Rentierul agricol | Lege 247/2005

Acesta este un fragment din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Renta viageră agricolă -
CAPITOLUL II
Rentierul agricol

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență

Rentierul agricol este persoana fizică în vârstă de peste 62 de ani care deține în proprietate până la 10 hectare de teren agricol și care înstrăinează prin acte între vii sau arendează terenuri agricole după intrarea în vigoare a prezentului titlu, primind de la Oficiul Național de Rentă Viageră Agricolă carnetul de rentier agricol. Jurisprudență

Art. 10. -

Pentru a deveni rentier pot fi înstrăinate sau arendate numai terenurile care după anul 1990 nu au făcut obiectul altei înstrăinări prin acte între vii.

Art. 11. -

Dovada înstrăinării se face prin actul de înstrăinare, încheiat în formă autentică, iar dovada arendării se face prin contractul de arendă întocmit cu respectarea Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. - Jurisprudență

Proprietarii căsătoriți pot deveni rentieri agricoli și prin înstrăinarea și arendarea terenurilor agricole care sunt bunuri comune dacă cel puțin unul dintre ei are vârsta de 62 de ani. În acest caz, carnetul de rentier agricol se eliberează pe numele soțului care întrunește condițiile prevăzute la art. 9.

Art. 13. -

Rentierul agricol poate rămâne proprietar pe o suprafață de teren agricol de până la 0,5 hectare pentru folosința personală.

Acesta este un fragment din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 247/2005:
Dispoziții generale
Fondul "Proprietatea"
Măsuri instituționale
Măsuri anticorupție
Procedurile administrative pentru acordarea despăgubirilor
Căi de atac în justiție
Dispoziții tranzitorii și finale
Definiție și caracteristici
Rentierul agricol
Oficiul Național de Rentă Viageră Agricolă
;
se încarcă...