LISTA obiectivelor la care se asigură paza și protecția cu efective de jandarmi, cu exceptare de la plată | Hotărâre 1486/2005

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

ANEXA Nr 1 -
LISTA
obiectivelor la care se asigură paza și protecția cu efective de jandarmi, cu exceptare de la plată

I. OBIECTIVE DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ PENTRU ACTIVITATEA STATULUI

A. Sedii și reședințe ale instituțiilor fundamentale ale statului la care se asigură paza și protecția în cooperare cu Serviciul de Protecție și Pază

1. Sediul Palatului Parlamentului (supravegherea accesului la intrările situate pe perimetrul exterior și asigurarea ordinii și liniștii publice în spațiul dintre perimetrul exterior și clădirea palatului);

2. Sediul Guvernului României;

3. Obiectivul Scroviștea;

4. Obiectivul Snagov - Sat (Vilele 1A, 1B, 9, 10 și 11); Modificări (2)

5. Obiectivul Snagov - Palat (Palatul Snagov, Hotelul Snagov);

6. Complexul Vile Floreasca (Lac 1, Dante, Primăverii nr. 50, Moliere 3-5 și Moliere 13-15);

7. Complexul Vile Predeal;

8. Complexul Vile Foișor Sinaia;

9. Complexul Vile Neptun (Complexul Lotus cu vilele Nufărul, Trandafirul, Ghiocelul, Lotus și Panseluța, Centrul de conferințe Club Bazin și obiectivul Ambasador, Punctul Termic - Bazar Neptun, Complexele Turist și Doina Policlinica Doina, Vilele nr. 1, 4, 5, Mărul A+B, Părul A+B, Nucul A+B, Violeta, Bujorul, Crinul, Salcia, Bradul A+B, Complexul Dunărea, Complex Maramureș); Modificări (1)

10. Sediul central al Departamentului Național Anticorupție. Modificări (2), Referințe (1)

B. Obiective de protocol ale Guvernului și Președinției și obiective de importanță deosebită pentru știință, cultură și artă

1. Obiectivul situat în București, str. Margareta Sterian nr. 7; Modificări (1)

2. Obiectivul situat în București, str. Ermil Pangratti nr. 20;

3. Muzeul Național de Istorie a României;

4. Muzeul Național de Artă a României;

5. Muzeul Colecțiilor de Artă București;

6. Complexul Olănești;

7. Complexul Muzeal Peleș, Pelișor și Posada;

8. Obiectivul din strada Paris.

C. Obiective ale administrației centrale Modificări (1)

1. Sediul Ministerului Administrației și Internelor; Modificări (1)

2. Sediul Ministerului Afacerilor Externe; Modificări (1)

3. Sediul Direcției Consulare a Ministerului Afacerilor Externe;

4. Sediul Ministerului Integrării Europene; Modificări (1)

5. Sediul Ministerului Finanțelor Publice; Modificări (2)

6. Sediul Ministerului Justiției;

7. Sediul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei; Modificări (1)

8. Sediul Ministerului Economiei și Comerțului; Modificări (1)

9. Sediul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului; Modificări (1)

10. Sediul Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației; Modificări (1)

11. Sediul Consiliului Superior al Magistraturii; Modificări (1)

12. Sediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și sediul central al Gărzii Financiare, str. Apolodor, nr. 17; Modificări (1)

13. Direcția Generală a Fondului Național de Preaderare și Oficiul de Plăți și Contracte PHARE din B-dul. Mircea Vodă nr. 44; Modificări (1)

14. Direcția Generală, a Marilor Contribuabili din Piața Alba Iulia nr. 8; Modificări (1)

15. Direcția Generală a Tehnologiei Informațiilor din str. Col. Poenaru Bordea nr. 3-5.

D. Alte obiective

1. Sediul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și depozitul de arhivă;

2. Sediul Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat;

3. Palatul Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române;

4. Sediile instanțelor judecătorești și parchetelor (paza sediilor, supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare necesare desfășurării normale a activității - 506 obiective); Modificări (3)

5. Obiectivele aparținând Ministerului Administrației și Internelor, stabilite prin Ordin al ministrului Administrației și Internelor; Modificări (1)

6. Obiective aparținând Serviciului de Telecomunicații Speciale (8 obiective); Modificări (1)

7. Obiective aparținând Serviciului de Informații Externe (16 obiective);

8. Sediul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.) din calea Victoriei nr. 218; Modificări (1)

9. Sediile unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului, la care funcționează casierii - tezaur din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București și Administrațiilor Finanțelor Publice ale sectoarelor municipiului București, municipiilor, orașelor și comunelor, precum și transporturile de valori și numerar efectuate de acestea (215 obiective). Modificări (3), Referințe (1)

II. OBIECTIVE DE INTERES STRATEGIC

A. Obiective nucleare

1. Societatea Națională "Nuclearelectrica" S.A. - Unitățile I, II și III, Cernavodă; Modificări (1)

2. R.A.A.N.-Sucursala de Cercetări Nucleare Mioveni - Pitești; Modificări (1)

3. C.N.Uraniu S.A. Feldioara (Uzina R);

4. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare I.T.I.M. Cluj-Napoca;

5. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice - I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea;

6. Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară - Horia Hulubei; Modificări (1)

7. R.A.A.N.-ROMAG PROD Drobeta Turnu Severin.

B.C.N. Romarm - S.A.:

1. Depozitul de Explozivi Găvănel;

2. Depozitul de Produse Speciale Gheorgheni;

3. Depozitul de Produse Speciale Vlădeni;

4. Depozitul de Produse Speciale Dejani;

5. Depozitul de produse speciale Vinerea.

C. Alte obiective:

1. Societatea Română de Televiziune;

2. Societatea Română de Radiodifuziune;

3. Paza, protecția, supravegherea și intervenția la conductele magistrale de transport produse petroliere, țiței, gazolină, etan condensat, gaze naturale, echipamentele și instalațiile aferente acestora, utilizate de operatorii licențiați S.C. CONPET S.A. și S.C. PETROTRANS S.A.; Modificări (1)

4. Paza transportului corespondenței clasificate în zonele de responsabilitate ale secțiilor județene de informații în cooperare cu structura specializată a Serviciului Român de Informații;

5. Regia Autonomă "Monitorul Oficial" București (2 obiective).

III. LOCALURILE MISIUNILOR DIPLOMATICE ȘI ALE UNOR AGENȚII ȘI REPREZENTANȚE ECONOMICE STRĂINE

- 162 obiective (inclusiv cele 14 obiective asigurate în cooperare cu Serviciul Român de Informații).

IV. SEDIILE UNOR ORGANISME ȘI ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE Modificări (1)

1. Sediul Ambasadei Uniunii Europene;

2. Reședința Ambasadorului Uniunii Europene;

3. Casa O.N.U.;

4. Sediul B.E.R.D.;

5. Organizația Internațională pentru Migrație;

6. Sediul Băncii Mondiale;

7. Sediul Înaltului Comisariat O.N.U. pentru Refugiați;

8. Reședința reprezentantului U.N.H.C.R.;

9. Sediul U.N.E.S.C.O.

V. PAZA ȘI PROTECȚIA TRANSPORTURILOR DE VALORI CU TITLU DE TEZAUR A OPERELOR DE ARTĂ SAU A ALTOR BUNURI CU VALOARE DEOSEBITĂ EFECTUATE DE UNITĂȚILE BUGETARE, LA SOLICITAREA ACESTORA. Modificări (1)

Mergi la:
LISTA obiectivelor la care se asigură paza și protecția cu efective de jandarmi, cu exceptare de la plată
LISTA obiectivelor la care se asigură paza și protecția cu efective de jandarmi, contra cost
LISTA obiectivelor de la care se ridică paza și protecția cu efective de jandarmi
PRINCIPALELE OBLIGAȚII ale beneficiarului de pază și protecție cu efective de jandarmi

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...