Art 12 Agenția Națională Anti-Doping | Lege 227/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Organizarea activității anti doping la nivel național - Agenția Națională Anti Doping -
Art. 12. -

(1) Mandatul membrilor Consiliului director încetează înainte de termen în următoarele situații:

a) renunțarea la calitatea de membru;

b) transferarea în cadrul altei autorități sau instituții publice;

c) aplicarea unei sancțiuni disciplinare;

d) neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin;

e) pierderea calității pentru care au fost numiți;

f) deces;

g) revocarea mandatului de către autoritatea care l-a desemnat.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se desemnează un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.

Acesta este un fragment din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 227/2006:
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Agenția Națională Anti-Doping
Art 5 Agenția Națională Anti-Doping
Art 6 Agenția Națională Anti-Doping
Art 7 Agenția Națională Anti-Doping
Art 8 Agenția Națională Anti-Doping
Art 9 Agenția Națională Anti-Doping
Art 10 Agenția Națională Anti-Doping
Art 11 Agenția Națională Anti-Doping
Art 12 Agenția Națională Anti-Doping
Art 13 Agenția Națională Anti-Doping
Art 14 Agenția Națională Anti-Doping
Art 15 Agenția Națională Anti-Doping
Art 16***) Agenția Națională Anti-Doping
Art 17***) Agenția Națională Anti-Doping
Art 18***) Agenția Națională Anti-Doping
Art 19***) Agenția Națională Anti-Doping
Art 20 Publicarea și revizuirea Listei interzise
Art 21 Scutiri pentru uz terapeutic
Art 22 Rolul și responsabilitățile sportivilor și ale personalului asistent al acestora
;
se încarcă...