Guvernul României

Hotărârea nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi

Modificări (22), Referințe (8), Reviste (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 25 din 11 ianuarie 2006.

În vigoare de la 11 ianuarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6 alin. (3) și (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se asigură paza și protecția cu efective de jandarmi, cu exceptare de la plată, la obiectivele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se asigură paza și protecția cu efective de jandarmi, contra cost, la obiectivele prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

(1) Nominalizarea sediilor instanțelor judecătorești și parchetelor prevăzute în anexa nr. 1 pct. I lit. D poziția 4 se face prin protocol încheiat între Ministerul Administrației și Internelor, pe de o parte, și Ministerul Justiției, Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Departamentul Național Anticorupție, precum și Consiliul Superior al Magistraturii, pe de altă parte. Modificări (1)

(2) Nominalizarea sucursalelor Băncii Naționale a României, prevăzute în anexa nr. 2 pct. II poziția 1, a sucursalelor și filialelor Băncii Comerciale Române, prevăzute în anexa nr. 2 pct. II poziția 2 și a transporturilor de valori efectuate de către acestea, a sediilor unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului, la care funcționează casierii-tezaur din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București și al administrațiilor finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București, municipiilor, orașelor și comunelor, prevăzute în anexa nr. 1 pct. I lit. D poziția 9, precum și a transporturilor de valori și numerar efectuate de către acestea, se face prin protocoale încheiate între Ministerul Administrației și Internelor și instituțiile beneficiare de pază, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, iar nominalizarea sediilor misiunilor diplomatice, agențiilor și reprezentanțelor economice străine prevăzute în anexa nr. 1 pct. III, precum și a sediilor unor organisme și organizații internaționale prevăzute în anexa nr. 1 pct. III se face prin protocol încheiat cu Ministerul Afacerilor Externe, în același termen. Modificări (1)

(3) Instituirea pazei cu efective de jandarmi la obiectivele care în prezent nu sunt asigurate cu efective de jandarmi se va face numai în măsura în care se vor suplimenta efectivele și fondurile financiare necesare funcționării Jandarmeriei Române.

Art. 4. -

(1) Unitățile beneficiare de pază și protecție cu efective de jandarmi sunt obligate să asigure condițiile necesare organizării și funcționării pazei.

(2) Principalele obligații ce revin beneficiarilor de pază și protecție cu efective de jandarmi sunt prevăzute în anexa nr. 4 și vor fi cuprinse în contractul de prestări de servicii încheiat între părți, în funcție de specificul fiecărui obiectiv.

Art. 5. -

Efectivele disponibilizate ca urmare a aplicării prezentei hotărâri se redistribuie în cadrul Ministerului Administrației și Internelor, pentru îndeplinirea altor atribuții legale.

Art. 6. -

Paza și protecția cu efective de jandarmi la alte obiective decât cele prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se instituie numai în condițiile suplimentării, potrivit legii, a efectivelor și bugetului Ministerului Administrației și Internelor.

Art. 7. -

(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se ridică paza și protecția cu efective de jandarmi de la obiectivele prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Unitățile care au beneficiat de pază cu efective de jandarmi, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.464/2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi, cu modificările și completările ulterioare, și cărora li s-a ridicat această prestație vor achita debitele bănești existente la data ridicării pazei și vor lua măsuri pentru asigurarea pazei obiectivelor și transporturilor de valori pe care le dețin, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 8. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.464/2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 29 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. -

Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul administrației și internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 24 noiembrie 2005.

Nr. 1.486.

ANEXA Nr. 1 Reviste (1)

LISTA
obiectivelor la care se asigură paza și protecția cu efective de jandarmi, cu exceptare de la plată

I. OBIECTIVE DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ PENTRU ACTIVITATEA STATULUI

A. Sedii și reședințe ale instituțiilor fundamentale ale statului la care se asigură paza și protecția în cooperare cu Serviciul de Protecție și Pază

1. Sediul Palatului Parlamentului (supravegherea accesului la intrările situate pe perimetrul exterior și asigurarea ordinii și liniștii publice în spațiul dintre perimetrul exterior și clădirea palatului);

2. Sediul Guvernului României;

3. Obiectivul Scroviștea;

4. Obiectivul Snagov - Sat (Vilele 1A, 1B, 9, 10 și 11); Modificări (2)

5. Obiectivul Snagov - Palat (Palatul Snagov, Hotelul Snagov);

6. Complexul Vile Floreasca (Lac 1, Dante, Primăverii nr. 50, Moliere 3-5 și Moliere 13-15);

7. Complexul Vile Predeal;

8. Complexul Vile Foișor Sinaia;

9. Complexul Vile Neptun (Complexul Lotus cu vilele Nufărul, Trandafirul, Ghiocelul, Lotus și Panseluța, Centrul de conferințe Club Bazin și obiectivul Ambasador, Punctul Termic - Bazar Neptun, Complexele Turist și Doina Policlinica Doina, Vilele nr. 1, 4, 5, Mărul A+B, Părul A+B, Nucul A+B, Violeta, Bujorul, Crinul, Salcia, Bradul A+B, Complexul Dunărea, Complex Maramureș); Modificări (2)

10. Sediul central al Departamentului Național Anticorupție. Modificări (2), Referințe (1)

B. Obiective de protocol ale Guvernului și Președinției și obiective de importanță deosebită pentru știință, cultură și artă

1. Obiectivul situat în București, str. Margareta Sterian nr. 7; Modificări (1)

2. Obiectivul situat în București, str. Ermil Pangratti nr. 20;

3. Muzeul Național de Istorie a României;

4. Muzeul Național de Artă a României;

5. Muzeul Colecțiilor de Artă București;

6. Complexul Olănești;

7. Complexul Muzeal Peleș, Pelișor și Posada;

8. Obiectivul din strada Paris.

C. Obiective ale administrației centrale Modificări (1)

1. Sediul Ministerului Administrației și Internelor; Modificări (1)

2. Sediul Ministerului Afacerilor Externe; Modificări (1)

3. Sediul Direcției Consulare a Ministerului Afacerilor Externe;

4. Sediul Ministerului Integrării Europene; Modificări (1)

5. Sediul Ministerului Finanțelor Publice; Modificări (2)

6. Sediul Ministerului Justiției;

7. Sediul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei; Modificări (1)

8. Sediul Ministerului Economiei și Comerțului; Modificări (1)

9. Sediul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului; Modificări (1)

10. Sediul Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației; Modificări (1)

11. Sediul Consiliului Superior al Magistraturii; Modificări (1)

12. Sediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și sediul central al Gărzii Financiare, str. Apolodor, nr. 17; Modificări (1)

13. Direcția Generală a Fondului Național de Preaderare și Oficiul de Plăți și Contracte PHARE din B-dul. Mircea Vodă nr. 44; Modificări (1)

14. Direcția Generală, a Marilor Contribuabili din Piața Alba Iulia nr. 8; Modificări (1)

15. Direcția Generală a Tehnologiei Informațiilor din str. Col. Poenaru Bordea nr. 3-5.

D. Alte obiective

1. Sediul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și depozitul de arhivă;

2. Sediul Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat;

3. Palatul Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române;

4. Sediile instanțelor judecătorești și parchetelor (paza sediilor, supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare necesare desfășurării normale a activității - 506 obiective); Modificări (4), Referințe (1)

5. Obiectivele aparținând Ministerului Administrației și Internelor, stabilite prin Ordin al ministrului Administrației și Internelor; Modificări (1)

6. Obiective aparținând Serviciului de Telecomunicații Speciale (8 obiective); Modificări (1)

7. Obiective aparținând Serviciului de Informații Externe (16 obiective);

8. Sediul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.) din calea Victoriei nr. 218; Modificări (1)

9. Sediile unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului, la care funcționează casierii - tezaur din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București și Administrațiilor Finanțelor Publice ale sectoarelor municipiului București, municipiilor, orașelor și comunelor, precum și transporturile de valori și numerar efectuate de acestea (215 obiective). Modificări (3), Referințe (1)

II. OBIECTIVE DE INTERES STRATEGIC

A. Obiective nucleare

1. Societatea Națională "Nuclearelectrica" S.A. - Unitățile I, II și III, Cernavodă; Modificări (1)

2. R.A.A.N.-Sucursala de Cercetări Nucleare Mioveni - Pitești; Modificări (1)

3. C.N.Uraniu S.A. Feldioara (Uzina R);

4. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare I.T.I.M. Cluj-Napoca;

5. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice - I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea;

6. Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară - Horia Hulubei; Modificări (1)

7. R.A.A.N.-ROMAG PROD Drobeta Turnu Severin. Modificări (1), Referințe (1)

B.C.N. Romarm - S.A.:

1. Depozitul de Explozivi Găvănel;

2. Depozitul de Produse Speciale Gheorgheni;

3. Depozitul de Produse Speciale Vlădeni;

4. Depozitul de Produse Speciale Dejani;

5. Depozitul de produse speciale Vinerea.

C. Alte obiective:

1. Societatea Română de Televiziune;

2. Societatea Română de Radiodifuziune;

3. Paza, protecția, supravegherea și intervenția la conductele magistrale de transport produse petroliere, țiței, gazolină, etan condensat, gaze naturale, echipamentele și instalațiile aferente acestora, utilizate de operatorii licențiați S.C. CONPET S.A. și S.C. PETROTRANS S.A.; Modificări (1)

4. Paza transportului corespondenței clasificate în zonele de responsabilitate ale secțiilor județene de informații în cooperare cu structura specializată a Serviciului Român de Informații;

5. Regia Autonomă "Monitorul Oficial" București (2 obiective).

III. LOCALURILE MISIUNILOR DIPLOMATICE ȘI ALE UNOR AGENȚII ȘI REPREZENTANȚE ECONOMICE STRĂINE

- 162 obiective (inclusiv cele 14 obiective asigurate în cooperare cu Serviciul Român de Informații).

IV. SEDIILE UNOR ORGANISME ȘI ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE Modificări (1)

1. Sediul Ambasadei Uniunii Europene;

2. Reședința Ambasadorului Uniunii Europene;

3. Casa O.N.U.;

4. Sediul B.E.R.D.;

5. Organizația Internațională pentru Migrație;

6. Sediul Băncii Mondiale;

7. Sediul Înaltului Comisariat O.N.U. pentru Refugiați;

8. Reședința reprezentantului U.N.H.C.R.;

9. Sediul U.N.E.S.C.O.

V. PAZA ȘI PROTECȚIA TRANSPORTURILOR DE VALORI CU TITLU DE TEZAUR A OPERELOR DE ARTĂ SAU A ALTOR BUNURI CU VALOARE DEOSEBITĂ EFECTUATE DE UNITĂȚILE BUGETARE, LA SOLICITAREA ACESTORA. Modificări (1)

ANEXA Nr. 2

LISTA
obiectivelor la care se asigură paza și protecția cu efective de jandarmi, contra cost

I. Obiective economice

1. S.C. Hidroelectrica S.A. - Sistemul Hidroenergetic și de Navigație "Porțile de Fier I";

2. S.C. Hidroelectrica S.A. - Sistemul Hidroenergetic și de Navigație "Porțile de Fier II";

3. S.C. Hidroelectrica S.A. - Barajul Vidraru;

4. Compania Națională de Transport a Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. - "Dispeceratul Energetic Național", municipiul București, B-dul. Hristo Botev nr. 16-18;

5. Societatea Comercială "Aerostar" - S.A. Bacău.

II. Obiective financiar-bancare

1. Banca Națională a României - sediul central (inclusiv Arhivele B.N.R., Direcția de Audit Intern, Sucursala Municipiului București, Imprimeria B.N.R. și Monetăria Statului), 13 sucursale județene și transporturile de valori efectuate de către acestea; Modificări (6), Referințe (3)

2. Banca Comercială Română - S.A. - sediul central, 173 de sucursale și filiale și transporturile de valori efectuate de către acestea.

III. Alte obiective

1. Sediul central și sediile direcțiilor teritoriale din București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, ale Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației (5 obiective). Modificări (3)

IV. Paza și protecția transporturilor de valori și a produselor cu caracter special*), astfel definite prin lege, efectuate de către persoanele juridice autorizate, cu excepția celor prevăzute în Anexa nr. 1, la solicitarea acestora. Modificări (2)

*) Substanțele și preparatele chimice periculoase care se impun a fi păzite cu efective de jandarmi, contra cost, vor fi nominalizate de către Agenția Națională pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase prin ordin al ministrului economiei și comerțului în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Modificări (1)

ANEXA Nr. 3

LISTA
obiectivelor de la care se ridică paza și protecția cu efective de jandarmi

I. OBIECTIVE DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ PENTRU APĂRAREA ȚĂRII

Serviciul Român de Informații

- paza transportului corespondenței clasificate în municipiul București și județul Ilfov.

II. OBIECTIVE DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ PENTRU ACTIVITATEA STATULUI Referințe (1)

- Sediul central al Curții de Conturi;

- Direcția de Control Financiar București a Curții de Conturi;

- Camera de Conturi a Municipiului București;

- Sediul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare;

- Obiectivul km. 11;

- Institutul de Medicină Legală "Prof. dr. Mina Minovici";

- Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;

- Sediul Agenției Române pentru Investiții Străine;

- Regia Autonomă "Imprimeria Națională";

- Institutul Național de Statistică;

- Sediul Autorității Naționale de Control.

Obiective de protocol ale Guvernului și Președinției:

- Complexul Vile Timiș;

- Complexul Buftea.

III. OBIECTIVE DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ PENTRU ECONOMIE

1. Ministerul Economiei și Comerțului:

- Societatea Națională a Petrolului "Petrom" S.A. - Sucursala Petrobrazi;

- Societatea Comercială "Arpechim" - S.A. Pitești.

2. Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației

- Direcția de Telecomunicații a Municipiului București;

- Centrul Național de Telecomunicații București;

- Centrul de Telecomunicații de Rezervă al Municipiului București.

3. Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

- Aeroportul Internațional "Henri Coandă" București;

- Aeroportul Internațional "Aurel Vlaicu" București;

- Aeroportul Internațional "Mihail Kogălniceanu" Constanța;

- Aeroportul Internațional "Traian Vuia" Timișoara;

- Ecluza Cernavodă;

- Ecluza Năvodari;

- Podul rutier Giurgeni - Vadu Oii.

4. Alte obiective

- Societatea comercială "Turbomecanica" - S.A. București.

IV. OBIECTIVE DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ PENTRU ȘTIINȚĂ, CULTURĂ ȘI ARTĂ

1. Ministerul Culturii și Cultelor

- Ansamblul Brâncovenesc de la Mogoșoaia;

- Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti";

- Academia Română și Biblioteca Academiei Române.

2. Alte obiective

- Sediul Societății Comerciale "Institutul de Studii și Proiectări Energetice" - S.A. București;

- Cimitirul Eroilor Tineri.

V. OBIECTIVE DIN DOMENIUL FINANCIAR-BANCAR

- 11 sucursale județene ale Băncii Naționale a României.

ANEXA Nr. 4 Modificări (1)

PRINCIPALELE OBLIGAȚII
ale beneficiarului de pază și protecție cu efective de jandarmi

Beneficiarii de pază și protecție cu efective de jandarmi au următoarele obligații principale:

I. Asigurarea spațiilor necesare efectivelor de jandarmi care execută misiuni de pază și protecție a obiectivelor

a) Spații de lucru, conform normelor Ministerului Administrației și Internelor;

b) Încăperi/spații adecvate cu dotările și amenajările necesare pentru funcționarea posturilor de pază și control acces (similare).

II. Asigurarea de amenajări și mijloace tehnice de pază și alarmare

a) Împrejmuirea obiectivului cu gard din elemente prefabricate sau din sârmă ghimpată cu cornișe, în raport de dispunerea și specificul obiectivului;

b) Realizarea iluminatului de securitate a perimetrului, a punctelor vitale din interiorul obiectivului și a căilor de acces, cu lămpi fluorescente, orientate către exterior, instalate pe stâlpi înalți, dispuse la distanțe de 50 m; Modificări (1)

c) Foișoare sau cabine după necesar, dotate cu mijloace de încălzire și legătură, precum și cu reflectoare (faruri) orientabile, pentru dirijarea fasciculului de lumină;

d) Amenajări de drumuri (poteci din dale de beton sau din alte materiale rezistente) de acces pe perimetrul obiectivului, scări cu balustradă pe porțiuni de teren cu pante repezi, punți (podețe) peste canale, șanțuri și viroage dispuse pe căile de deplasare a schimburilor;

e) În raport de topografia terenurilor și cu situația operativă, se vor executa baraje și obstacole genistice în locurile vulnerabile;

f) Defrișarea zonei din apropierea perimetrului, marcarea prin indicatoare a zonelor și trecerilor interzise;

g) Mijloace tehnice de pază, alarmare și sisteme împotriva efracției, care vor fi amenajate în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu completările și modificările ulterioare; Modificări (1)

h) Mijloace tehnice pentru asigurarea legăturii (fir și radio) între elementele de dispozitiv, corpul de gardă și eșaloanele superioare acestora. Modificări (1)

III. Asigurarea altor materiale și servicii necesare funcționării pazei și protecției cu efective de jandarmi

a) Utilarea spațiilor de lucru (de serviciu), cu obiecte de inventar, materiale pentru prevenirea și stingerea incendiilor, în conformitate cu normele legale, remize, garaje, mijloace de transport, boxe și cuști pentru câinii de serviciu, în funcție de dotarea subunităților;

b) Combustibil (energie electrică) pentru încălzire, prepararea hranei, îmbăiere și spălat, potrivit normelor Ministerului Administrației și Internelor;

c) Materiale pentru dezinsecție, deparazitare și deratizare, precum și personal care să execute aceste operațiuni;

d) Executarea lucrărilor de întreținere și reparații la imobilele și instalațiile puse la dispoziția subunității militare care efectuează paza militară, în conformitate cu normele prevăzute în regulamentele militare; Modificări (1)

e) Apă curentă și menajeră, încălzirea, canalizarea și energia electrică;

f) Transportul efectivelor de militari și a materialelor utilizând mijloacele proprii și carburanții necesari;

g) Servirea mesei pentru efectivul gărzii, contra cost, la cantina beneficiarului, la cererea unității militare, potrivit normelor de hrănire (calorice) aplicate în Ministerul Administrației și Internelor.

IV. Asigurarea condițiilor privind paza transporturilor de valori deosebite și speciale

A. Pentru asigurarea pazei și protecției transporturilor de valori:

a) Autovehicule semiblindate sau special amenajate pentru transportul valorilor și a echipelor de însoțire, dotate cu dispozitive GPS;

b) Compartimente special amenajate sau locuri rezervate pentru transporturile pe calea ferată, navale sau aeriene;

c) Veste antiglonț și căști de protecție;

d) Mijloace de transmisiuni radio pentru asigurarea legăturilor cu Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, unitățile de jandarmi și structurile instituțiilor beneficiare de pază;

B. Pentru asigurarea pazei și protecției transporturilor produselor cu caracter special*):

a) Autovehicule autorizate de către Autoritatea Rutieră Română pentru transportul produselor cu caracter special, dotate cu dispozitive GPS;

b) Autoturisme dotate cu girofar de culoare albastră pentru efectivele de jandarmi; Modificări (1)

c) Vagoane tip corp gardă, special amenajate, dotat cu utilitățile corespunzătoare (păstrarea armamentului, materialelor din dotare, servitul mesei, încălzire, igienă personală, odihnă, etc.);

d) Nave sau compartimente special amenajate pentru transporturile fluviale;

e) Telefon în rețeaua GSM pentru comandantul gărzii.

*) Vestele antiglonț, căștile de protecție, completele de protecție și măștile contra gazelor vor fi asigurate de către unitățile de jandarmi.

V. Asigurarea condițiilor privind paza, supravegherea și intervenția la conductele magistrale de transport produse petroliere, țiței, gazolină, etan, condensat, gaze naturale, echipamente și instalațiile aferente acestora, utilizate de operatorii licențiați - S.C. "CONPET" S.A. și S.C. "PETROTRANS" S.A.

a) Mijloacele tehnice pentru asigurarea legăturilor (fir, radio sau telefonie mobilă) între elementele de dispozitiv, punctul de comandă (locație sau dispecerat) și eșaloanele superioare acestora;

b) Aparate de vedere pe timp de noapte;

c) Încăperi, spații adecvate pentru efectivele dislocate în afara unităților de reședință, cu dotările și amenajările necesare pentru funcționarea punctelor de comandă (dispecerat sau locație), păstrarea armamentului și muniției de serviciu, schimbarea efectivelor la intrarea/ieșirea din serviciu și desfășurarea activităților de pregătire;

d) Mobilier pentru utilarea încăperii (spațiului) pus la dispoziție, obiecte de inventar potrivit regulamentelor militare, materiale pentru prevenirea și stingerea incendiilor în conformitate cu normele legale în vigoare;

e) Alarmă și sisteme împotriva efracției montate la camera special amenajată pentru păstrarea armamentului și muniției;

f) Combustibil (energie electrică) pentru încălzirea încăperilor puse la dispoziție de beneficiarul de pază potrivit normelor Ministerului Administrației și Internelor;

g) Materiale pentru dezinsecție, deparazitare și deratizare pentru spațiile puse la dispoziție precum și personalul care să execute aceste operațiuni;

h) Executarea lucrărilor de întreținere și reparații la imobilele și instalațiile puse la dispoziția unității de jandarmi care execută paza și intervenția în conformitate cu normele prevăzute în regulamentele militare;

i) Apă curentă și menajeră, încălzire, canalizare și energie electrică, pentru spațiile puse la dispoziție;

j) Defrișarea zonei de protecție a conductelor magistrale de transport produse petroliere, țiței, gazolină, etan, condensat și gaze naturale;

k) Amenajarea de punți (podețe) peste canale, șanțuri și viroage dispuse pe căile de deplasare a elementelor de dispozitiv;

l) Montarea de gherete pentru elementele de dispozitiv pe traseele de patrulare dacă nu există alte posibilități de adăpostire a acestora pe timp nefavorabil;

m) Complet blocare treceri (dispozitive metalice, ascuțite, tip "arici", care servesc la distrugerea pneurilor și imobilizarea autovehiculelor);

n) În executarea acestei misiuni, Jandarmeria Română utilizează mijloacele auto proprii, inclusiv piesele de schimb și carburanții necesari funcționării acestora.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Ședința de Guvern din 12 martie 2014: Acte normative adoptate
;
se încarcă...