Invatamintul superior | Lege 28/1978

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Sistemul de invatamint -
SECTIUNEA 5
Invatamintul superior

Art. 66. -

Invatamintul superior pregateste specialisti cu inalta calificare pentru toate domeniile de activitate, asigura insusirea de catre studenti a celor mai noi realizari din domeniul stiintei, tehnicii si tehnologiei, ale culturii si cunoasterii umane, a socialismului stiintific si conceptiei materialist-dialectice si istorice despre lume si viata, a ideologiei si politicii partidului, contribuie la progresul stiintei, tehnicii si culturii.

Art. 67. -

Invatamintul superior se realizeaza prin politehnici, universitati, institute, conservatoare si academii, organizate pe facultati si sectii.

In cadrul facultatilor functioneaza catedre, formate din cadrele didactice de aceeasi specialitate sau de specialitati apropiate, organizate potrivit normelor unitare de structura. Catedrele raspund de realizarea activitatii instructiv-educative, de productie si de cercetare stiintifica a personalului didactic si studentilor, de imbunatatirea continutului stiintific si ideologic al programelor, manualelor si cursurilor, de modernizarea metodelor de predare si de educatie, precum si de perfectionarea profesionala si politica a personalului didactic.

Art. 68. -

Durata studiilor in invatamintul superior este de 3 - 6 ani.

Studiile in institutiile de invatamint superior se realizeaza prin invatamint de zi.

In institutiile de invatamint superior, inclusiv in cele de invatamint superior tehnic, in conditiile prevazute de lege se poate organiza invatamintul seral, iar la unele facultati sau sectii si invatamint fara frecventa.

Invatamintul superior tehnic seral poate fi urmat de personalul muncitor care indeplineste conditiile prevazute de lege si lucreaza nemijlocit in productie in meserii legate de profilul sau specialitatea facultatii respective.

Durata studiilor la invatamintul seral si fara frecventa este mai mare cu un an fata de cea stabilita pentru invatamintul de zi.

Art. 69. -

Infiintarea institutiilor de invatamint superior, facultatilor si sectiilor, precum si desfasurarea invatamintului in limbile nationalitatilor conlocuitoare, nomenclatorul de profiluri si specializari pentru cursurile de zi, serale si fara frecventa, durata studiilor si planul de scolarizare se aproba prin decret al Consiliului de Stat, la propunerea Ministerului Educatiei si Invatamintului.

Art. 70. -

Admiterea in invatamintul superior se face pe baza de concurs.

Se pot prezenta la concursul de admitere persoanele care poseda diploma de bacalaureat. La invatamintul seral si fara frecventa sint admise numai persoane incadrate in munca.

Conditiile de inscriere, disciplinele si probele de concurs, precum si organizarea si desfasurarea acestuia se stabilesc de Ministerul Educatiei si Invatamintului.

Art. 71. -

Absolventii cu diploma ai invatamintului superior, incadrati in munca, pot urma, in conditiile stabilite de lege, o alta facultate prin invatamintul seral sau fara frecventa.

Art. 72. -

In scopul pregatirii temeinice a studentilor pentru munca si viata si al participarii nemijlocite a invatamintului superior la activitatea economica, stiintifica si culturala a tarii, intregul proces instructiv-educativ din invatamintul superior se desfasoara pe baza integrarii acestuia cu productia, proiectarea si cercetarea stiintifica.

Invatamintul superior trebuie sa asigure pregatirea specialistilor in profiluri largi, care sa le permita adaptarea rapida la transformarile care au loc in viata economica si sociala, in domeniul stiintei si tehnicii.

Art. 73. -

Procesul instructiv-educativ se desfasoara in conformitate cu planurile de invatamint si programele stabilite de Ministerul Educatiei si Invatamintului, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale interesate.

Art. 74. -

Ministerul Educatiei si Invatamintului, organele de conducere ale unitatilor de invatamint superior, intregul personal didactic raspund de continutul stiintific si politico-ideologic al procesului instructiv-educativ, de elaborarea cursurilor, manualelor si materialelor didactice ajutatoare, necesare desfasurarii procesului de invatamint.

Art. 75. -

Practica in productie a studentilor trebuie sa asigure insusirea cunostintelor si deprinderilor necesare exercitarii eficiente a viitoarei profesii, a unei temeinice pregatiri practice prin participarea nemijlocita la activitatea de productie, cercetare stiintifica si proiectare, la activitati economice, social-politice, cultural-educative, didactice si de ocrotire a sanatatii.

Activitatile desfasurate de studenti in cadrul practicii in productie se stabilesc pe baza planurilor de invatamint si programelor de practica.

Unitatile de productie, cercetare, proiectare, de prestari de servicii, institutiile social-politice, de invatamint, sanitare, cultural-artistice pentru desfasurarea practicii in productie a studentilor si cadrelor didactice se stabilesc de Ministerul Educatiei si Invatamintului, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale care au in subordonare facultati, sectii sau specializari si consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti.

In institutiile de invatamint superior se pot organiza, potrivit legii, unitati de productie, cercetare, proiectare, precum si de prestari de servicii.

Art. 76. -

Studiile in institutiile de invatamint superior se incheie prin examenul de diploma. Absolventii care promoveaza examenul primesc diplome, care le dau dreptul sa fie repartizati in productie in conditiile prevazute de lege.

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 28/1978:
Invatamintul prescolar
Invatamintul primar si gimnazial
Invatamintul liceal
Invatamintul profesional si de maistri
Invatamintul superior
Cursurile de calificare si invatamintul agrozootehnic de masa
Perfectionarea pregatirii personalului muncitor
Pregatirea profesionala, stiintifica si culturala
Activitatea politico educativa si studiul stiintelor sociale in invatamint
Cercetarea stiintifica in invatamintul superior
Cercetarea stiintifica in invatamintul liceal, profesional si de maistri
;
se încarcă...