Guvernul României

Protocolul adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia privind promovarea și protejarea investițiilor, semnat la București la 26 iunie 1997, din 07.12.2005

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 iulie 2006 până la 06 ianuarie 2016, fiind abrogat prin Ordin 1421/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia, denumite în cele ce urmează părți contractante,

ținând seama de faptul că, în conformitate cu Tratatul de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005, România va deveni membră a Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007,

luând act de obligația României de a întreprinde toate demersurile necesare pentru a elimina incompatibilitățile dintre dreptul comunitar și toate acordurile internaționale încheiate, inclusiv Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia privind promovarea și protejarea investițiilor, semnat la București la 26 iunie 1997,

luând în considerare principiile generale ale Convenției de la Viena privind dreptul tratatelor din 1969,

au convenit cele ce urmează:

ARTICOLUL 1

Următorul articol va fi inserat după articolul X și se va citi după cum urmează:

ARTICOLUL X bis

Art. IV.1 , IV.2 și VII.1 se vor aplica fără a aduce prejudicii măsurilor adoptate de Uniunea Europeană."

ARTICOLUL 2

Următorul articol va fi inserat după articolul XI și se va citi după cum urmează:

ARTICOLUL XI bis

Prezentul acord poate fi modificat dacă se consideră necesar, prin consimțământul reciproc al părților."

ARTICOLUL 3

Alineatul 3 al articolului IV va fi înlocuit în totalitate cu următoarea formulare:

"

3. Prevederile acestui acord referitoare la tratamentul nediscriminatoriu și tratamentul națiunii celei mai favorizate nu se vor aplica avantajelor prezente sau viitoare acordate de oricare parte, în virtutea apartenenței la sau asocierii cu o uniune vamală, economică sau monetară, o piață comună sau zonă de comerț liber, investitorilor statelor membre ale unei astfel de uniuni, piețe comune ori zone de comerț liber sau ai oricărui stat terț. Acest tratament nu se va referi nici la vreun avantaj pe care oricare parte îl acordă investitorilor unui stat terț în virtutea unui acord de evitare a dublei impuneri sau a altor acorduri pe bază de reciprocitate, referitoare la impozitare."

ARTICOLUL 4

Articolul XII va fi amendat prin adăugarea unui nou alineat, 4, având următoarea formulare:

"

4. Prin derogare de la art. XII.2, în cazul în care viitoarele obligații ale României în calitate de membru al Uniunii Europene vor impune modificarea prezentului acord, acesta va fi amendat, dacă este necesar, prin acordul părților, în vederea asigurării conformității sale cu respectivele obligații."

ARTICOLUL 5

Prezentul protocol adițional va face parte integrantă din acord și va fi supus procedurilor constituționale cerute de legile naționale ale părților contractante.

ARTICOLUL 6

Prezentul protocol adițional va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părțile contractante își vor comunica reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne pentru intrarea acestuia în vigoare și va rămâne în vigoare atâta timp cât acordul rămâne în vigoare.

Drept care subsemnații, pe deplin autorizați de către guvernele lor, au semnat acest protocol adițional.

Semnat la București la 7 decembrie 2005, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, bahasa indonesia și engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergențe în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Guvernul României, Pentru Guvernul Republicii Indonezia,
Claudiu Doltu, Nuni Turnijati Djoko,
secretar de stat ambasador extraordinar și plenipotențiar
la Ministerul Finanțelor Publice al Republicii Indonezia în România

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...