Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Reglementarea tehnică "Cod de cerințe privind proiectarea, execuția, urmărirea comportării, repararea și consolidarea coșurilor industriale din beton armat", indicativ NP 108-04 din 15.02.2005

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 23 iunie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

1. Domeniu de aplicare

Acest cod are ca obiect definirea cerințelor generale și a criteriilor fundamentale de performanță pentru proiectarea, execuția și urmărirea comportării în exploatare a tuturor tipurilor de coșuri industriale independente, inclusiv a protecțiilor termice și anticorozive. Cerințele și criteriile aplicabile coșurilor independente pot fi folosite cu unele particularități și în cazul coșurilor ancorate sau legate de alte structuri.

Proiectarea structurală trebuie să țină seama de acțiunile rezultate din procesul de exploatare precum și de celelalte acțiuni pentru a asigura îndeplinirea cerințelor esențiale de rezistență, stabilitate, durabilitate și siguranță în exploatare [1, 2]. Cerințele legate de aspectele particulare ale rezolvării sunt detaliate în reglementări dedicate respectiv coșurilor din beton armat, coșurilor metalice sau sistemelor de protecție termică și anticorozivă.

Răspunzând unor necesități practice actuale legate de reabilitarea coșurilor industriale din beton armat aflate la sau către sfârșitul duratei de serviciu, în capitolul 9 sunt precizate cerințele esențiale legate de procesul de reparare și/sau consolidare al acestora.

2. Reglementări tehnice europene/internaționale și naționale de referință

1. CEN - TC 297 prEN 13084-1 Free standing industrial chimneys - General Requirements

2. CEN - TC 250 EN 1990 Eurocode 0: Basis of design and EN 1991-1 Eurocode 1: Actions on structures

3. CEN - TC 250 prEN 1992-1-1 Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1: General rules and rules for buildings

4. CEN - TC 250 prEN 1998-1 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings

5. CICIND Model Code for Concrete Chimneys; Part A: The Shell with Commentaries 2001 and Part B: Brickwork Lining with Commentaries, CICIND, Zurich, Switzerland, 1991

6. CICIND Model Code for Steel Chimneys with Commentaries, CICIND, Zurich, Switzerland, 2002

7. CICIND Manual for the Inspection of Brickwork and Concrete Chimneys, CICIND, Zurich, Switzerland, 1993

8. SR EN 13187 Performanța termică a clădirilor. Detecția calitativă a neregularităților termice în anvelopa clădirilor. Metoda termografiei în infraroșu.

9. P 130-99 Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor

10. STAS 10107/0-90 Construcții civile și industriale. Calculul și alcătuirea elementelor din beton, beton armat și beton precomprimat

11. NE 012-99 Cod de Practică pentru executarea lucrărilor de beton, beton armat și beton precomprimat. Partea A: Beton armat, Partea B: Beton precomprimat

12. C 244-93 Ghid pentru inspectare și diagnosticare privind durabilitatea construcțiilor din beton armat și beton precomprimat, Bul. Construcțiilor 9/1993.

13. P 100-92 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice și industriale

14. P 133-96 Normativ pentru proiectarea coșurilor industriale din beton armat monolit

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...