Cercetarea stiintifica | Lege 28/1978

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL 5 Cercetarea stiintifica

SECTIUNEA 1 Cercetarea stiintifica in invatamintul superior

Art. 124. -

Cercetarea stiintifica in invatamintul superior se realizeaza pe baza planurilor anuale si de perspectiva, parte integranta a planului national unic de dezvoltare economico-sociala.

Intreaga orientare a activitatii de cercetare stiintifica din invatamintul superior trebuie sa asigure participarea cadrelor didactice si studentilor la rezolvarea problemelor esentiale legate de dezvoltarea economica si sociala a tarii, de progresul stiintei si culturii.

Art. 125. -

In raport de profilul institutiei de invatamint superior, cadrele didactice si studentii au obligatia de a participa la activitatea de cercetare stiintifica, proiectare tehnologica si de introducere a progresului tehnic, precum si la activitatea de cercetare in celelalte domenii de specialitate.

Personalul didactic desfasoara activitatea de cercetare potrivit sarcinilor stabilite prin normele de munca.

Studentii participa la activitatea de cercetare impreuna cu personalul didactic si de cercetare stiintifica pe baza sarcinilor stabilite prin planurile de invatamint.

Art. 126. -

Activitatea de cercetare in domeniul stiintelor tehnice, economice, ale naturii si medicale se desfasoara impreuna si in cadrul institutelor centrale si al academiilor de profil, sub conducerea acestora, si face parte integranta din planurile unitare de cercetare pe ramuri si domenii ale stiintei.

Activitatea de cercetare in domeniul stiintelor sociale si politice se desfasoara, de regula, in catedrele si unitatile de cercetare din invatamint, sub conducerea Ministerului Educatiei si Invatamintului, in colaborare cu Academia de Stiinte Sociale si Politice.

Art. 127. -

Coordonarea unitara a activitatii de cercetare stiintifica din invatamint se face de catre Consiliul National pentru Stiinta si Tehnologie si Ministerul Educatiei si Invatamintului, impreuna cu celelalte ministere si organe centrale, iar pe ramuri si domenii ale stiintei, de catre institutele centrale de cercetare si academiile de stiinte.

Art. 128. -

Unitatile de invatamint superior raspund de buna organizare a participarii cadrelor didactice si a studentilor la activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, precum si de integrarea laboratoarelor si a bazei materiale proprii in cadrul institutelor centrale de cercetare si al academiilor de profil.

Activitatea de cercetare stiintifica a cadrelor didactice si studentilor se desfasoara pe baza de contracte de cercetare incheiate, potrivit legii, cu unitatile socialiste.

Art. 129. -

Personalul didactic din invatamintul superior are obligatia si poarta raspunderea pentru antrenarea studentilor la rezolvarea sarcinilor de cercetare stiintifica, pentru indrumarea si orientarea corespunzatoare a activitatii cercurilor tehnico-stiintifice studentesti si dezvoltarea la studenti a pasiunii pentru nou, pentru insusirea celor mai noi cuceriri ale stiintei si tehnicii, ale cunoasterii umane.

SECTIUNEA 2 Cercetarea stiintifica in invatamintul liceal,
profesional si de maistri

Art. 130. -

Personalul didactic din invatamintul liceal, profesional si de maistri participa la activitatea de cercetare in cadrul unitatilor de cercetare, societatilor stiintifice ale personalului didactic, cercurilor metodico-stiintifice, precum si in colectivele constituite pe plan local pentru solutionarea unor probleme privind dezvoltarea economico-sociala a judetelor, precum si a unor probleme tehnice ale unitatilor economice din industrie, agricultura, constructii si alte ramuri ale economiei din localitatile respective.

Art. 131. -

Elevii sint antrenati la activitatea de cercetare in cadrul lucrarilor efectuate in laboratoare si al practicii in productie, precum si prin cercurile tehnico-stiintifice, concursuri, olimpiade, sesiuni de comunicari si alte manifestari cu caracter cultural-stiintific.

Art. 132. -

Indrumarea unitara a activitatii de cercetare a cadrelor didactice din invatamintul liceal, profesional si de maistri se realizeaza pe domenii si ramuri ale stiintei, de catre institutele centrale de cercetare si academiile de stiinte prin societati tehnico-stiintifice ale personalului didactic.

Art. 133. -

Unitatile de invatamint, personalul didactic, impreuna cu organizatiile de tineret, trebuie sa cultive in rindurile elevilor spiritul de creatie stiintifica, pasiunea pentru insusirea de catre acestia a metodelor si tehnicilor de cercetare, sa asigure participarea lor larga la activitatea cercurilor tehnico-stiintifice, la olimpiade, la concursurile tehnice, precum si la alte manifestari stiintifice.

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 28/1978:
Principii generale
Sistemul de invatamint
Invatamintul in limbile nationalitatilor conlocuitoare
Bazele generale ale educatiei si invatamintului
Cercetarea stiintifica
Educatia fizica si sportul in invatamint
Personalul didactic
Drepturile si indatoririle elevilor si studentilor
Conducerea unitatilor de invatamint
Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Baza materiala a invatamintului
Dispozitii comune, finale si tranzitorii
;
se încarcă...