Art 20 " | Lege 247/2005

Acesta este un fragment din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 20.
- Jurisprudență

(1) Imobilele - terenuri și construcții - preluate în mod abuziv, indiferent de destinație, care sunt deținute la data intrării în vigoare a prezentei legi de o regie autonomă, o societate sau companie națională, o societate comercială la care statul sau o autoritate a administrației publice centrale sau locale este acționar ori asociat majoritar, de o organizație cooperatistă sau de orice altă persoană juridică de drept public, vor fi restituite persoanei îndreptățite, în natură, prin decizie sau, după caz, prin dispoziție motivată a organelor de conducere ale unității deținătoare." Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 247/2005:
Art 5 "
Art 6 "
Art 8 "
Art 10 "
Art 11 "
Art 12 "
Art 14 "
Art 16 "
Art 17 "
Art 18^1 "
Art 20 "
Art 22 "
Art 22^1 "
Art 24 "
Art 27 "
Art 32 "
Art 33 "
Art 41 "
Art 45^1 "
Art 45^2 "
Art 45^3 "
;
se încarcă...