Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Reglementarea privind omologarea individuală, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere - RNTR 7 din 08.12.2005

Modificări (3), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 8

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Prescurtări și definirea unor termeni utilizați

ABS - Sistem de prevenire a blocării roților la frânare
Ansamblu de vehicule - ansamblu format dintr-un autovehicul tractor și unul sau două vehicule tractate
Autotren rutier - ansamblu format dintr-un autovehicul tractor și o remorcă
Autovehicul - vehicul care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepția celui care circulă pe șine
Autovehicul articulat - ansamblu format dintr-un autotractor și o semiremorcă
CE - Comunitatea Europeană
CEE - Comunitatea Economică Europeană
CIV - carte de identitate a vehiculului
Condiții constructive - cerințe privind fabricația vehiculelor, care se verifică la omologare
Directivă de bază (specifică) - directivă care se referă la omologarea unui vehicul, a unui sistem al acestuia (de exemplu sistemul de frânare), a unei componente (de exemplu farul) sau a unei entități tehnice (de exemplu bara antiîmpănare) care poate fi omologată separat de vehicul
Directivă-cadru - directivă care se referă la omologarea de tip a întregului vehicul
Elemente de identificare - informații cu privire la identitatea unui vehicul care se regăsesc pe acesta (număr de identificare, serie de motor, plăcuță constructor, etichete etc.).
ELR - ciclu de încercare privind emisiile poluante ale unui mac constând dintr-o secvență de încărcări dinamice la regimuri (turații) stabilizate ale motorului și care este precizat prin directiva 88/77/CEE modificată de directiva 1999/96/CE
ESC - ciclu de încercare privind emisiile poluante ale unui mac constând din 13 puncte de regim stabilizat al motorului și care este precizat prin directiva 88/77/CEE modificată de directiva 1999/96/CE
ETC - ciclu tranzitoriu de încercare precizat prin directiva 88/77/CEE modificată de directiva 1999/96/CE
FIVA - Federația Internațională a Vehiculelor Istorice
Formular-tip - imprimat care se completează în vederea întocmirii unui document de omologare sau înmatriculare
GNC - gaz natural comprimat
GPL - gaz petrolier lichefiat
Identificarea vehiculului - procedura prin care RAR verifică dacă numărul de identificare al unui vehicul este original și/sau nu a fost supus unor modificări neautorizate.
Încărcătură indivizibilă - încărcătură care, în vederea transportării cu mijloace rutiere, nu poate să fie divizată în două sau mai multe părți decât cu cheltuieli exagerate și care nu se justifică ori cu riscuri de deteriorare și care nu poate, din motive privind masa și dimensiunile sale, să fie transportată de către un autovehicul, o remorcă, un autotren rutier sau un autovehicul articulat care corespund cerințelor prezentelor reglementări
mac - motor cu aprindere prin comprimare
mas - motor cu aprindere prin scânteie (comandată)
Masa maximă tehnic admisibilă (Masa totală maximă autorizată) - masa maximă a unui vehicul, în funcție de construcția și performanțele sale, care este declarată de constructorul acestuia și menționată în documentele de omologare
Masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului - masa maximă a ansamblului care cuprinde autovehiculul și remorca/remorcile sale și care este declarată de către constructor. În cazul unui ansamblu care include o semiremorcă sau o remorcă cu axă centrală, se utilizează masa maximă tehnic admisibilă pe axele remorcii și nu masa maximă tehnic admisibilă a semiremorcii/remorcii cu axă centrală
Masa maximă tehnic admisibilă pe axă/grup de axe (Masa maximă autorizată pe axă/grup de axe) - masa corespunzătoare sarcinii verticale statice maxim admisibilă transmisă solului de axa/grupul de axe respectiv în funcție de construcția vehiculului și a axei/grupului de axe și care este declarată de constructor și menționată în documentele de omologare
Masa maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare al autovehiculului - masa corespunzătoare sarcinii verticale statice maxim admisibilă pe punctul de cuplare în funcție de construcția autovehiculului și/sau a dispozitivului de cuplare și care este declarată de constructorul autovehiculului și menționată în documentele de omologare. Prin definiție, această masă nu include masa dispozitivului de cuplare al autovehiculului
Masa maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare al unei semiremorci sau remorci cu axă centrală - masa corespunzătoare sarcinii statice verticale maxime transferate de remorcă pe dispozitivul de cuplare al autovehiculului, declarată de constructorul remorcii cu axă centrală sau al semiremorcii și menționată în documentele de omologare
Masa proprie a vehiculului (masa vehiculului gata de drum) - masa vehiculului carosat, gata de drum și, în cazul unui autovehicul tractor (cu excepția celor din categoria M1) cu dispozitivul de remorcare dacă el este montat de constructor, sau masa șasiului ori a șasiului cu cabină, fără caroserie și/sau dispozitivul de remorcare, dacă fabricantul nu montează caroseria și/sau dispozitivul de remorcare (include masa corespunzătoare lichidelor, sculelor, roții de rezervă dacă este cazul, conducătorului și, pentru autobuze și autocare a însoțitorului, dacă în vehicul este prevăzut un scaun pentru acesta). Masa conducătorului și, dacă este cazul, a însoțitorului, este considerată a fi 75 kg. Rezervorul de carburant este considerat a fi umplut la 90% din capacitate, iar celelalte sisteme care conțin lichide (cu excepția celor pentru ape uzate) sunt considerate a fi umplute la 100% din capacitatea declarată de către constructor. În cazul autovehiculelor cu 2 sau 3 roți masa proprie nu include masa conducătorului (75 kg)
Masa remorcabilă - masa corespunzătoare sarcinii verticale statice totale transmise la sol de axa sau grupul de axe a/ale vehiculului remorcat/vehiculelor remorcate
Număr de omologare (număr de registru) - cod alcătuit dintr-o succesiune de 15 caractere (cifre și litere), acordat de către RAR unui anumit vehicul, pe baza caracteristicilor constructive și de performanță ale acestuia
Numărul de identificare a unui vehicul (VIN) - combinație structurală de caractere atribuite unui vehicul de către constructorul său sau de către o autoritate competentă, în vederea identificării respectivului vehicul (SR ISO 3779:1996);
OBD - sistem de diagnosticare privind emisiile poluante cu care este echipat un autovehicul (dispozitiv de control al emisiilor poluante capabil de a detecta cauza probabilă a unei defecțiuni prin intermediul unor coduri de eroare stocate în memoria calculatorului autovehiculului)
OBM - sistem de măsurare privind emisiile poluante cu care este echipat un autovehicul
Omologare individuală - procedura prin care RAR certifică faptul că un vehicul, evaluat individual, îndeplinește cerințele prevăzute în prezentele reglementări
Plăcuță constructor - element din tablă sau material plastic fixat pe caroseria vehiculului și inscripționat de către constructor cu următoarele caracteristici ale respectivului vehicul, după caz: nume constructor, nr. omologare CE, nr. identificare vehicul, masa maximă tehnic admisibilă, masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului, masa maximă tehnic admisibilă pe axă/grup de axe
RAR - Registrul Auto Român
Regulament CEE (CE) - Regulament al Uniunii Europene
Regulament CEE - ONU - Regulament anexă la Acordul de la Geneva din 1958
RNTR-1 - Reglementări privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică
RNTR-2 - Reglementări privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea
Sistem - un ansamblu de dispozitive combinate pentru a permite efectuarea unei funcții specifice într-un vehicul și care trebuie să îndeplinească prevederile cuprinse în prezentele reglementări
Solicitant - persoana care prezintă vehiculul și cere în scris reprezentantului RAR efectuarea unei prestații
Tip de vehicul - vehiculele dintr-o anumită categorie, identice cel puțin în ceea ce privește aspectele esențiale indicate în RNTR-2. Un tip de vehicul poate avea variante și versiuni diferite
Variantă - vehiculele dintr-un anumit tip, identice cel puțin în ceea ce privește aspectele esențiale indicate în RNTR-2
Vehicul alimentat cu GPL sau GNC - un vehicul echipat cu un echipament specific care permite utilizarea GPL sau GNC în sistemul său de propulsie. Vehiculele care funcționează cu GPL sau GNC pot fi fabricate ca vehicul monocarburant sau bicarburant
Vehicul de bază - vehicul incomplet, al cărui număr de identificare ca vehicul se păstrează în timpul următoarelor etape ale procesului de construcție și omologare în mai multe etape
Vehicul complet - vehicul care a fost supus unui proces de omologare într-o sigură etapă și care îndeplinește toate prescripțiile relevante ale prezentelor reglementări
Vehicul completat - vehicul care a fost supus unui proces de omologare în mai multe etape și care îndeplinește toate prescripțiile relevante ale prezentelor reglementări
Vehicul incomplet - vehicul care necesită completarea în cel puțin o etapă de fabricație pentru a îndeplini toate prescripțiile relevante ale prezentelor reglementări
Vehicul (rutier) - un sistem mecanic care circulă pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, și care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane și/sau mărfuri ori efectuarea de servicii sau lucrări
Vehicul cu temperatură controlată - vehicul a cărui suprastructură fixă sau mobilă este echipată în mod special pentru transportul de mărfuri la temperaturi controlate și ai cărei pereți laterali au o grosime (inclusiv izolația) de cel puțin 45 mm
Versiune - vehiculele dintr-o anumită variantă, identice cel puțin în ceea ce privește aspectele esențiale indicate în RNTR-2
Modificări (1)

CAPITOLUL I Metodologia de omologare individuală și eliberare a CIV Modificări (1)

1. Prin omologare individuală (denumită în continuare omologare) RAR atestă că un vehicul îndeplinește individual cerințele constructive și pe cele privind starea tehnică, în conformitate cu prezentele reglementări.

2. Prezenta reglementare conține condițiile de omologare pentru următoarele categorii de vehicule:

2.1. autovehiculele complete sau incomplete, destinate circulației pe drumurile publice, având cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, precum și remorcile acestora. Condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească aceste vehicule sunt menționate în cap. IV al prezentelor reglementări.

2.2. tractoarele agricole și forestiere pe roți, remorcile acestora, precum și mașinile autopropulsate pentru lucrări care păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor agricol sau forestier pe roți, având cel puțin două axe și o viteză maximă constructivă cuprinsă între 6 și 40 km/h. Condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească aceste vehicule sunt menționate în cap. V al prezentelor reglementări.

2.3. autovehiculele cu 2 sau 3 roți, având roți jumelate sau nejumelate, destinate circulației pe drumurile publice, precum și cvadriciclurile. Condițiile constructive pe care trebuie să le îndeplinească aceste vehicule sunt menționate în cap. VI al prezentelor reglementări. Sunt exceptate:

2.3.1. autovehiculele având o viteză maximă constructivă care nu depășește 6 km/h;

2.3.2. autovehiculele destinate să fie conduse de către un pieton;

2.3.3. autovehiculele destinate să fie utilizate de către persoane cu handicap fizic - scaune rulante;

2.3.4. autovehiculele destinate competițiilor sportive organizate pe drumurile publice sau în afara acestora;

2.3.5. autovehiculele concepute în special pentru utilizarea în afara drumurilor publice și pentru activități recreative, având 3 roți simetrice plasate una în față și celelalte două în spate;

2.3.6. bicicletele cu pedalare asistată/echipate cu un motor electric auxiliar de o putere nominală continuă maximă de 0,25 kW, a cărui alimentare este redusă progresiv și în final întreruptă atunci când vehiculul atinge o viteză maximă de 25 km/h sau mai devreme în cazul în care ciclistul se oprește din pedalat.

3. Omologarea se acordă pentru:

3.1. vehiculele noi, fabricate, importate sau introduse în România, în număr de cel mult 10 bucăți de același tip, de către aceeași persoană juridică sau fizică. De la data aderării României la Uniunea Europeană, sunt exceptate de la prevederile acestui aliniat privind omologarea vehiculele noi pentru care se poate prezenta originalul certificatului de conformitate CE, eliberat în baza unei omologări comunitare CE de tip a întregului vehicul valabilă;

3.2. vehiculele utilizate, care nu au mai fost înmatriculate în România. De la data aderării României la Uniunea Europeană, sunt exceptate de la prevederile acestui aliniat privind omologarea vehiculele care au fost înmatriculate ultima dată într-un Stat membru al Uniunii Europene.

3.3. vehiculele înmatriculate în România, la care s-au modificat caracteristicile tehnice menționate în CIV.

4. Omologarea se efectuează de către RAR în reprezentanțele sale și constă în:

4.1. stabilirea caracteristicilor constructive ale vehiculului;

4.2. efectuarea verificărilor și, după caz, a încercărilor necesare pentru evaluarea îndeplinirii condițiilor constructive din prezentele reglementări;

4.3. efectuarea verificărilor prevăzute în RNTR-1 privind starea tehnică, precum și, după caz, a celor din reglementările corespunzătoare unor categorii specifice de vehicule (ADR, ATP, GPL etc.).

5. Pentru vehiculele menționate la subcap. 3.2, omologarea include și certificarea autenticității vehiculelor, activitate care se efectuează conform capitolului II.

6. Omologarea se acordă dacă rezultatele verificărilor precizate la pct. 4 și, după caz, pct. 5, demonstrează îndeplinirea cerințelor din prezentele reglementări. Condițiile constructive impuse pentru omologarea unui vehicul se consideră îndeplinite dacă acesta este însoțit de un certificat de conformitate CE valabil (eliberat de către constructor în urma unei omologări obținute în conformitate cu prevederile unei directive-cadru) și dacă pe plăcuța constructorului aplicată pe vehicul se regăsește numărul de omologare CE. Documentul care atestă acordarea omologării este CIV.

7. CIV conține date despre vehicul și proprietarii pe numele cărora acesta a fost înmatriculat succesiv. Datele despre vehicul se înscriu de către RAR, iar datele despre proprietari se înscriu de către autoritatea competentă care efectuează înmatricularea, potrivit legii. La înstrăinarea vehiculului, ultimul proprietar al acestuia are obligația de a transmite dobânditorului CIV.

8. Ținând seama de prevederile pct. 4, CIV se eliberează și în următoarele situații:

8.1. Pentru vehiculele deja înmatriculate în România și care nu dețin CIV. În acest caz se efectuează verificările și/sau încercările menționate la subpct. 4.1, 4.2, și 4.3, cu precizarea că în cazul subpct. 4.2 se vor avea în vedere condițiile constructive valabile la data înmatriculării vehiculelor respective;

8.2. De la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru vehiculele noi, în cazul existenței unei omologări comunitare CE de tip a întregului vehicul valabilă, în baza originalului certificatului de conformitate CE. În acest caz, CIV se va elibera numai pe baza efectuării verificărilor menționate la subpct. 4.1.

8.3. De la data aderării României la Uniunea Europeană, în cazul vehiculelor exceptate de la omologare conform 3.2. În acest caz, CIV se va elibera pe baza efectuării verificărilor menționate la subpct. 4.1 și 4.3. În plus, pentru aceste vehicule eliberarea CIV presupune și certificarea autenticității vehiculului, activitate care se efectuează conform capitolului II.

9. RAR modifică datele despre vehicul înscrise în CIV, în urma omologării vehiculelor precizate la subpct. 3.3, dacă acestea respectă prevederile legislației și reglementărilor tehnice aplicabile. Prin excepție, RAR eliberează o nouă CIV dacă omologarea unui astfel de vehicul a fost determinată de înlocuirea caroseriei/șasiului.

10. În cazul pierderii, furtului sau distrugerii CIV, RAR poate emite un duplicat la CIV, cu avizul autorității competente care a efectuat înmatricularea. De asemenea, RAR poate emite un duplicat la CIV și în cazul refuzului de predare a CIV constatat de executorul judecătoresc, cu ocazia executării silite. Duplicatul unei CIV se emite numai pe baza înregistrărilor din sistemul informatic al RAR, fără prezentarea vehiculului.

11. La epuizarea spațiului destinat înscrierii caracteristicilor tehnice ale vehiculului ori a datelor de identitate a deținătorilor, RAR eliberează o nouă CIV.

12. RAR poate elibera CIV cu valabilitate limitată de 30 de zile pentru vehiculele care nu corespund integral cerințelor de omologare, pentru scoaterea lor din țară;

13. Pentru alte situații sau în cazul în care se solicită eliberarea CIV cu valabilitate limitată mai mare de 30 de zile, este necesară aprobarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

14. În cazurile prevăzute la pct. 12 și 13, valabilitatea CIV se socotește de la data înmatriculării vehiculului respectiv.

15. Omologarea și eliberarea/modificarea CIV sunt condiționate de completarea de către solicitant a formularului Cerere activitate RAR (Anexa nr. 1) cu date privind identitatea sa, a vehiculului și a deținătorului acestuia. Cererea se va completa de către solicitant pe propria sa răspundere, va fi semnată în prezența angajatului RAR care efectuează prestația și va rămâne în arhiva RAR, conform prevederilor legale.

16. CIV completată numai cu datele despre vehicul se eliberează de RAR:

16.1. solicitantului activității de omologare, pentru vehiculele menționate la subpct. 3.1 și 3.2;

16.2. solicitantului activității de eliberare a CIV, pentru vehiculele menționate la subpct. 8.1, 8.2 sau 8.3, precum și în cadrul activității de eliberare a duplicatului unei CIV care nu a intrat în evidența autorității competente de înmatriculare;

16.3. deținătorului vehiculului sau împuternicitului legal al acestuia, în cadrul activității de eliberare a duplicatului unei CIV sau la eliberarea unei alte CIV, dacă cea inițială a fost luată în evidență de către autoritatea competentă de înmatriculare.

17. Pentru vehiculele precizate la subpct. 3.3, RAR modifică CIV/eliberează o nouă CIV numai la solicitarea deținătorului înscris în CIV.

18. Definirea categoriilor de folosință ale vehiculelor, clasificarea vehiculelor pe categorii de omologare, precum și definirea tipurilor de caroserie și a claselor pentru autovehiculele pentru transportul de pasageri sunt cele precizate în RNTR-2.

19. Modificările vehiculelor precizate la subpct. 3.3 și care determină omologarea acestora se pot efectua numai în ateliere specializate, autorizate conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL II Metodologia de certificare a autenticității Modificări (2)

1. Certificarea autenticității se efectuează de către RAR:

1.1. Pentru vehiculele utilizate care nu au mai fost înmatriculate în România și care se supun omologării;

1.2. De la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru vehiculele care au fost înmatriculate ultima dată într-un stat membru al Uniunii Europene și care sunt importate sau introduse în România;

1.3. Pentru vehiculele care sunt sau au mai fost înmatriculate în România și care își schimbă deținătorul.

2. Sunt exceptate de la certificarea autenticității autovehiculele destinate competițiilor sportive și vehiculele istorice.

3. Certificarea autenticității se efectuează prin metode nedistructive.

4. Certificarea autenticității este condiționată de completarea de către solicitant a formularului Cerere activitate RAR cu date privind identitatea sa, a vehiculului și a deținătorului acestuia. Cererea se va completa de către solicitant pe propria sa răspundere, va fi semnată în prezența angajatului RAR care efectuează prestația și va rămâne în arhiva RAR, conform prevederilor legale.

5. Pentru vehiculele precizate la subpct. 1.1 și 1.2, la certificarea autenticității se verifică dacă:

5.1. principalele elemente de identificare ale vehiculului sunt originale și/sau nu au fost supuse unor modificări neautorizate;

5.2. formularul-tip al documentului care confirmă înmatricularea anterioară a vehiculului, eliberat de autoritățile competente din țara de proveniență, este autentic. Verificarea formularului-tip se face numai pentru documentele al căror model etalon se regăsește în baza de date a RAR.

5.3. vehiculul nu figurează ca dat în urmărire pe plan intern și internațional conform bazelor de date la care RAR are acces pe bază de protocoale încheiate cu autoritățile care administrează aceste baze.

6. Operațiunile aferente activităților menționate la pct. 5 se efectuează în spații dotate cu echipamente specifice, separate față de cele destinate altor activități și inaccesibile persoanelor neautorizate.

7. Pentru vehiculele precizate la subpct. 1.3, la certificarea autenticității se verifică dacă:

7.1. se mențin principalele elemente de identificare și caracteristicile constructive ale vehiculului în aceeași configurație ca la momentul omologării;

7.2. vehiculul nu figurează ca dat în urmărire pe plan intern și internațional conform bazelor de date la care RAR are acces pe bază de protocoale încheiate cu autoritățile care administrează aceste baze.

8. Pentru vehiculele precizate la subpct. 1.1, 1.2 și 1.3, care corespund din punct de vedere al certificării autenticității, RAR emite Certificatul de autenticitate. Acest document este valabil pentru o singură înmatriculare, dar nu mai mult de 60 de zile de la data eliberării sale.

9. Pentru vehiculele care nu corespund certificării autenticității, RAR eliberează o notă de constatare care conține neconformitățile identificate.

CAPITOLUL III Condiții privind efectuarea înlocuirii șasiului/caroseriei,
precum și a elementelor de șasiu/caroserie purtătoare
de număr de identificare
Modificări (1)

1. RAR nu eliberează/modifică CIV pentru un vehicul la care s-a înlocuit șasiul/caroseria sau la care s-a înlocuit numai elementul purtător al numărului de identificare, dacă vehiculul inițial este blocat în sistemul informatic al RAR.

2. Înlocuirea șasiului/caroseriei

2.1. Prin înlocuirea șasiului/caroseriei unui vehicul se înțelege totalitatea operațiunilor determinate de schimbarea șasiului/caroseriei cu un alt șasiu/o altă caroserie compatibil(ă), în condițiile menționate în prezentele reglementări. Conform prevederilor cap. I, subpct. 3.3 din prezentele reglementări, noua configurație a vehiculului se supune omologării. Condițiile constructive aplicabile la omologarea determinată de înlocuirea de șasiu/caroserie sunt cele din prezentele reglementări. Totuși, vehiculele cărora li s-a înlocuit șasiul/caroseria sunt exceptate de la prevederile privind îndeplinirea normelor de poluare și pe cele privind echiparea cu ABS a sistemului de frânare precizate în prezentele reglementări numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerințe: Modificări (1)

2.1.1. Vehiculul inițial deține CIV sau cel puțin este înmatriculat în România;

2.1.2. Noul element de rezistență (șasiul/caroseria) este compatibil cu cel inițial;

2.1.3. În cazul autovehiculelor, s-a păstrat motorul înscris în CIV sau cel puțin în certificatul de înmatriculare.

2.2. În cazurile menționate la pct. 2.1, dacă cel puțin una dintre cerințele de la subpct. 2.1.1, 2.1.2 și 2.1.3 nu este îndeplinită, omologarea vehiculului astfel obținut se face prin raportare în totalitate la condițiile tehnice precizate în prezentele reglementări.

2.3. Se consideră că două caroserii/șasiuri sunt compatibile în sensul subpct. 2.1.2 dacă ele sunt destinate unor vehicule identice cel puțin în ceea ce privește următoarele caracteristici:

2.3.1. Marca, admițându-se ca excepție vehiculele fabricate sub licență;

2.3.2. Tipul desemnat de către constructor în conformitate cu definiția din directiva-cadru specifică (pentru toate categoriile de vehicule);

2.3.3. Tipul caroseriei (numai pentru vehiculele din categoria M);

2.3.4. Numărul de axe (pentru toate categoriile de vehicule).

2.4. Se va proceda la înlocuirea efectivă de șasiu/caroserie numai după obținerea de către solicitant a acceptului de efectuare a acestei operațiuni, eliberat de către RAR inclusiv pe baza identificării vehiculului inițial. Înlocuirea de șasiu/caroserie se efectuează numai în ateliere de reparații autorizate conform legislației în vigoare pentru această activitate.

2.5. Dacă prevederile pct. 2.4 sunt îndeplinite, iar rezultatele verificărilor efectuate în cadrul omologării demonstrează îndeplinirea cerințelor din prezentele reglementări, se eliberează o nouă CIV.

2.6. Omologarea pe baza condițiilor valabile la data precedentei omologări sau, după caz, a celor de la data înmatriculării vehiculului în România se acordă și pentru vehiculele în cazul cărora operațiunea de înlocuire a șasiului/caroseriei s-a derulat anterior datei de intrare în vigoare a prezentelor reglementări, fără respectarea prevederilor de la pct. 2.4, numai dacă:

2.6.1. sunt îndeplinite cerințele prevăzute la pct. 2.1.1-2.1.3;

2.6.2. se atestă prin documente data achiziției șasiului/caroseriei și data efectuării operațiunii de înlocuire (factură/deviz/adeverință atelier privind lucrările efectuate sau declarație pe propria răspundere autentificată notarial, dacă lucrarea a fost efectuată în regie proprie).

2.7. În cazurile menționate la pct. 2.6, dacă cel puțin una dintre condițiile prevăzute la subpct. 2.6.1-2.6.2 nu este îndeplinită, omologarea vehiculului astfel obținut se face prin raportare în totalitate la condițiile tehnice în vigoare pe care trebuie să îndeplinească un vehicul în vederea primei lui înmatriculări în România.

2.8. Caroseriile/șasiurile inițiale ale vehiculelor cărora li s-a înlocuit principalul element al structurii lor de rezistență nu se mai pot folosi pentru echiparea altor vehicule.

2.9. Șasiurile/caroseriile provenite de la vehicule radiate în vederea casării nu se pot folosi pentru echiparea altor vehicule.

3. Înlocuirea elementului de caroserie/șasiu purtător al numărului de identificare

3.1. Prin element de caroserie/șasiu purtător al numărului de identificare se înțelege partea componentă a structurii de rezistență a unui vehicul care constituie suportul numărului de identificare poansonat și pe care constructorul o livrează ca piesă de schimb.

3.2. Pentru un vehicul, RAR acceptă înlocuirea elementului precizat la pct. 3.1 și modifică în consecință CIV numai dacă:

3.2.1. Elementul montat pe vehicul constituie o piesă de schimb nouă;

3.2.2. Reparația s-a efectuat într-un atelier de reparații autorizat conform legislației în vigoare pentru activitatea de intervenție la structura de rezistență;

3.3. Modificarea CIV se poate face și pentru vehiculele la care elementul de șasiu/caroserie purtător al numărului de identificare a fost înlocuit anterior datei de intrare în vigoare a prezentelor reglementări, fără respectarea prevederilor subpct. 3.2.2, numai dacă:

3.3.1. Elementul montat pe vehicul constituie o piesă de schimb nouă;

3.3.2. În absența numărului de identificare poansonat, celelalte indicii regăsite pe vehicul confirmă identitatea acestuia (an fabricație, cod și serie motor, succesiune culori, elemente specifice perioadei de fabricație etc.);

3.3.3. Se atestă prin documente data achiziției piesei de schimb și data efectuării operațiunii de înlocuire (factură/deviz/adeverință atelier privind lucrările efectuate sau declarație pe propria răspundere autentificată notarial, dacă lucrarea a fost efectuată în regie proprie).

3.4. În cazul în care vehiculul nu se încadrează în prevederile subcap. 3.2 sau 3.3, acesta nu va putea beneficia de eliberarea/modificarea CIV.

CAPITOLUL IV Condiții constructive privind autovehiculele complete sau incomplete, destinate circulației pe drumurile publice, având cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, precum și remorcile acestora

1. Condiții privind elementele de identificare

1.1. Numărul de identificare trebuie să fie poansonat (după caz, inscripționat), în general pe o componentă nedemontabilă a principalului element de rezistență al vehiculului, în forma și folosind caracterele prevăzute de către constructor sau o autoritate competentă din țara de proveniență. Modificări (1)

1.2. Plăcuța constructor trebuie să fie inscripționată cel puțin cu numărul de identificare al vehiculului și cu masele maxime tehnic admisibile, conform prezentei reglementări. După caz, se mai pot regăsi informații referitoare la constructorul vehiculului, motorizare, tipul vehiculului respectiv, numărul de omologare CE, iar la semiremorci, masa maximă admisibilă pe pivotul șeii de cuplare. Dacă masele maxime tehnic admisibile se situează peste masele maxime autorizate dintr-o anumită țară, pe plăcuța constructor pot fi înscrise și masele maxime autorizate. În acest caz, masele maxime se vor indica în două rubrici, după cum urmează: în cea stângă, masele maxime autorizate, și în cea dreaptă, masele maxime tehnic admisibile. Constructorul poate da și informații suplimentare, sub inscripțiile obligatorii sau lateral față de acestea, dar în afara dreptunghiului marcat cu claritate, în care pot fi plasate exclusiv datele menționate mai sus. Modificări (1)

2. Condiții privind masele

2.1. Masele maxime tehnic admisibile (totală, pe axe, remorcabile, în autotren, pe cârligul de remorcare, pe plafon, după caz), sunt cele stabilite de către constructorul vehiculului și menționate în documentele de omologare. Masa proprie a vehiculului se stabilește prin cântărire. Modificări (2)

2.2. Suma maselor tehnic admisibile pe axe nu poate fi mai mică decât masa maximă tehnic admisibilă a vehiculului, cu excepția semiremorcilor și a remorcilor cu axă centrală, la care o parte a masei maxime tehnic admisibile se repartizează vehiculului tractor.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...