Invatamintul in limbile nationalitatilor conlocuitoare | Lege 28/1978

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL 3 Invatamintul in limbile nationalitatilor conlocuitoare

Art. 105. -

Tinerilor din rindul nationalitatilor conlocuitoare li se asigura conditii egale de a se pregati in orice forma de invatamint si de a fi repartizati in orice loc de munca, in raport de nevoile economiei si vietii sociale, de pregatirea si aptitudinile lor.

Art. 106. -

In unitatile administrativ-teritoriale locuite si de populatie de alta nationalitate decit cea romana se organizeaza, in conformitate cu normele unitare de structura, unitati de invatamint, sectii, clase sau grupe cu predarea si in limbile nationalitatilor respective.

La scolile profesionale, scolile de maistri, cursurile de calificare si invatamintul agrozootehnic de masa, care functioneaza in aceste localitati, activitatile didactice se pot desfasura si in limbile nationalitatilor conlocuitoare.

Art. 107. -

Pentru a participa activ la intreaga viata politica, economica si social-culturala a tarii, tinerilor din rindul nationalitatilor conlocuitoare li se asigura insusirea limbii romane. In acest scop, in unitatile de invatamint primar, gimnazial si liceal, cu predarea in limbile nationalitatilor conlocuitoare, se studiaza limba romana, iar unele discipline, prevazute in planul de invatamint, se pot preda in limba romana.

Art. 108. -

Parintii sau tinerii apartinind nationalitatilor conlocuitoare pot opta pentru inscrierea in unitatea de invatamint cu predarea in limba nationalitatii respective sau in limba romana.

Tinerilor apartinind nationalitatilor conlocuitoare, care frecventeaza unitati de invatamint cu predare in limba romana, li se asigura, la cerere, in conditiile legii, ca obiect de studiu si limba nationalitatii lor.

Art. 109. -

La concursurile de admitere organizate, potrivit legii, candidatii din rindul nationalitatilor conlocuitoare au dreptul de a sustine probele in limba nationalitatii lor la disciplinele pe care le-au studiat in aceasta limba.

Art. 110. -

Pentru desfasurarea invatamintului in limbile nationalitatilor conlocuitoare, Ministerul Educatiei si Invatamintului asigura pregatirea si perfectionarea personalului didactic, precum si manualele si alte materiale didactice necesare.

In unitatile de invatamint cu predare in limbile nationalitatilor conlocuitoare, la disciplinele care se predau in limba romana, se asigura si manuale in limba nationalitatii respective.

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 28/1978:
Principii generale
Sistemul de invatamint
Invatamintul in limbile nationalitatilor conlocuitoare
Bazele generale ale educatiei si invatamintului
Cercetarea stiintifica
Educatia fizica si sportul in invatamint
Personalul didactic
Drepturile si indatoririle elevilor si studentilor
Conducerea unitatilor de invatamint
Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Baza materiala a invatamintului
Dispozitii comune, finale si tranzitorii
;
se încarcă...