Act Internațional

Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) din 9 mai 1980, semnată la Berna*)

Modificări (1), Referințe (3)

În vigoare de la 01 septembrie 2001

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

*) Prezenta convenție are conținutul prezentat în Protocolul de modificare din 3 iunie 1999.

TITLUL I Prevederi generale

ARTICOLUL 1 Organizația Interguvernamentală

§ 1 Părțile la prezenta Convenție constituie, în calitate de state membre, Organizația Interguvernamentală pentru Transporturile Internaționale Feroviare (OTIF), denumită în continuare "Organizație".

§ 2 Sediul Organizației este la Berna. Adunarea generală poate hotărî schimbarea sediului într-un alt loc situat în unul din statele membre.

§ 3 Organizația are personalitate juridică. Ea are îndeosebi capacitatea de a contracta, de a achiziționa și de a înstrăina bunuri imobile și mobile, precum și de a acționa în justiție.

§ 4 Organizația, membrii personalului său, experții la care ea face apel și reprezentanții statelor membre se bucură de privilegiile și de imunitățile necesare pentru îndeplinirea misiunii lor, în condițiile definite în Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației, anexat la Convenție.

§ 5 Relațiile dintre Organizație și statul în care aceasta își are sediul sunt reglementate printr-un Acord privind sediul Organizației.

§ 6 Limbile de lucru ale Organizației sunt franceza, germana și engleza. Adunarea generală poate introduce și alte limbi de lucru.

ARTICOLUL 2 Scopul Organizației

§ 1 Scopul Organizației este de a promova, de a îmbunătăți și de a facilita, din toate punctele de vedere, traficul internațional feroviar, în principal prin:

a) stabilirea de regimuri de drept uniform în următoarele domenii juridice:

1. contractul privind transportul internațional de călători și mărfuri în traficul internațional feroviar direct, inclusiv transporturile complementare cu alte mijloace de transport care fac obiectul unui singur contract;

2. contractul privind utilizarea unor vehicule ca mijloc de transport în traficul internațional feroviar;

3. contractul privind utilizarea infrastructurii în traficul internațional feroviar;

4. transportul de mărfuri periculoase în traficul internațional feroviar;

b) contribuirea la eliminarea, într-un termen cât mai scurt, ținând seama de interesele publice specifice, a dificultăților la punctele de trecere a frontierei în traficul internațional feroviar, în măsura în care cauzele acestor dificultăți țin de competența statelor;

c) contribuirea la interoperabilitatea și la armonizarea tehnică în sectorul feroviar prin validarea unor norme tehnice și adoptarea unor prescripții tehnice uniforme;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...