Act Internațional

Protocolul între România și Republica Slovacă la Acordul dintre România și Republica Slovacă privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994, din 08.11.2005

Modificări (...), Referințe (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 iulie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Părțile contractante au convenit cele ce urmează:

La articolul 3, paragraful 3 va fi amendat astfel:

"

3. Prevederile paragrafelor 1 și 2 ale acestui articol nu vor fi interpretate în sensul de a obliga o parte contractantă să extindă asupra investitorilor celeilalte părți contractante avantajul oricărui tratament, oricărei preferințe sau oricărui privilegiu care poate fi extins/extinsă de către prima parte contractantă în virtutea unui acord internațional sau aranjament referitor, în întregime sau parțial, la impozitare."

Articolul 3 va fi amendat și prin adăugarea unui nou paragraf, paragraful 4, după cum urmează:

"

4. Prevederile acestui acord referitoare la tratamentul nediscriminatoriu, tratamentul național și tratamentul națiunii celei mai favorizate nu se vor aplica avantajelor prezente sau viitoare acordate de oricare parte contractantă în virtutea apartenenței la sau asocierii cu o uniune vamală, economică sau monetară, o piață comună sau zonă de comerț liber, investitorilor proprii ai statelor membre ale unei astfel de uniuni, piețe comune ori zone de comerț liber sau ai oricărui stat terț."

La articolul 6, paragraful 1 va fi amendat prin adăugarea unei noi formulări, astfel încât acesta se va citi după cum urmează:

"

1. Fără a aduce prejudicii măsurilor adoptate de Uniunea Europeană, fiecare parte contractantă pe teritoriul căreia s-au efectuat investiții de către investitorii celeilalte părți contractante va garanta acelor investitori transferul liber al plăților în legătură cu aceste investiții, în special pentru:".

Prezentul protocol adițional va face parte integrantă din acord și va fi supus procedurilor constituționale cerute de legile părților contractante.

Prezentul protocol adițional va intra în vigoare în a 90-a zi de la data primirii ultimei notificări.

Drept care subsemnații, pe deplin autorizați, au semnat prezentul protocol adițional.

Încheiat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, slovacă și engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergențe în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru România, Pentru Republica Slovacă,
Mara Rîmniceanu, Vladimil Podstranky,
secretar de stat la Ministerul secretar de stat la
Finanțelor Publice Ministerul Finanțelor

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...