Art 11 Fondul "Proprietatea" | Lege 247/2005

Acesta este un fragment din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv - Fondul "Proprietatea" -
Art. 11.
- Modificări (1), Referințe în jurisprudență (15)

Până la constituirea Fondului "Proprietatea", entitățile menționate la art. 9 au obligația de a iniția procedurile legale necesare pentru inițierea, derularea și încheierea de oferte publice secundare de vânzare pentru pachete de acțiuni de minim 5%, emise de societățile comerciale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul titlu și care nu fac obiectul unei strategii de privatizare către un investitor strategic, aprobată de Guvernul României, precum și pentru admiterea acestora la tranzacționare pe piața operată de Bursa de Valori București. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 247/2005:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Fondul "Proprietatea"
Art 7 Fondul "Proprietatea"
Art 8 Fondul "Proprietatea"
Art 9 Fondul "Proprietatea"
Art 10 Fondul "Proprietatea"
Art 11 Fondul "Proprietatea"
Art 12 Fondul "Proprietatea"
Art 13 Măsuri instituționale
Art 14 Măsuri instituționale
Art 15 Măsuri anticorupție
Art 16 Procedurile administrative pentru acordarea despăgubirilor
Art 17 Procedurile administrative pentru acordarea despăgubirilor
Art 18 Procedurile administrative pentru acordarea despăgubirilor
Art 19 Căi de atac în justiție
Art 20 Căi de atac în justiție
Art 21 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...