CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII - LIBERTĂȚILE -
ARTICOLUL II-70
Libertatea de gândire, de conștiință și de religie

(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie. Acest drept implică libertatea de a-și schimba religia sau convingerea, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea individual sau colectiv, în public sau în particular, prin intermediul cultului, învățământului, practicilor și îndeplinirii riturilor.

(2) Dreptul la obiecție pe motive de conștiință este recunoscut în conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestui drept.

Acesta este un fragment din Tratatul dintre Reg Belgiei, R Cehă, Regatul Danemarcei, R Federală Germania, R Estonia, R Elenă, Reg Spaniei, R Franceză, Irlanda, R Italiană, R Cipru, R Letonia, R Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, R Ungară, R Malta, Regatul Țărilor de Jos, R Austria, R Polonă, R Portugheză, R Slovenia, R Slovacă, R Finlanda, Reg Suediei, Reg Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale UE) și R Bulgaria și România privind aderarea R Bulgaria și a României la UE din 25.04.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Retragerea voluntară din Uniune
Demnitatea umană
Dreptul la viață
Dreptul la integritate al persoanei
Interzicerea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante
Interzicerea sclaviei și a muncii forțate
Dreptul la libertate și la securitate
Respectarea vieții private și de familie
Protecția datelor cu caracter personal
Dreptul la căsătorie și dreptul de a întemeia o familie
Libertatea de gândire, de conștiință și de religie
Libertatea de exprimare și de informare
Libertatea de întrunire și de asociere
Libertatea artelor și științelor
Dreptul la educație
Libertatea de alegere a ocupație și dreptul la muncă
Libertatea de a desfășura o activitate comercială
Dreptul de proprietate
Dreptul de azil
Protecția în caz de strămutare, expulzare sau extrădare
Egalitatea în fața legii
;
se încarcă...