Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Reglementarea tehnică "Cod de proiectare seismică - Partea I Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100-1/2004 din 05.04.2005

Modificări (1), Referințe (2)

În vigoare de la 31 mai 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

1. GENERALITĂȚI

1.1. Domeniu de aplicare

1.1.1. Codul P 100/2004 se aplică la proiectarea clădirilor și a altor construcții de inginerie civilă în zone seismice. Codul P 100 corespunde Eurocodului 8 (SR EN 1998-1:2004) din seria de coduri europene de proiectare structurală, în curs de elaborare. P 100/2004 reprezintă o versiune a prescripțiilor de proiectare seismică românești, care pregătește, printr-un efort paralel cu elaborarea celorlalte coduri structurale, realizarea unei ediții complet integrată în sistemul prescripțiilor de proiectare europene, odată cu intrarea acestora în vigoare.

1.1.2. Aplicarea prevederilor codului P 100/2004 urmărește, ca în cazul unor evenimente seismice, să asigure performanțe suficient de înalte ale construcțiilor pentru:

- evitarea pierderilor de vieți omenești sau a rănirii oamenilor;

- menținerea, fără întrerupere, a activităților și a serviciilor esențiale pentru desfășurarea continuă a vieții sociale și economice, în timpul cutremurului și după cutremur;

- evitarea producerii de explozii sau a degajării unor substanțe periculoase;

- limitarea pagubelor materiale.

1.1.3. Construcțiile cu risc înalt pentru populație, cum sunt centralele nucleare și barajele de mari dimensiuni, nu intră în domeniul de aplicare al lui P 100/2004.

1.1.4. Construcțiile care constituie sau adăpostesc valori istorice, culturale sau artistice de mare valoare se proiectează pe baza unui cod specific.

1.1.5. P 100/2004 cuprinde numai acele prevederi suplimentare, care împreună cu prevederile codurilor destinate proiectării la alte acțiuni a structurilor din diferite materiale (de exemplu, de beton armat, din oțel, din zidărie, din lemn etc.) trebuie respectate în vederea protecției seismice a construcțiilor. Aceste coduri (de exemplu, STAS 10107/0-90, STAS 10108/0-82 etc.) se află și ele în revizuire în vederea armonizării cu sistemul de coduri europene.

1.1.6. P 100-1 este partea de cod care se referă la proiectarea seismică a clădirilor și a altor construcții asimilabile (exemplu, tribune, estacade etc.). Este împărțit în 10 capitole și este completat de 6 anexe, după cum urmează:

- Capitolul (2): cuprinde cerințele de performanță esențiale și criteriile pentru controlul îndeplinirii acestora la clădiri din zone seismice.

- Capitolul (3): prezintă metodele de reprezentare ale acțiunii seismice și pentru combinarea lor cu alte acțiuni.

- Capitolul (4): cuprinde reguli generale de alcătuire pentru clădiri, precum și modelele și metodele pentru calculul structural al clădirilor.

- Capitolul (5): cuprinde reguli specifice pentru structuri de beton armat.

- Capitolul (6): cuprinde reguli specifice pentru structuri din oțel.

- Capitolul (7): cuprinde reguli specifice pentru structuri compozite oțel-beton.

- Capitolul (8): cuprinde reguli specifice pentru structuri din zidărie

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...