SUMARUL Legii nr 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente | Lege 247/2005

Acesta este un fragment din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

SUMARUL
Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente

TITLUL I Modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată
TITLUL II Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002
TITLUL III Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 66/2004
TITLUL IV Modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare
TITLUL V Modificarea și completarea Legii nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
TITLUL VI Modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
TITLUL VII Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
TITLUL VIII Modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
TITLUL IX Modificarea Codului penal
TITLUL X Circulația juridică a terenurilor
TITLUL XI Renta viageră agricolă
TITLUL XII Modificarea și completarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare
TITLUL XIII Accelerarea judecăților în materia restituirii proprietăților funciare
TITLUL XIV Dispoziții tranzitorii
TITLUL XV Modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
TITLUL XVI Modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
TITLUL XVII Modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind Statutul magistraților

Acesta este un fragment din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 247/2005:
SUMARUL Legii nr 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
LEGE privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
;
se încarcă...