Consiliul de Stat

Decretul nr. 318/1980 pentru ratificarea unor înțelegeri internaționale în domeniul circulației rutiere

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 octombrie 1980

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Se ratifică Convenția asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, cu următoarea rezervă:

"

Republica Socialistă România nu se consideră legată prin dispozițiile art. 52 din convenție, potrivit cărora orice diferend între două sau mai multe părți contractante privind interpretarea sau aplicarea convenției, pe care părțile nu l-au putut rezolva prin negociere sau în alt mod, va putea fi supus Curții Internaționale de Justiție la cererea uneia dintre părțile contractante interesate.

Republica Socialistă România consideră că asemenea diferende pot fi supuse Curții Internaționale de Justiție, spre soluționare, numai cu consimțămîntul tuturor părților în litigiu, pentru fiecare caz în parte".

Art. 2. -

Se ratifică Convenția asupra semnalizării rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, cu următoarea rezervă:

"

Republica Socialistă România nu se consideră legată prin dispozițiile art. 44 din convenție, potrivit cărora orice diferend între două sau mai multe părți contractante privind interpretarea sau aplicarea convenției, pe care părțile nu l-au putut rezolva prin negociere sau în alt mod, va putea fi supus Curții Internaționale de Justiție la cererea uneia dintre părțile contractante interesate.

Republica Socialistă România consideră că asemenea diferende pot fi supuse Curții Internaționale de Justiție, spre soluționare, numai cu consimțămîntul tuturor părților în litigiu, pentru fiecare caz în parte".

Art. 3. -

Se ratifică Acordul european ce completează Convenția asupra circulației rutiere (Viena 1968), încheiat la Geneva la 1 mai 1971, cu următoarea rezervă:

"

Republica Socialistă România nu se consideră legată de dispozițiile art. 9 din acord, potrivit cărora diferendele între două sau mai multe părți contractante privind interpretarea sau aplicarea acordului, care nu sînt reglementate pe cale de negociere, vor fi supuse arbitrajului, la cererea oricărei părți.

Republica Socialistă România consideră că asemenea diferende pot fi supuse arbitrajului numai cu consimțămîntul tuturor părților în litigiu, pentru fiecare caz în parte".

Art. 4. -

Se ratifică Acordul european ce completează Convenția asupra semnalizării rutiere (Viena 1968), încheiat la Geneva la 1 mai 1971, cu următoarea rezervă:

"

Republica Socialistă România nu se consideră legată de dispozițiile art. 9 din acord, potrivit cărora diferendele între două sau mai multe părți contractante privind interpretarea sau aplicarea acordului, care nu sînt reglementate pe cale de negociere, vor fi supuse arbitrajului, la cererea oricărei părți.

Republica Socialistă România consideră că asemenea diferende pot fi supuse arbitrajului numai cu consimțămîntul tuturor părților în litigiu, pentru fiecare caz în parte".

Art. 5. -

La depunerea instrumentelor de ratificare a înțelegerilor menționate la art. 1-4 se vor face următoarele declarații:

a) "Republica Socialistă România consideră că prevederile art. 45 din Convenția asupra circulației rutiere și ale art. 37 din Convenția asupra semnalizării rutiere nu sînt în concordanță cu principiul conform căruia tratatele internaționale al căror obiect și scop interesează comunitatea internațională în ansamblul său trebuie să fie deschise participării universale."

b) "Republica Socialistă România consideră că menținerea stării de dependență a unor teritorii, la care se referă art. 46 din Convenția asupra circulației rutiere, art. 38 din Convenția asupra semnalizării rutiere, art. 3 din Acordul european ce completează Convenția asupra circulației rutiere și art. 3 din Acordul european ce completează Convenția asupra semnalizării rutiere, nu este în concordanță cu Carta Națiunilor Unite, și cu documentele adoptate de O.N.U. cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, inclusiv cu Declarația asupra principiilor de drept internațional privind relațiile prietenești și cooperarea între state potrivit Cartei Națiunilor Unite, care a fost adoptată în unanimitate prin Rezoluția Adunării generale a Organizației Națiunilor Unite nr. 2625 (XXV) din 24 octombrie 1970 și care proclamă în mod solemn obligația statelor de a favoriza realizarea principiului egalității în drepturi a popoarelor și dreptul lor de a dispune de ele însele, în scopul de a pune de îndată capăt colonialismului."

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

București, 14 octombrie 1980.

Nr. 318.

CONVENȚIA
asupra circulației rutiere

CONVENȚIA
asupra semnalizării rutiere

ACORDUL EUROPEAN
ce completează Convenția asupra circulației rutiere (Viena 1968)

ACORDUL EUROPEAN
ce completează Convenția asupra semnalizării rutiere (Viena 1968)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...