Ministerul Educației și Cercetării

Ordinul nr. 4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 septembrie 2005 până la 12 ianuarie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 5115/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,

ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală managementul resurselor umane, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, Serviciul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București, și unitățile de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.747/2001 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2002.

Art. 4. -

Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației și cercetării,
Mircea Miclea

București, 8 septembrie 2005.

Nr. 4.925.

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

;
se încarcă...