Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Reglementarea tehnică "Normativ privind proiectarea și execuția ancorajelor în teren", indicativ NP 114-04 din 08.03.2005

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 26 iunie 2005 până la 08 octombrie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Documente tehnice normative de referință

SR EN 1537:2004 Execuția lucrărilor geotehnice speciale - Ancoraje în teren.
STAS 10100/0-75 Principii generale de verificare a siguranței construcțiilor.
STAS 10101/0-75 Acțiuni în construcții. Clasificarea și gruparea acțiunilor.
STAS 10101/0A-77 Acțiuni în construcții. Clasificarea și gruparea acțiunilor pentru construcții civile și industriale.
STAS 10101/1-78 Acțiuni în construcții. Greutăți tehnice și încărcări permanente.
STAS 3349-83 Betoane de ciment. Criterii pentru aprecierea agresivității apei.
STAS 3950-81 Geotehnică: terminologie, simboluri și unități de măsură.
STAS 10107-90 Construcții civile și industriale. Calculul și alcătuirea elementelor din beton, beton armat și beton precomprimat.
STAS 3300/2-85 Teren de fundare. Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe.
STAS 3300/1-85 Teren de fundare. Principii generale de calcul.
STAS 1799-73 Construcții de beton, beton armat și beton precomprimat. Tipul și frecvența verificărilor calității materialelor și betoanelor destinate executării lucrărilor de construcții.
Reglementări tehnice conexe
P 100-92 Normativ pentru proiectarea anti-seismică a construcțiilor de locuințe, social-culturale, agrozootehnice și industriale.

1. Domeniul de aplicare

Prezentul normativ se aplică la proiectarea și, împreună cu standardul de referință SR EN 1537:2004, la punerea în operă a ancorajelor în teren, cu caracter permanent sau provizoriu, utilizate la ancorarea în teren a unor lucrări de construcții permanente sau provizorii. Pentru simplitate, în cuprinsul prezentului normativ se va folosi denumirea prescurtată de ancoraj.

Se consideră improprie folosirea ancorajelor în următoarele condiții de teren: pământuri sensibile la umezire, argile cu contracții și umflări mari, pământuri mâloase și pământuri care conțin materii organice.

De asemenea nu se recomandă folosirea ancorajelor în cazul în care nivelul hidrostatic se află deasupra punctului de pornire al forajului, atunci când acest nivel nu poate fi coborât sau când nu se dispune de o tehnologie adecvată, care să permită prevenirea curgerii apei (cu antrenarea particulelor de pământ), va fi considerată "adecvată" acea tehnologie care a fost găsită corespunzătoare în toate fazele de execuție ale ancorajului (forare, armare, injectare) pe baza unor încercări.

La stabilirea fezabilității utilizării ancorajelor precum și la proiectarea și punerea acestora în operă se va ține cont de existența sau posibilitatea apariției pe amplasament a unor surse de vibrații sau șocuri.

Punerea în operă și încercările ancorajelor necesită o mână de lucru competentă și calificată precum și supraveghere. Prezentul normativ nu suplinește priceperea personalului calificat și experiența firmelor de specialitate care trebuie să asigure corecta sa punere în practică.

Date fiind complexitatea tehnică și riscurile pe care le comportă sistemele de ancorare, se recomandă ca beneficiarul să recurgă la serviciile unui specialist care să îl reprezinte în relațiile cu proiectantul și executantul. Acest specialist, numit în continuare Reprezentant Tehnic al beneficiarului, poate fi recrutat, de pildă, dintre inginerii atestați de către MLPTL în calitatea de Responsabil Tehnic de Execuție pentru domeniul "Lucrări speciale de fundații".

2. Definiții și simboluri

2.1. Definiții

2.1.1. armătură

Parte a unui ancoraj care permite transferul forțelor de întindere de la bulb la blocaj.

2.1.2. ancoraj în teren

Element structural capabil să transmită forțele de întindere care îi sunt aplicate la un strat portant.

2.1.3. ancoraj permanent

Ancoraj a cărui durată prevăzută de utilizare este mai mare de doi ani.

2.1.4. ancoraj provizoriu

Ancoraj a cărui perioadă prevăzută de exploatare este mai mică de doi ani.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...