Art 54 " | Lege 247/2005

Acesta este un fragment din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

La articolul 54, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 54.
-

(1) În cazul în care o carte funciară urmează a fi întocmită ori completată prin înscrierea unui imobil care nu a fost cuprins în nici o altă carte funciară, precum și în cazul în care o carte funciară a fost distrusă, pierdută ori a devenit nefolosibilă, în tot sau în parte, din diferite cauze, întocmirea, completarea și reconstituirea, după caz, se face de către registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesați, pe baza unei încheieri. În acest scop se folosesc toate înscrisurile și documentațiile tehnice existente, privitoare la imobilele în cauză, precum și situația dreptului de proprietate."

Acesta este un fragment din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 247/2005:
Art 44 "
Art 45 "
Art 46 "
Art 47 "
Art 48 "
Art 49 "
Art 50 "
Art 51 "
Art 52 "
Art 53 "
Art 54 "
Art 55 "
Art 56 "
Art 56^1 "
Art 59 "
Art 60 "
Art 61 "
Art 62 "
Art 65 "
Art 66 "
Art 67 "
;
se încarcă...