Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Reglementarea tehnică "Ghid pentru execuția și exploatarea rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea apei potabile", indicativ GE 052-04 din 15.02.2005

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 25 mai 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

1. Prevederi generale

1.1. Obiectul ghidului

(1) Prezentul ghid se referă la execuția și exploatarea rezervoarelor metalice supraterane având capacități cuprinse între 100-1000 m3, cilindrice, utilizate pentru înmagazinarea apei potabile, construcție componentă a sistemelor de alimentare cu apă.

(2) Ghidul pune la dispoziția specialiștilor din domeniu prescripțiile tehnice referitoare la dotările constructive ale rezervoarelor, și condițiile de siguranță privind execuția, montarea și darea în exploatare, instrucțiunile privind exploatarea și verificarea în timpul exploatării, precum și condițiile privind scoaterea din exploatare.

(3) Cerințele de bază pe care trebuie să le satisfacă proiectarea, execuția, instalarea, exploatarea, repararea și verificarea rezervoarelor metalice supraterane utilizate pentru înmagazinarea apei potabile sunt cele menționate în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, urmărindu-se realizarea și menținerea pe toată durata de utilizare a cerințelor de calitate obligatorii: rezistență și stabilitate; siguranță în exploatare; siguranță la foc; igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului; izolație termică, hidrofugă și economie de energie.

(4) Respectarea cerințelor specifice Legii 10/1995 asigură că întreaga construcție trebuie să funcționeze fără defecțiuni și fără pericole în condiții de siguranță, asigurînd protecția la îmbolnăviri a consumatorilor fie că sunt oameni sau animale, pe toată durata prevăzută pentru utilizare.

(5) Prezentul ghid nu se referă la:

a) dimensionarea rezervorului din punctul de vedere al rezistenței și stabilității, aceste aspecte urmând a fi rezolvate cu ocazia întocmirii proiectului de execuție;

b) stabilirea condițiilor de amplasament (de ex. zonă de protecție sanitară, căi de acces, platforme exterioare de depozitare, etc.) care fac obiectului proiectului de ansamblu;

c) stabilirea, pe amplasament, a fundației pentru rezervor;

d) stabilirea cerințelor pentru stațiile de corectare a calității apei;

e) stabilirea cerințelor pentru realizarea surselor de apă;

f) stabilirea cerințelor pentru stațiile de pompare;

g) stabilirea cerințelor pentru instalațiile de prevenire a incendiilor.

Aspectele menționate anterior fac obiectul unor reglementări specifice

1.2. Domeniul de aplicare al ghidului

Ghidul se aplică la amplasarea, realizarea și exploatarea rezervoarelor noi pentru înmagazinarea apei potabile când se impune executarea și exploatarea corectă a acestora pentru întreaga durată prevăzută prin proiect cât și la reabilitarea și postutilizarea celor existente, dar numai după întocmirea proiectului specific reabilitării.

1.3. Utilizatorii ghidului

Ghidul se adresează proiectanților, verificatorilor de proiecte, experților tehnici, responsabilii tehnici pentru execuție și exploatare, furnizorilor de echipamente, responsabilii cu certificarea produselor ca și organelor administrației publice centrale și locale cu atribuții legale în domeniu.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...