Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Reglementarea tehnică "Ghid privind proiectarea depozitelor de deșeuri cu materiale geosintetice", indicativ GP 107-04 din 23.02.2005

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 25 iunie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

1. OBIECT ȘI DOMENIU DE APLICARE

1.1. Obiectul ghidului

Ghidul prezintă metode de proiectare specifice pentru depozitele de deșeuri la care se utilizează materiale geosintetice cu diferite funcții. El nu își propune să fie un ghid de proiectare a întregii structuri inginerești care este depozitul de deșeuri, ci doar să detalieze acele obiective care pot conține materiale geosintetice și să prezinte metodele specifice de proiectare legate de aceste materiale.

Ghidul nu se referă la o anumită categorie de deșeuri, menajere sau industriale, solide sau lichide etc., dar acolo unde metodele de proiectare sunt diferite în funcție de tipul de deșeu stocat, se fac precizări pentru ce tip de deșeu sunt valabile.

Ghidul este aplicabil atât depozitelor noi, așa numite "ecologice", "controlate" sau "conforme", care conțin elemente de etanșare, drenare, de protecție a mediului, realizabile din materiale geosintetice, cât și depozitelor existente, în general neconforme, care trebuie extinse, reabilitate sau închise.

Acest ghid se constituie ca o aplicare a prevederilor generale de utilizare a materialelor geosintetice cuprinse în "Normativul privind utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcții", indicativ NP 075/2002.

Metodologia de proiectare cuprinsă în prezentul ghid are ca referință standardele și normativele române în vigoare la data redactării, ca și cele europene preluate ca standarde naționale în domeniul materialelor geosintetice.

Ghidul de proiectare a depozitelor de deșeuri cu materiale geosintetice pune la dispoziția proiectanților o metodologie generală de proiectare, ca și unele metode specifice de calcul, având un caracter orientativ.

1.2. Reglementări tehnice naționale conexe

La aplicarea prezentului ghid se va face referire și la următoarele reglementări juridice și tehnice naționale:

1. MLPTL - Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcții, NP 075/2002.

2. MAPM - Normativ tehnic privind depozitarea deșeurilor - construirea, exploatarea, monitorizarea și închiderea depozitelor de deșeuri, aprobat prin Ordinul nr. 1.147/10.12.2002.

3. HG nr. 162/2002 - Hotărâre privind depozitarea deșeurilor.

4. MAPM - Ordin nr. 867/30.09.2002 privind definirea criteriilor care trebuie îndeplinite de deșeuri pentru a se regăsi pe lista specifică unui depozit și pe lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri.

5. HG nr. 856/16.08.2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

6. Legea nr. 137/1995 a protecției mediului, completată prin OUG nr. 91/20.06.2002.

7. OUG nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, modificată și aprobată prin Legea nr. 426/2001.

8. MTCT - Ghid pentru proiectarea structurilor din pământ armate cu materiale geosintetice și metalice.

9. SR 13343/1996 - Salubrizarea localităților. Deșeuri urbane. Prescripții generale de proiectare pentru depozitarea controlată.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...