Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Reglementarea tehnică "Specificație Tehnică privind produse din oțel utilizate ca armături: cerințe și criterii de performanță", indicativ ST 009-05 din 14.11.2005

Modificări (2), Referințe (1)

În vigoare de la 02 decembrie 2005 până la 15 august 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

I. PREVEDERI GENERALE

1.1. Obiect

I.1.1. Prezenta specificație tehnică stabilește cerințe și criterii de performanță pentru produsele din oțel, denumite în continuare produse, utilizate ca armături în elemente și structuri din beton armat și beton precomprimat. Se menționează că în limbajul tehnic aceste produse apar și sub denumirea de oțel beton.

Plasele sudate sunt considerate armături realizate de prelucrător pentru care se aplică prevederile specifice din cap. IV, V.13 și VI.

Armătura rigidă (din profile laminate) precum și produsele utilizate ca armătură dispersă nu fac obiectul acestei specificații tehnice. De asemenea nu sunt cuprinse prevederi privind protecția anticorozivă, prin acoperiri, a produselor.

I.1.2. Cerințele și criteriile de performanță stabilite prin prezenta specificație tehnică au în vedere conceptele naționale privind alcătuirea și calculul elementelor și structurilor din beton armat și beton precomprimat fiind comună pentru toate utilizările, ca armături, a produselor.

I.2. Domeniu de aplicare

I.2.1. Prevederile cuprinse în prezenta specificație tehnică sunt obligatorii și stabilesc datele de bază pentru:

- realizarea produselor folosite ca armături ale căror standarde de produs vor trebui să se încadreze în aceste prevederi;

- analizarea condițiilor privind utilizarea produselor importate realizate conform unor standarde naționale străine, inclusiv standarde europene care trebuie să cuprindă, pentru fiecare produs, date și valori privind toate cerințele și criteriile de performanță specificate;

- analizarea condițiilor privind armăturile, la expertizarea tehnică a construcțiilor.

I.2.2. Prevederile cuprinse în prezenta specificație tehnică fac referire la:

a)- producătorii interni (din România) ai produselor din oțel utilizate ca armături;

b)- unitățile, denumite în continuare prelucrători, care fasonează produsele din oțel sub formă de armături, pe care le furnizează executanților, în categoria armăturilor fasonate intră și producerea plaselor sudate sau a carcaselor sudate;

c)- executanții, prin care se înțeleg cei care pun în operă armătura, inclusiv cea fasonată în atelierele proprii.

Specificația tehnică se adresează, pe lângă entitățile arătate, tuturor factorilor interesați: proiectanți, beneficiari, organisme de inspecție și control, organisme de certificare.

I.3. Armonizarea cu reglementările Uniunii Europene

Cerințele și criteriile de performanță pentru această categorie de produse sunt stabilite în următorul context:

a)- luarea în considerare a prevederilor legislației europene privind produsele pentru construcții (DPC 89/106/CEE cu modificările ulterioare și Documentele interpretative aferente) care sunt preluate prin legislația națională (HG nr. 622/2004 modificată și completată prin HG nr. 796/2005 și GT 051-02).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...