Guvernul României

Ordonanța nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România

Modificări (...), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Doctrine (1)

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 838 din 11 octombrie 2006.

În vigoare de la 03 februarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.

Art. 2. -

(1) În aplicarea prevederilor Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului va emite, prin ordin al ministrului, în termen de 120 de zile de la publicare, Norme uniforme privind transporturile pe căile ferate, denumite în continuare Norme uniforme, aplicabile administratorului și gestionarilor infrastructurii feroviare, operatorilor și beneficiarilor de transport feroviar.

(2) Fiecare operator de transport feroviar poate emite reglementări proprii, cu respectarea prevederilor Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România și a Normelor uniforme.

Art. 3. - Doctrină (1)

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ordonanța Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 29 august 1997, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Art. 4. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind transportul pe căile ferate din România
Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Doctrină:
Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri, ediția 1
;
se încarcă...