Act Internațional

Convenția privind regimul de tranzit comun încheiată la 20 mai 1987, la Interlaken*)

Modificări (1), Puneri în aplicare (7), Referințe (2)

În vigoare de la 21 noiembrie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

REPUBLICA AUSTRIA, REPUBLICA FINLANDA, REPUBLICA ISLANDA, REGATUL NORVEGIEI, REGATUL SUEDIEI, CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ1),

1) Rectificare la Convenție (JOCE L.243 din 27.08.1987, p. 50).

denumite în continuare țările AELS și

COMUNITATEA ECONOMICĂ EUROPEANĂ,

denumită în continuare Comunitatea,

Având în vedere Acordurile de liber schimb încheiate între Comunitate și fiecare din țările AELS;

Având în vedere Declarația comună pentru crearea unui Spațiu Economic European, adoptată de miniștrii țărilor AELS și de statele membre ale Comunității, precum și de Comisia Comunităților Europene la Luxemburg, la 9 aprilie 1984, în special pentru simplificarea formalităților la frontiere și a regulilor de origine;

Având în vedere Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri, încheiată între țările AELS și Comunitate, care introduce un document administrativ unic pentru a fi utilizat în aceste schimburi;

Având în vedere că introducerea acestui document unic utilizat în cadrul unui regim de tranzit comun pentru transportul mărfurilor între Comunitate și țările AELS și între țările AELS ar conduce la simplificări;

Având în vedere că modalitatea cea mai adecvată de a atinge acest obiectiv este să se extindă țărilor AELS care nu aplică regimul de tranzit utilizat în prezent la transporturile de mărfuri în interiorul Comunității, între Comunitate și Elveția sau Austria, și între Austria și Elveția;

Având în vedere, de asemenea, "Decizia de tranzit nordic" aplicată între Finlanda, Norvegia și Suedia,

AU HOTĂRÂT să încheie următoarea Convenție:

Dispoziții generale

ARTICOLUL 1

1. Prezenta convenție stabilește măsuri pentru transportul mărfurilor în tranzit între Comunitate și țările AELS, precum și între țările AELS, incluzând, după caz, mărfurile transbordate, reexpediate sau antrepozitate și introduce în acest scop un regim de tranzit comun, indiferent de natura și originea mărfurilor.

2. Fără a aduce atingere dispozițiilor prezentei convenții, în special cele privind garanția, mărfurile care circulă în interiorul Comunității se consideră ca fiind plasate în regim de tranzit comunitar.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...