Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Reglementarea tehnică "Normativ privind proiectarea și execuția măsurilor de izolare fonică și a tratamentelor acustice în clădiri", indicativ C 125-05 (revizuire C 125 - 1987) din 15.02.2005

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 30 iunie 2005 până la 18 ianuarie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

1. GENERALITĂȚI

1.1. Obiect și domeniu de aplicare

1.1.1. Prezentul normativ se referă la aspectele cele mai generale legate de reglementarea regimului de zgomot din toate tipurile de clădiri, în scopul asigurării condițiilor admisibile de confort acustic, prevăzute în actele normative în vigoare sau în reglementări speciale cu caracter limitat. Normativul se utilizează încă din primele faze de proiectare, pentru adoptarea măsurilor de ordin acustic, astfel încât să evite apariția unor situații greu de rezolvat în fazele următoare ale proiectării. De asemenea, normativul atrage atenția asupra aspectelor ce trebuie urmărite cu prioritate pentru evitarea unor erori de execuție care pot compromite buna funcționare a măsurilor proiectate.

Pentru aplicarea operativă a normativului, fiecare capitol este structurat pe trei părți:

- generalități;

- elemente de proiectare;

- recomandări pentru executarea lucrărilor.

1.1.2. Protecția față de zgomot este definită, conform Normativului privind protecția la zgomot, de șase condiții tehnice specifice:

Protecția față de zgomotul aerian provenit din exteriorul clădirii.
Protecția față de zgomotul aerian provenit dintr-un alt spațiu închis.
Protecția împotriva zgomotului de impact.

Protecția față de zgomotul produs de echipamentele și instalațiile tehnice ale clădirii.
Protecția împotriva zgomotului reverberat excesiv și zgomotului produs în spațiul respectiv.
Protecția mediului înconjurător față de zgomotul produs de surse din interiorul clădirilor și construcțiilor, sau în legătură cu acestea

Detalierea acestor condiții tehnice este făcută în "Normativul privind protecția la zgomot".

1.1.3. În spiritul prezentului normativ se consideră că se obțin rezultate optime în situația în care, pentru asigurarea confortului acustic, măsurile de protecție acustică se adoptă concomitent pe întregul parcurs "sursă de zgomot - mediu de propagare - spațiu de recepție (unitate funcțională protejată)".

Sursele de zgomot luate în considerare în prezentul normativ pot acționa în interiorul unității funcționale ce se protejează sau în exteriorul ei. Ele pot reprezenta:

- surse exterioare de de zgomot;

- activități curente ale utilizatorilor clădirii, în exploatarea normală a acesteia;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...