Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Reglementarea tehnică "Normativ pentru proiectarea și execuția căptușelilor prefabricate la tuneluri executate cu scutul", indicativ NP 105-04 din 15.02.2005

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 25 iunie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Cap. 1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Scopul și domeniul de aplicare

(1) Prezentul normativ stabilește elementele generale, de bază, privind concepția, calculul structural, dimensionarea și execuția căptușelilor alcătuite din bolțari prefabricați din beton armat, cu armare clasică, utilizate la tuneluri de formă circulară executate cu scutul în terenuri slabe.

(2) Prevederile prezentului normativ pot fi aplicate și pentru căptușelile alcătuite din elemente prefabricate la tuneluri executate cu scutul, având alte forme decât cea circulară (potcoavă, dreptunghiulară, bolți gemene) cu adaptările corespunzătoare în special în ceea ce privește concepția. De asemeni, ele pot fi aplicate la tuneluri executate în roci slabe, cu mașini de forat (TBM) adoptând modele de calcul și încărcare specifice comportării rocilor.

(3) Acest normativ are în vedere exigențe privind rezistența, stabilitatea, etanșeitatea, exploatarea normală și durabilitatea căptușelilor prefabricate la tuneluri executate cu scutul.

(4) Normativul nu tratează cerințele speciale ale proiectării seismice.

(5) Acest normativ se bazează pe prescripțiile din Eurocode 1 "Bazele proiectării și acțiuni în construcții" care stabilește principiile și exigențele în materie de securitate și exploatare normală, descrie bazele proiectării și verificării lucrărilor de construcție și dă indicații privind siguranța structurală.

(6) Unele prevederi din acest normativ, referitoare la parametri geotehnici și presiunile date de teren se bazează și pe prescripțiile din Eurocode 7 - "Proiectarea geotehnică".

(7) Capitolul 4 din prezentul normativ care tratează dimensionarea căptușelii se bazează pe prescripțiile din Eurocode 2 - "Proiectarea construcțiilor din beton".

(8) Normativul se bazează deasemeni pe recomandări specifice domeniului care sunt:

- "Recomandări relativ la concepția, dimensionarea și execuția căptușelilor din bolțari prefabricați de beton armat montați în spatele scutului" al Asociației Franceze de Tuneluri - AFTES,

- "Recomandări pentru proiectarea căptușelilor de tunel executate cu scutul" al Asociației Internaționale de Tuneluri - ITA.

1.2. Termeni utilizați în acest normativ. Definiții.

(1) Termenii generali utilizați în acest normativ au sensul și semnificația conform ISO 8930/1987 și Eurocode 1 în ceea ce privește: Termenii comuni, Termenii specifici pentru proiectare, Termenii referitori la acțiuni, Termenii referitori la proprietățile materialului, Termeni referitori la date geometrice.

(2) Următorii termeni, specifici domeniului, care se folosesc în acest normativ, se definesc astfel:

AVANS

Lungimea de tunel pe care se efectuează operațiunile de excavare, montare bolțari și înaintare a scutului.

BOLȚAR

Element prefabricat din beton armat sau fontă de formă curbă, plină sau casetată, constituind partea elementară transversală a unui inel, la tuneluri executate cu scutul.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...