare autorizată să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Tehnica de calcul 3 Zi

43. UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU-MUREȘ

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Drept* 4 Zi
Marketing 4 Zi
Psihologie - Psihopedagogie specială 4 Zi
Finanțe și Bănci* 4 Zi
Geografie-Istorie 4 Zi
Limba și literatura română - O limbă și literatură străină (engleză, franceză, germană, spaniolă) 4 Zi
Economia comerțului, turismului și serviciilor 4 Zi

44. FUNDAȚIA PENTRU CULTURĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT "IOAN SLAVICI" -
UNIVERSITATEA"IOAN SLAVICI" DIN TIMIȘOARA

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Contabilitate și informatică de gestiune 4 Zi
Calculatoare 5 Zi

45. INSTITUTUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR "MIHAI EMINESCU" DIN TIMIȘOARA

învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Economia comerțului, turismului și serviciilor* 4 Zi
Contabilitate și informatică de gestiune 4 Zi
Psihologie - Asistență socială 4 Zi

46. UNIVERSITATEA "TIBISCUS" DIN TIMIȘOARA

A. învățământ universitar de lungă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Design* 4 Zi
Drept* 4 Zi
Jurnalism* 4 Zi
Comunicare socială și relații publice 4 Zi
Psihologie* 4 Zi
Informatică 4 Zi
Educație Fizică și Sport 4 Zi
Contabilitate și informatică de gestiune* 4 Zi
Relații economice internaționale* 4 Zi
Marketing 4 Zi

B. învățământ universitar de scurtă durată - la zi (Zi)

Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Durata studiilor, în ani Forma de organizare
Contabilitate (Făget) 3 Zi
Măiestrie sportivă și acrobatică 3 Zi

Notă *: Specializare în curs de acreditare.

ANEXA Nr. 4*)

*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR PARTICULAR
CARE INTRĂ ÎN LICHIDARE ÎNCEPÂND CU ANUL I (2002-2003)

Nr. crt. Instituția
1 Școala Superioară de Afaceri din București
2 Școala Superioară de Jurnalistică din București
3 Institutul Biblic Român din București
4 Institutul de Management și Turism "Eden" din București
5 Fundația "Ergorom 79" - Universitatea "Alexandru Ghica" din Alexandria
6 Institutul Teologic Greco-Catolic din Blaj
7 Centrul de Studii "Ștefan cel Mare și Sfânt - România" din Botoșani
8 Fundația Culturală și de învățământ "Sfinții Apostoli Petru și Pavel" din Brașov
9 Institutul Teologic Greco-Catolic din Cluj-Gherla
10 Fundația "Sfânta Măria" - Institutul de învățământ Superior "Omnia" din Constanța
11 Fundația "Meridian" - Universitatea "Virgil Madgearu" din Craiova
12 Fundația "Tineretul Românesc" - Universitatea "Negru Vodă" din Curtea de Argeș
13 Fundația "Gheorghe Țițeica" din Drobeta-Turnu Severin
14 Centrul de Studii "Ștefan cel Mare și Sfânt" din Focșani
15 Universitatea Ecologică "Dimitrie Cantemir" din Iași
16 Fundația Universitară pentru Kinetoterapie din Oradea
17 Institutul Teologic Greco-Catolic din Oradea
18 Fundația pentru Istoria Prahovei - Universitatea "Mihai Viteazul" din Ploiești
19 Universitatea Banatului din Timișoara

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...