Educatia fizica si sportul in invatamint | Lege 28/1978

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL 6 Educatia fizica si sportul in invatamint

Art. 134. -

In invatamintul de toate gradele se organizeaza in mod obligatoriu activitatea de educatie fizica si sport.

Educatia fizica si sportul contribuie la mentinerea si intarirea sanatatii, cresterea capacitatii fizice si intelectuale, dezvoltarea armonioasa fizica si morala a copiilor si tineretului, la formarea in rindul acestora a unor deprinderi sanatoase de munca si viata.

Art. 135. -

Activitatea de educatie fizica si sport se organizeaza si se desfasoara pe baza planurilor si programelor de invatamint elaborate de Ministerul Educatiei si Invatamintului impreuna cu Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport.

Activitatile de educatie fizica si sport se stabilesc in mod diferentiat, pe cicluri de invatamint, in functie de virsta si de cerintele asigurarii dezvoltarii, fortificarii si cresterii rezistentei organismului copiilor si tinerilor.

Art. 136. -

Unitatile de invatamint sint obligate sa organizeze activitatea de educatie fizica si sport a prescolarilor, elevilor si studentilor cu respectarea planurilor si programelor de invatamint si raspund de eficienta acestei activitati.

Unitatile de invatamint si organizatiile de copii si tineret au obligatia sa asigure participarea larga a elevilor si studentilor la activitatea sportiva de masa.

Pentru elevii si studentii cu aptitudini deosebite pentru sportul de performanta, in unitatile de invatamint se organizeaza cercuri sportive scolare si universitare, cluburi sportive interscolare, pe localitati, institutii de invatamint superior si pe centre universitare.

Ministerul Educatiei si Invatamintului in colaborare cu Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport raspund de selectionarea copiilor si tinerilor pentru sportul de performanta, de pregatirea temeinica a acestora in vederea obtinerii unor rezultate sportive superioare si organizeaza participarea lor la concursuri si competitii sportive.

Art. 137. -

Ministerul Educatiei si Invatamintului impreuna cu Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport raspund de intregul proces de pregatire si perfectionare a cadrelor pentru activitatea de educatie fizica si sport.

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 28/1978:
Principii generale
Sistemul de invatamint
Invatamintul in limbile nationalitatilor conlocuitoare
Bazele generale ale educatiei si invatamintului
Cercetarea stiintifica
Educatia fizica si sportul in invatamint
Personalul didactic
Drepturile si indatoririle elevilor si studentilor
Conducerea unitatilor de invatamint
Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Baza materiala a invatamintului
Dispozitii comune, finale si tranzitorii
;
se încarcă...