Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Reglementarea tehnică "Ghid de proiectare privind protecția împotriva coroziunii a construcțiilor din oțel, indicativ GP 111-04 (Revizuire GP 035-1998)" din 15.02.2005

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 24 iunie 2005 până la 19 martie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Obiect și domeniu de aplicare

1.1.1. Prezentul ghid are ca obiect detalierea principiilor, criteriilor și condițiilor privind măsurile de protecție împotriva coroziunii pentru construcțiile supraterane din oțel noi și existente.

Prevederile specifice din prezentul ghid se aplică, în faza de proiectare, pentru a răspunde cerinței implicite privind durabilitatea, cu referire în special la cerința esențială "rezistență și stabilitate", respectiv menținerea valorilor caracteristicilor implicate în această cerință ale elementelor structurale din oțel, în condițiile acțiunii agenților agresivi din mediul înconjurător.

Cerința privind durabilitatea este prevăzută explicit în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, precum și în reglementarea tehnică specifică pentru construcțiile din oțel, Eurocodul 3 (EN 1993) "Calculul structurilor din oțel", preluat în țara noastră, într-o primă formă, prin NP 042-2000 "Normativ privind prescripțiile generale de proiectare. Verificarea prin calcul a elementelor de construcții metalice și a îmbinărilor acestora".

1.1.2. Protecția împotriva coroziunii a elementelor/construcțiilor supraterane din oțel se realizează, în etapa de proiectare, în funcție de clasa de corozivitate a mediului preconizat, astfel:

a)- prin concepția de ansamblu și de detaliu și prin alegerea materialelor adecvate;

b)- prin prevederea de măsuri constructive și de condiții pentru modul de executare a lucrărilor;

c)- prin prevederea unor sisteme de protecție anticorozivă aplicate pe suprafața elementelor, sisteme adecvate naturii și clasei de corozivitate a mediului.

1.1.3. Ghidul nu se referă la:

- construcțiile/elementele din oțel îngropate în teren;

- construcțiile/elementele din oțel imersate parțial sau total în soluții sau lichide agresive.

1.1.4. Ghidul nu prevede sisteme speciale de protecție împotriva coroziunii a construcțiilor din oțel, cum sunt: protecția electrochimică (catodică, anodică), inhibitori de coroziune ș.a.

1.1.5. Ghidul se adresează în principal specialiștilor din unitățile de proiectare, precum și verificatorilor de proiecte.

1.1.6. Prevederile prezentului ghid sunt obligatorii, în situațiile în care prevederile conțin referirea la variante în funcție de situația preconizată pentru lucrarea respectivă, obligativitatea se referă la existența, în partea scrisă a proiectului, a analizărilor și a concluziilor motivate privind adoptarea soluției respective.

1.2. Terminologie

În prezentul ghid sunt utilizați următorii termeni de specialitate:

- agent agresiv: factor de mediu ce acționează distructiv asupra construcției sau a diverselor sale părți componente, provocând degradarea prin coroziune a materialului de construcție;

- acoperire metalică: termen generic pentru unul sau mai multe straturi metalice (zinc, aluminiu), aplicat(e) pe suprafața elementelor din oțel;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...