PRINCIPALELE OBLIGAȚII ale beneficiarului de pază și protecție cu efective de jandarmi | Hotărâre 1486/2005

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

ANEXA Nr 4 -
PRINCIPALELE OBLIGAȚII
ale beneficiarului de pază și protecție cu efective de jandarmi

Beneficiarii de pază și protecție cu efective de jandarmi au următoarele obligații principale:

I. Asigurarea spațiilor necesare efectivelor de jandarmi care execută misiuni de pază și protecție a obiectivelor

a) Spații de lucru, conform normelor Ministerului Administrației și Internelor;

b) Încăperi/spații adecvate cu dotările și amenajările necesare pentru funcționarea posturilor de pază și control acces (similare).

II. Asigurarea de amenajări și mijloace tehnice de pază și alarmare

a) Împrejmuirea obiectivului cu gard din elemente prefabricate sau din sârmă ghimpată cu cornișe, în raport de dispunerea și specificul obiectivului;

b) Realizarea iluminatului de securitate a perimetrului, a punctelor vitale din interiorul obiectivului și a căilor de acces, cu lămpi fluorescente, orientate către exterior, instalate pe stâlpi înalți, dispuse la distanțe de 50 m; Modificări (1)

c) Foișoare sau cabine după necesar, dotate cu mijloace de încălzire și legătură, precum și cu reflectoare (faruri) orientabile, pentru dirijarea fasciculului de lumină;

d) Amenajări de drumuri (poteci din dale de beton sau din alte materiale rezistente) de acces pe perimetrul obiectivului, scări cu balustradă pe porțiuni de teren cu pante repezi, punți (podețe) peste canale, șanțuri și viroage dispuse pe căile de deplasare a schimburilor;

e) În raport de topografia terenurilor și cu situația operativă, se vor executa baraje și obstacole genistice în locurile vulnerabile;

f) Defrișarea zonei din apropierea perimetrului, marcarea prin indicatoare a zonelor și trecerilor interzise;

g) Mijloace tehnice de pază, alarmare și sisteme împotriva efracției, care vor fi amenajate în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu completările și modificările ulterioare; Modificări (1)

h) Mijloace tehnice pentru asigurarea legăturii (fir și radio) între elementele de dispozitiv, corpul de gardă și eșaloanele superioare acestora. Modificări (1)

III. Asigurarea altor materiale și servicii necesare funcționării pazei și protecției cu efective de jandarmi

a) Utilarea spațiilor de lucru (de serviciu), cu obiecte de inventar, materiale pentru prevenirea și stingerea incendiilor, în conformitate cu normele legale, remize, garaje, mijloace de transport, boxe și cuști pentru câinii de serviciu, în funcție de dotarea subunităților;

b) Combustibil (energie electrică) pentru încălzire, prepararea hranei, îmbăiere și spălat, potrivit normelor Ministerului Administrației și Internelor;

c) Materiale pentru dezinsecție, deparazitare și deratizare, precum și personal care să execute aceste operațiuni;

d) Executarea lucrărilor de întreținere și reparații la imobilele și instalațiile puse la dispoziția subunității militare care efectuează paza militară, în conformitate cu normele prevăzute în regulamentele militare; Modificări (1)

e) Apă curentă și menajeră, încălzirea, canalizarea și energia electrică;

f) Transportul efectivelor de militari și a materialelor utilizând mijloacele proprii și carburanții necesari;

g) Servirea mesei pentru efectivul gărzii, contra cost, la cantina beneficiarului, la cererea unității militare, potrivit normelor de hrănire (calorice) aplicate în Ministerul Administrației și Internelor.

IV. Asigurarea condițiilor privind paza transporturilor de valori deosebite și speciale

A. Pentru asigurarea pazei și protecției transporturilor de valori:

a) Autovehicule semiblindate sau special amenajate pentru transportul valorilor și a echipelor de însoțire, dotate cu dispozitive GPS;

b) Compartimente special amenajate sau locuri rezervate pentru transporturile pe calea ferată, navale sau aeriene;

c) Veste antiglonț și căști de protecție;

d) Mijloace de transmisiuni radio pentru asigurarea legăturilor cu Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, unitățile de jandarmi și structurile instituțiilor beneficiare de pază;

B. Pentru asigurarea pazei și protecției transporturilor produselor cu caracter special*):

a) Autovehicule autorizate de către Autoritatea Rutieră Română pentru transportul produselor cu caracter special, dotate cu dispozitive GPS;

b) Autoturisme dotate cu girofar de culoare albastră pentru efectivele de jandarmi; Modificări (1)

c) Vagoane tip corp gardă, special amenajate, dotat cu utilitățile corespunzătoare (păstrarea armamentului, materialelor din dotare, servitul mesei, încălzire, igienă personală, odihnă, etc.);

d) Nave sau compartimente special amenajate pentru transporturile fluviale;

e) Telefon în rețeaua GSM pentru comandantul gărzii.

*) Vestele antiglonț, căștile de protecție, completele de protecție și măștile contra gazelor vor fi asigurate de către unitățile de jandarmi.

V. Asigurarea condițiilor privind paza, supravegherea și intervenția la conductele magistrale de transport produse petroliere, țiței, gazolină, etan, condensat, gaze naturale, echipamente și instalațiile aferente acestora, utilizate de operatorii licențiați - S.C. "CONPET" S.A. și S.C. "PETROTRANS" S.A.

a) Mijloacele tehnice pentru asigurarea legăturilor (fir, radio sau telefonie mobilă) între elementele de dispozitiv, punctul de comandă (locație sau dispecerat) și eșaloanele superioare acestora;

b) Aparate de vedere pe timp de noapte;

c) Încăperi, spații adecvate pentru efectivele dislocate în afara unităților de reședință, cu dotările și amenajările necesare pentru funcționarea punctelor de comandă (dispecerat sau locație), păstrarea armamentului și muniției de serviciu, schimbarea efectivelor la intrarea/ieșirea din serviciu și desfășurarea activităților de pregătire;

d) Mobilier pentru utilarea încăperii (spațiului) pus la dispoziție, obiecte de inventar potrivit regulamentelor militare, materiale pentru prevenirea și stingerea incendiilor în conformitate cu normele legale în vigoare;

e) Alarmă și sisteme împotriva efracției montate la camera special amenajată pentru păstrarea armamentului și muniției;

f) Combustibil (energie electrică) pentru încălzirea încăperilor puse la dispoziție de beneficiarul de pază potrivit normelor Ministerului Administrației și Internelor;

g) Materiale pentru dezinsecție, deparazitare și deratizare pentru spațiile puse la dispoziție precum și personalul care să execute aceste operațiuni;

h) Executarea lucrărilor de întreținere și reparații la imobilele și instalațiile puse la dispoziția unității de jandarmi care execută paza și intervenția în conformitate cu normele prevăzute în regulamentele militare;

i) Apă curentă și menajeră, încălzire, canalizare și energie electrică, pentru spațiile puse la dispoziție;

j) Defrișarea zonei de protecție a conductelor magistrale de transport produse petroliere, țiței, gazolină, etan, condensat și gaze naturale;

k) Amenajarea de punți (podețe) peste canale, șanțuri și viroage dispuse pe căile de deplasare a elementelor de dispozitiv;

l) Montarea de gherete pentru elementele de dispozitiv pe traseele de patrulare dacă nu există alte posibilități de adăpostire a acestora pe timp nefavorabil;

m) Complet blocare treceri (dispozitive metalice, ascuțite, tip "arici", care servesc la distrugerea pneurilor și imobilizarea autovehiculelor);

n) În executarea acestei misiuni, Jandarmeria Română utilizează mijloacele auto proprii, inclusiv piesele de schimb și carburanții necesari funcționării acestora.

Mergi la:
LISTA obiectivelor la care se asigură paza și protecția cu efective de jandarmi, cu exceptare de la plată
LISTA obiectivelor la care se asigură paza și protecția cu efective de jandarmi, contra cost
LISTA obiectivelor de la care se ridică paza și protecția cu efective de jandarmi
PRINCIPALELE OBLIGAȚII ale beneficiarului de pază și protecție cu efective de jandarmi

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...