Invatamintul primar si gimnazial | Lege 28/1978

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Sistemul de invatamint -
SECTIUNEA 2
Invatamintul primar si gimnazial

Art. 28. -

Invatamintul primar si gimnazial asigura insusirea de catre elevi a cunostintelor stiintifice, tehnice si culturale fundamentale, contribuie la dezvoltarea lor intelectuala si fizica, la educarea politico-ideologica si patriotica, la formarea moral-cetateneasca, cultiva interesul si dragostea acestora pentru munca, le formeaza deprinderi practice, ii orienteaza si ii pregateste, potrivit cerintelor de forta de munca si aptitudinilor lor, pentru continuarea studiilor in invatamintul liceal.

Art. 29. -

Invatamintul primar si gimnazial se desfasoara in scoli organizate pe circumscriptii scolare.

In functie de marimea populatiei scolare, de gradul de dispersare a localitatilor si de baza materiala existenta, scolile functioneaza cu clasele I-IV, I-VIII sau I-X.

In fiecare comuna sau oras functioneaza cel putin o scoala cu clasele I-X.

Pentru cultivarea si dezvoltarea unor talente si aptitudini deosebite in unitatile de invatamint primar si gimnazial se pot organiza clase sau grupe cu program suplimentar de muzica, arte plastice si coregrafie.

Art. 30. -

Scolile se infiinteaza si se organizeaza corespunzator normelor unitare de structura aprobate potrivit legii.

Art. 31. -

Invatamintul primar si gimnazial se organizeaza ca invatamint de zi.

In clasa I a invatamintului primar sint cuprinsi, de regula, copii care au implinit virsta de 6 ani pina la data inceperii anului scolar.

Art. 32. -

Invatamintul primar si gimnazial se desfasoara pe baza unor planuri de invatamint si programe scolare unice. Planurile de invatamint, programele si manualele scolare se elaboreaza si se asigura de Ministerul Educatiei si Invatamintului.

Procesul de pregatire si educare a elevilor se realizeaza prin lectii, lucrari de laborator, practica productiva, precum si prin cercuri si alte activitati instructiv-educative.

Art. 33. -

Practica productiva se efectueaza in scoli, in intreprinderi si alte unitati economice si are ca scop sa asigure elevilor cunostintele si deprinderile necesare pentru munca, prin efectuarea unor lucrari si realizarea de produse utile.

Continutul practicii productive se stabileste prin planurile de invatamint si programele scolare, esalonat pe clase, in functie de particularitatile de virsta si capacitatea de efort ale elevilor, de structura economico-sociala a localitatilor.

Art. 34. -

Elevii care promoveaza clasa a VIII-a sint obligati sa urmeze cursurile de zi ale treptei I de liceu.

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 28/1978:
Invatamintul prescolar
Invatamintul primar si gimnazial
Invatamintul liceal
Invatamintul profesional si de maistri
Invatamintul superior
Cursurile de calificare si invatamintul agrozootehnic de masa
Perfectionarea pregatirii personalului muncitor
Pregatirea profesionala, stiintifica si culturala
Activitatea politico educativa si studiul stiintelor sociale in invatamint
Cercetarea stiintifica in invatamintul superior
Cercetarea stiintifica in invatamintul liceal, profesional si de maistri
;
se încarcă...