Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN

Ordinul nr. 185/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială Grup dezvoltare rețele - S.A.

Modificări (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 aprilie 2005 până la 31 decembrie 2005, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 1062/2005.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) și (5) și ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul total unitar, aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială "Grup dezvoltare rețele" - S.A., și se aprobă coeficienții elementelor generatoare de costuri, conform lit. a) din anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul total unitar, aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercială "Grup dezvoltare rețele" - S.A., conform lit. b) din anexa nr. 1.

Art. 3. -

(1) Se stabilește tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) se aplică terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale din localitățile în care Societatea Comercială "Grup dezvoltare rețele" - S.A. deține licența de distribuție a gazelor naturale.

(3) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) nu conține T.V.A.

Art. 4. -

(1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor captivi din localitățile în care Societatea Comercială "Grup dezvoltare rețele" - S.A. deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor naturale.

(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin T.V.A.

*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

Art. 5. -

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale și Societatea Comercială "Grup dezvoltare rețele" - S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2005.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Gazelor Naturale,
Ștefan Cosmeanu

București, 10 martie 2005.

Nr. 185.

ANEXA Nr. 1

VENITURILE
reglementate unitare, veniturile totale unitare și coeficienții formulei
elementelor generatoare de costuri pentru Societatea Comercială
"Grup dezvoltare rețele" - S.A. București

a. Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de gaze naturale distribuită Mil. mc 14,4
Venit reglementat unitar ROL/1000 mc 1.170.108 RON/1000 mc 117,0108
Venit total unitar ROL/1000 mc 1.346.124 RON/1000 mc 134,6124
Coeficienții formulei elementelor generatoare de costuri pentru:
- lungimea conductelor 12.716,8166 x 10-6
- numărul de consumatori 3,4578 x 10-6
- volumele distribuite 2,1996 x 10-6
Rata de creștere a eficienței economice % 0
b. Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de gaze naturale furnizată Mil. mc 14,4
Venit reglementat unitar ROL/1000 mc 369.347 RON/1000 mc 36,9347
Venit total unitar ROL/1000 mc 390.746 RON/1000 mc 39,0746
Rata de creștere a eficienței economice % 0

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

TARIFUL
reglementat pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale
realizată de Societatea Comercială
"Grup dezvoltare rețele" - S.A. București

Componenta fixă pentru rezervarea de capacitate Componentă volumetrică
ROL/zi pentru fiecare mc/h capacitate rezervată RON/zi pentru fiecare mc/h capacitate rezervată ROL/1000 mc RON/1000 mc
2.000 0,20 990.500 99,05

ANEXA Nr. 3 Modificări (3)

PREȚURILE FINALE REGLEMENTATE
pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat,
realizată de Societatea Comercială
"Grup dezvoltare rețele" - S.A. București

Categoria de consumatori Abonament Componentă volumetrică
ROL/zi RON/zi ROL/1000 mc RON/1000 mc
A. Consumatori finali conectați în sistemul național de transport - -
B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc 4.300 0,43 5.778.900 577,89
B.2 cu un consum anual între 2.400 mc și 12.400 mc 12.000 1,20 5.778.900 577,89
B.3 cu un consum anual între 12.400 mc și 124.000 mc 58.000 5,80 5.778.900 577,89
B.4 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc 395.000 39,50 5.778.900 577,89
ROL/zi pentru fiecare mc/h capacitate rezervată RON/zi pentru fiecare mc/h capacitate rezervată ROL/1000 mc RON/1000 mc
B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc 4.300 0,43 5.778.900 577,89
B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc 4.300 0,43 5.778.900 577,89

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...