Art 3 | Ordonanță 7/2005

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 3. - Doctrină (1)

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ordonanța Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 29 august 1997, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri, ediția 1
    2 A se vedea Regulamentul de transport pe căile ferate din România (prescurtat, în continuare, R.T.) aprobat prin O.G. nr. 7/2005 (M. Of. nr. 101 din 31 ianuarie 2005); prin art. 3 din O.G. nr. 7/2005 afost abrogat vechiul Regulament aprobat prin O.G. nr. 41/1997 (M. Of. nr. 220 din 28 august 1997). Ulterior, O.G. nr. 7/2005 afost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 110/2006 (M. Of. nr. 408 din 11 mai 2006) și republicată în M. Of. nr. 838 din 11 octombrie 2006. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 7/2005:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Doctrină:
Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri, ediția 1
;
se încarcă...