Cursurile de calificare si invatamintul agrozootehnic de masa | Lege 28/1978

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Sistemul de invatamint -
SECTIUNEA 6
Cursurile de calificare si invatamintul agrozootehnic de masa

A. Cursurile de calificare

Art. 77. -

In scopul pregatirii muncitorilor calificati din rindul persoanelor care nu au calificare intr-o meserie, se organizeaza cursuri de calificare la locul de munca.

Cursurile de calificare se organizeaza de intreprinderi si alte unitati socialiste, in colaborare cu organizatiile de sindicat si de tineret.

Pentru pregatirea muncitorilor necesari mai multor unitati socialiste, cursurile de calificare pot fi organizate si in licee, scoli profesionale sau centre de calificare.

Art. 78. -

Organizarea cursurilor de calificare se face fara scoatere din productie si se aproba de ministere si celelalte organe centrale de stat si cooperatiste, consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti sau de conducerile centralelor industriale carora le sint subordonate aceste unitati, potrivit planului de scolarizare si in limita fondurilor alocate.

Art. 79. -

Cursurile de calificare au durata de 3 - 12 luni, in functie de complexitatea meseriilor, si cuprind persoane care au absolvit cel putin invatamintul obligatoriu.

Conditiile de inscriere, meseriile si durata cursurilor se stabilesc de organele centrale interesate, cu acordul Ministerului Muncii si al Ministerului Educatiei si Invatamintului, pe baza nomenclatorului de meserii aprobat.

Planul anual de scolarizare se stabileste prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala.

Art. 80. -

Cursurile de calificare se desfasoara potrivit programelor elaborate de organele in subordinea carora se afla unitatile socialiste care le organizeaza.

Art. 81. -

Cursurile de calificare se incheie prin examenul de calificare, sustinut in fata comisiei de pregatire si perfectionare, incadrare si promovare in munca din unitatea respectiva, pe baza caruia absolventii primesc certificat de absolvire, care le da dreptul la incadrarea in productie in conditiile prevazute de lege corespunzator calificarii obtinute.

B. Invatamintul agrozootehnic de masa

Art. 82. -

Invatamintul agrozootehnic de masa are scopul de a asigura completarea si imbogatirea permanenta a cunostintelor taranilor cooperatori, mecanizatorilor, muncitorilor din intreprinderile agricole de stat sau din alte sectoare ale agriculturii, in strinsa legatura cu activitatea pe care acestia o desfasoara la locurile de munca.

Art. 83. -

Invatamintul agrozootehnic de masa are caracter permanent si se organizeaza pe profile de activitate si formatii de munca de catre unitatile agricole de stat si cooperatiste, sub indrumarea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare.

Art. 84. -

Pregatirea practica se realizeaza direct in procesul de productie al unitatilor agricole in care lucreaza si consta din efectuarea de lucrari practice specifice si invatarea conducerii tractoarelor si a celorlalte masini agricole.

Pregatirea teoretica se organizeaza in perioada de iarna in scoli profesionale, licee agroindustriale ori alte unitati scolare sau de productie si se realizeaza pe baza normelor si programelor elaborate de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, impreuna cu Uniunea Nationala a Cooperativelor Agricole de Productie si cu Ministerul Educatiei si Invatamintului.

Art. 85. -

Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare este obligat sa elaboreze materialele didactice necesare invatamintului agrozootehnic de masa.

Materialele didactice se acorda cursantilor in mod gratuit.

Art. 86. -

In zonele necooperativizate, in perioada de iarna, directiile generale judetene pentru agricultura si industrie alimentara, impreuna cu comitetele judetene de cultura si educatie socialista organizeaza cicluri de conferinte agrozootehnice si alte forme de pregatire a oamenilor muncii din agricultura, potrivit specificului zonei respective.

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 28/1978:
Invatamintul prescolar
Invatamintul primar si gimnazial
Invatamintul liceal
Invatamintul profesional si de maistri
Invatamintul superior
Cursurile de calificare si invatamintul agrozootehnic de masa
Perfectionarea pregatirii personalului muncitor
Pregatirea profesionala, stiintifica si culturala
Activitatea politico educativa si studiul stiintelor sociale in invatamint
Cercetarea stiintifica in invatamintul superior
Cercetarea stiintifica in invatamintul liceal, profesional si de maistri
;
se încarcă...